fbpx

Lantbruk

Hyppingstorp Sjölunda

Högstbjudande

5 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 3 jul

Visning

  • tis 27 jun, kl 17:00 - 18:30

  • tor 29 jun, kl 18:00 - 19:30

Anmäl till visning

Om fastigheten

Sjölunda en torpdröm i vackert mosaiklandskap med drygt 600 m strandlinje. Sjölundas enkla torp som ligger lummigt inbäddat bland stora lövträd i ett enskilt läge med inga närmre grannar och bara ca 40 m till sjön Vivelns strand. Fastigheten som ligger strax söder om Mjölby och Mantorp har en totalareal på 24,4 hektar fördelat på 16,3 hektar skog och 7,5 hektar åker och resterande 0,6 hektar övrig mark.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

MJÖLBY HYPPINGE 3:10 och 3:17

Adress

Hyppingstorp Sjölunda 1 59591 Mjölby

Totalareal
24,4 ha
Tomtområde
24,4 ha
Virkesförråd
3 689 m3sk
Boyta
60 kvm

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Sjölunda

Synnerligen vackert vid Sjön Vivelns norra strand där åker möter ädellövskog ligger torpet Sjölunda. Torpet är uppfört med timmerstomme och träfasad under sadeltak med yttertak av plåt. Torpet har en boarea på 60 kvm och 15 kvm biarea enligt fastighetsutdraget fördelat på två våningar och halv källare. Uppvärmning sker genom vedeldning i kamin och el-radiatorer. Det finns inget vatten och avlopp indraget i huset men en vattenbrunn i närheten av torpet och en vid ladugården. Torpet är av enklare standard.

Ekonomibyggnader

På Sjölunda finns ett flertal ekonomibyggnader. Den första byggnaden man möts av är gårdens gamla ladugårdsbyggnad. Byggnaden är uppförd med timmerstomme och träfasad under sadeltak med yttertak av plåt. I byggnaden finns det goda förvaringsmöjligheter och det är även byggnaden huvudsakliga användning idag. Strax bredvid ladugården ligger ett magasin. Byggnaden är uppförd med timmerstomme och träfasad under sadeltak med yttertak av tegel. Magasinet har två våningar och från övre våningen har man en vacker utsikt över sjön Viveln. Byggnaden används idag till förvaring, men kanske framöver kan bli en fin festlokal? Till gården hör även ett äldre sågverk, snickarbod samt ett brygghus precis vid strandkanten, dessa byggnader är i dåligt skick.

Skogsuppgifter

Sjölunda är en virkesrik skogsfastighet med tyngdpunkt på äldre skog där hela 62 % av arealen är av huggningsklass S2. Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 16,3 hektar. Det totala virkesförrådet uppgår till 3689 m3sk vilket blir hela 226 m3sk/ha. Avverkningsförslaget för 10-årsperioden är 1259 m3sk varav 920 m3sk är slutavverkning. Trädslagsfördelningen är 50 % gran, 30 % löv, 13 % tall och 7 % ädellöv.

Åkermark

Fastigheten består av 7,5 hektar åkermark enligt skogsbruksplanen. Brukandet av marken har skett genom en muntlig överenskommelse som nu är uppsagd av markägaren. Åkermarken är fri för köparen vid tillträdet.

Jakt

På fastigheten finns det gott om klövvilt, främst älg, vildsvin och rådjur men även sporadiskt med dov- och kronhjort.
Jakten är fri för tillträdaren 30/6-23.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Naturvärden

Avdelning 2, 11 och 15 berörs av Naturvärde enligt Skogsstyrelsens Skogens Pärlor.

Arealuppgifter

Enligt fastighetsutdraget består Mjölby Hyppinge 3:10 & 3:17 av 23,2 hektar landareal.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av 24,4 hektar landareal. Åkermarksarealen och skogsmarksarealen i detta prospekt är hämtade från skogsbruksplanen.

Städning

Ekonomibyggnader och mark överlåtes i grovstädat skick. Bostadshus överlåtes i städat skick. Den lösa egendom som på tillträdesdagen eventuellt finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Tillträde

Enligt överenskommelse. Snabbt tillträde möjligt.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud.

Anbud

Fastigheten säljs genom öppen anbudsgivning. Öppen anbudsgivning innebär att intressenter som inkommit med skriftligt anbud får veta nivå på högsta anbud samt antal ingivna anbud. Anbud ska ges skriftligen via e-mail eller post och lämpligast på bifogad blankett, därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från anbudsgivare skall framgå av anbudet. Efter anbudstidens utgång börjar slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända, anbudsgivare som inkommit med anbud och önskar deltaga

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 8 100 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna bud senast mån 3 jul

Högstbjudande: 5 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter