fbpx

Lantbruk

Idyll i Mohemmet om 16 hektar

Försäljningssätt

Anbud senast tis 14 sep kl 12:00

Visning

  • Skogen och markerna går bra att besiktiga på egen hand.
    Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, gröda, jakt samt skog.

    Använd gärna vår interaktiva karta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via vår hemsida (www.ludvig.se) och under [övriga bilagor] och "Visa gårdskarta".

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
16,8 ha
Skogsmark
13,5 ha
Inägomark
1,1 ha
Impediment
1,0 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Övrigmark
0,3 ha
Virkesförråd
2 665 m3sk
Boyta
76 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VETLANDA MOHEMMET 1:1

Adress

Mohemmet 1 57498 Nye

Om fastigheten

I Mohemmet 2 mil sydöst om Vetlanda ligger denna gård om 16 hektar. På gårdscentrum finns ett soldattorp från slutet av 1700-talet och ett antal ekonomibyggnader. Utav totalarealen är 13,5 hektar produktiv skogsmark och 1,1 hektar inägomark. Virkesförrådet uppgår till 2 665 m³sk och boniteten uppgår till 7,0 m³sk per hektar och år.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Soldattorp byggt i slutet på 1700-talet med en boarea om 76 kvm och biarea 10 kvm enligt fastighetsutdraget.

Nedervåningen består av en hall med trappa upp till övervåningen. Innanför hallen ligger vardagsrummet med en kamin, men rökgången är igensatt. Intill vardagsrummet finns ytterligare ett rum och köket med köksfarstu. I köket finns en köksspis (Norrahammar) och diskho, i köksfarstun finns kyl och frys (70/30).
På övervåningen finns det ett sovrum och en kallvind.
Det finns ingen toalett eller dusch i huset.

Huset har stående röd träpanel, tegeltak och englasfönster.
Det finns en enkammarbrunn med stenkista kopplad till huset.
Vid åkerkanten finns det en vattenbrunn med fyra betongringar och ett pumphus med två hydroforer. Pumphuset är byggt 1957.

Uppvärmning med direktverkande el och eldstäderna.
Det finns ingen fiber inkopplad.

Ingen energideklaration har upprättats då huset används som fritidshus.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns ett antal ekonomibyggnader.

Ladugård byggd i början av 1900-talet, timrad med plåttak. Enligt försäkringsbrevet uppgår storleken till 155 kvm.

På tomten finns en friggebod som är byggd 1992 med liggande träpanel och takpapp. Friggeboden består av ett rum som är inredd med en våningssäng.

Garage/hönshus byggt 1947, enligt försäkringsbrevet uppgår storleken till 40 kvm. Byggnaden har stående röd träpanel, plåttak och gjutet golv.

Snickarbod och vedbod med utedass om 35 kvm enligt försäkringsbrevet. Byggnaden har stående röd träpanel och plåttak.

Intill tomten finns det även en jordkällare.

Skogsuppgifter

Fastighetens totalareal uppgår till 16,8 hektar varav 13,5 hektar är produktiv skogsmark och 1,0 hektar impediment myr. Virkesförrådet för fastigheten uppgår till 2 665 m³sk vilket ger ett medeltal om 197 m³sk per hektar.
Medelboniteten är beräknad till 7,0 m³sk per hektar och år.
Trädslagsfördelningen utgörs av 69 % tall, 18 % gran och 13 % löv.
Skogsinventeringen är upprättad av Ludvig & Co i juli 2021.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksbeskrivningen uppgår inägomarken till 1,1 hektar och enligt fastighetsutdraget uppgår inägomarken till 1 hektar.

Inägomarken är muntligt utarrenderad och är tillgänglig för ny ägare from tillträdesdagen.

Jakt

Fastigheten ingår i Nye älgjaktslag om cirka 900 hektar. Tilldelningen de senaste åren har varit 1-2 vuxna och 3-4 kalvar.
Vilt i form av älg, vildsvin, rådjur och övrigt småvilt finns på fastigheten.

Jakten är muntligt utarrenderad tom 30/6 2022.

Kultur och naturvärden

Det finns inga kultur eller naturvärden registrerade på fastigheten.

Vid alla skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dom inte är kända sedan tidigare.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Nye socken vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Vilket innebär att förvärvstillstånd krävs för både fysiska och juridiska personer. Förvärvstillstånd för fysisk person kostar 4 600 kronor.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Uppgifterna som lämnas i denna beskrivning innebär inte att köparen kan uppfatta dessa som korrekta utan ges för att underlätta köparens egna undersökning.
Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.​​

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektsbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen cirka 2 mil sydöst om Vetlanda. Från Vetlanda kör mot Korsberga, i Korsberga sväng vänster mot Nye och Lemnhult. Följ vägen och efter ca 3,5 kilometer följ vägen mot Nye, efter knappt 3 kilometer är ni framme på fastigheten.

Koordinater:
Sweref 99 TM: N: 635 37 32 E: 512 619
RT90: X: 635 57 81, Y: 146 41 18

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 8 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 14 sep kl 12:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter