fbpx

Lantbruk

Idylliskt torp med ladugård, virkesrik skog samt marker för odling och bete

Högstbjudande

1 475 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Välkommen till torpet Sjöbacka i Murum. Fastigheten är belägen ca. 14 km nord nordväst om Ulricehamn och ca. 29 km nordost om Borås. Fritidshuset är står på en plan tomt och fastigheten erbjuder fina möjligheter för den som är intresserad av mindre djurhållning, odling och skogsbruk. Huset är i enklare standard med de gamla detaljerna bevarade. På bottenplan finns köket med den gamla vedspisen som används än idag, storstugan med en vacker kakelugn som tyvärr ej är i bruk och en sovkammare. Övervåningen erbjuder ett stort sovrum. På tomten finns en större ladugård. Huset säljs med samtliga inventarier. Välkommen på visning!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ULRICEHAMN MURUM 1:4

Adress

Murum 120 52395 Älmestad

Totalareal
9,6 ha
Tomtområde
9,6 ha
Antal rum
3 st

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Byggnadstyp: 1 1/2-plan
Antal rum: 3 st
Antal Sovrum: 2 st
Boarea (BOA): ??? kvm (BOA och BIA enl. säljaren)
Biarea (BIA): 0 kvm

Grund: Torpargrund
Stomme: Trä
Bjälklag: Trä
Fasadtyp: Stående träpanel
Fönster: 1+1-glas
Takbeklädnad: Betongpannor
Utvändiga plåtarbeten: Målad plåt
Ventilation: Självdrag
Uppvärmning: Köksspis
Vatten: Borrad brunn samt en grävd brunn
Avlopp: Saknas

ENERGIDEKLARATION
Behövs ej. Byggnaden används som fritidsbostad

RUMSBESKRIVNING

ENTRÉPLAN
Entré: Du välkomnas in i bostaden av en entré med avhängningsmöjligheter. Från hallen kommer du vidare in i vardagsrummet samt entréplanets sovrum. Trägolv och ljusa mönstrade tapeter på väggarna.

Vardagsrum: Stort, ljust vardagsrum med en kakelugn. Kakelugnen har ej använts av nuvarande ägare och är ej besiktigad. På väggarna finns gröna mönstrade tapeter och på golvet ligger ett vackert trägolv. Från detta rum nås kök och hall.

Kök: Lantligt kök som är utrustat med en gammal fin vedspis, spis och en kyl. Från köket når du ett skafferi samt groventrén och sovrummet. Ljusa tapeter och trägolv.

Sovrum: Sovrum med ljusinsläpp från två fönster. Ljusa mönstrade tapeter på väggarna och trägolv.

Hall: Hall där trappan upp till husets övre plan finns. I hallen finns ett förvaringsutrymme i en garderob under trappan till övre plan. Panel på väggarna och matta på golvet.

ÖVRE PLAN
Allrum/sovrum: På detta plan finns ett stort rum med ljusinsläpp från två fönster. Panel på väggarna och trägolv.

Takhöjden på övre plan är ca. 190 cm. Delvis snedtak.

Äldre ladugårdsbyggnad om ca. 145 kvm (utvändig area enligt säljaren) med plåttak, trästomme och träfasad. I byggnaden finns ingen el eller vatten.

Avstädning

Någon ytterligare städning kommer ej att ske av bostadsbyggnad, mark och övriga byggnader, viss lös egendom kommer att tas med. Befintlig lös egendom som finns kvar på tillträdesdagen övertas av köparen utan vederlag.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Arealuppgifter

Total areal för fastigheten är enligt fastighetshetsregistret: 96 300 kvm.
Total areal för fastigheten enligt taxeringsinformationen är 9,1 ha fördelat enligt följande: Skogsmark: 6 ha, skogsimpediment: 1 ha, betesmark: 2 ha, övrig mark 1 ha och småhusmark på lantbruk: 1 000 kvm
Total areal enligt SeSverige: 9,68 ha.

Arealuppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Arealsfördelningen är grovt uppskattad via fastighetskartan. Den köpare som anser den exakta arealen och arealsfördelningen vara av betydelse för köpet uppmanas därför att på egen hand förvissa sig om fastighetens gränser och arealer före köpet.

Skogsuppgifter

Enligt Skogsstyrelsens laserdata finns det idag ca. 1 600 m³sk på fastigheten. Fastigheten har en hög tillväxt och merparten av volymen härrör från granskog som bör gallras inom en snar framtid.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. Fastighetsmäklaren har hängt upp snitslar i terrängen. Dessa snitslar ska endast ses som en vägledning och orientering av ungefärlig fastighetsgräns.

Försäljningssätt

Fastigheten försäljes genom budgivning.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till
intressenterna.

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Taxeringsvärden

Betesmark: 27 000 kr
Skog: 674 000 kr
Skogsimpedimentmark: 3 000 kr
Ekonomibyggnad: 26 000 kr
Småhusmark på lantbruk: 138 000 kr
Summa taxeringsvärde: 868 00 kr
Taxering genomförd: 2020

Driftskostnader

Elkostnad: ?? kr/år
Uppvärmningskostnad: ?? kr/år
Sotning: ?? kr/år
Vatten & avlopp: ?? kr/år
Renhållning: ?? kr/år
Försäkring: ?? kr/år
Summa driftskostnader: ?? kr/år
Fastighetsskatt/-avgift: ?? kr/år

Årlig elförbrukning: ??? kWh/år

Antal personer i hushållet: 2 st.

BESKRIVNING AV KOSTNADER

Elkostnaden avser hela förbrukningen av el på gården d.v.s. uppvärmning och hushållsel.

Sotningskostnaden avser sotning ?? ggr/år samt brandskyddskontroll av köksspisen som sker med intervall om vart 6:e år.

Renhållningskostnaden avser ??? l kärl med tömning var ?? dag.

Vatten och avloppskostnaden avser brunnstömning ?? ggr/år.

Försäkringskostnaden avser en gårdsförsäkring.

Objektsbeskrivning

Innehållet i objektsbeskrivningen baseras på uppgifter inhämtade från fastighetsägaren samt på information från officiella källor. Uppgifterna och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Denna objektsbeskrivning bör inte ligga till grund för beslut om förvärv utan skall endast användas som vägledning.

Rättigheter, belastningar mm.

Rättigheter, belastningar, servitut och gemensamhetsanläggningar som gäller för fastigheten redovisas i bilagt prospekt.

Friskrivning

Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som skogs- och inägomark samt markanläggningar.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornlämningar finns registrerade på fastigheten (källa Fornsök). Kulturlämningar finns i form av odlingsrösen och stengärdsgårdar samt en gammal jordkällare.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten (källa Skogens pärlor).

Visningar

Bokad visning - Anmälan sker längre ner på denna sida. Fyll i kontaktuppgifter, välj önskad visningstid och tryck sedan på "Skicka"

Gårdskartan

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter.
Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Gårdskartan är upprättad av fastighetsmäklaren. Volymsuppgifterna är hämtade från Skogsstyrelsens laserdata. Laserdata härrör från år 2022 och är framskriven av Skogsstyrelsen. Indelning och övriga uppgifter skall ses som förslag och skall ej ligga till grund för beslut om köp.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 68 000 kr

Dokument & bilagor

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter