Lantbruk

Horn gård – Västervik

Högstbjudande

75 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
560,2 ha
Skogsmark
331,0 ha
Skogsimpediment
138,0 ha
Åkermark
87,0 ha
Betesmark
3,4 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Småhusmark lantbruk
0,5 ha
Virkesförråd
39 661 m3sk
Boyta
1 190 kvm
Antal rum
10 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Västervik Horn 1:6

Adress

Horns Gård 59393 Västervik

Om fastigheten

Horns egendom har ett enastående läge med fyra kilometers strandlinje mot Östersjön strax söder om Västervik. Den långa allén leder fram till det stilfulla Corps de logit från år 1862 som har en boyta om cirka 400 kvm med salonger, bibliotek och matsal. Huvudbyggnaden är vackert inramad av två stora flygelbyggnader som ger plats åt ett flertal bostäder som idag är uthyrda. Vid vattnet ligger sjöstuga med bastu och gästrum samt ett rejält båthus. Ytterligare en bit bort, cirka 400 meter från egendomens övriga bebyggelse, finns EU-stationen som bland annat inrymmer stall, konferensrum och cafeteria. Tidigare har en av Europas mest framgångsrika stuteriverksamheter bedrivits på Horns gård under namnet Hornline, besättningen har omfattat 50-talet fölston. Ekonomibyggnaderna är välskötta och kan med fördel konverteras till att passa en annan verksamhet som exempelvis uppfödning av nötkreatur.

Egendomen omfattar en total landareal om cirka 600 ha samt därtill drygt 100 ha eget vatten. Ägandet har en god arrondering och fördelar sig bland annat på 331 ha produktiv skogsmark och cirka 87 ha åkermark. Skogen är talldominerad och bär ett virkesförråd om knappt 40 000 m3sk, på fastigheten finns även vackra lövskogar. Fastigheten erbjuder goda möjligheter till en varierad jakt efter framförallt klövvilt.

Egendomen innefattar även gården Åldersbäck, ett gårdshus med tillhörande ekonomibyggnader. Åldersbäck uppfördes ursprungligen på 1700-talet och totalrenoverades år 2012.

Sammantaget erbjuder Horns gård ett förstklassigt och havsnära boende med goda möjligheter att bedriva olika former av verksamheter med grunden i skog och bostadsuthyrning.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Herrgården

Herrgården är uppförd år 1862. Det är en stilren gråmålad byggnad med sju axlar i ett och ett halvt plan med sadeltak. Gårdsfasaden är försedd med fönsterband, halvfönster under takpartiet, frontespis samt kolonnförsedd huvudentré. Bostaden har totalt tio rum fördelade på en boyta om ca 410 kvm.

Från entréhallen kommer man in i salongen som utgör det mellersta av tre rum i fil med utsikt mot havet. Till vänster om salongen ligger matsalen och till höger biblioteket. Mot gårdsplanen ligger kontor och köksavdelning. Övervåningen består bland annat av en rymlig hall, badrum, duschrum och fyra sovrum. Källarplanet rymmer bland annat en vacker och funktionell vinkällare.

Byggnaden är genomgripande ombyggd och renoverad åren 1986-87, såväl invändigt som utvändigt. Utbyte av vitvaror och renoveringar har utförts kontinuerligt. Nya fönster installerades år 2010.

Uppvärmning sker via jordvärme, där pumpen står i en av flygelbyggnaderna och har förbindelse till huvudbyggnaden via kulvert.

Västra flygeln

Byggnaden är genomgripande renoverad 1988-89 och rymmer en uthyrningsbar yta om cirka 500 kvm. Ytan fördelar sig på fem lägenheter med gemensam tvättstuga, förrådsutrymmen och tre varmgarage. Uppvärmning via jordvärmepump och elpanna (installerad år 2012) kompletterad med en kombinerad ved- och oljepanna. Byggnaden är i gott skick, utbyte av vitvaror och renoveringar sker löpande.

Östra flygeln

Byggnaden är genomgripande renoverad år 1988-89 och rymmer en uthyrningsbar yta om cirka 500 kvm. Ytan är fördelad på tre lägenheter med gemensam tvättstuga, förrådsutrymmen samt sex varmgarage. Byggnaden värms via kulvert från västra flygeln. Byggnaden är i gott skick, utbyte av vitvaror och renoveringar sker löpande.

Friliggande villa

Lekstuga

Byggnaden ligger intill tennisbanan och uppfördes år 1995 som ett åretruntgästrum. Boytan är cirka 10 kvm och runt byggnaden finns stora balkonger. Uppvärmning via direktverkande elradiatorer. Stugan är idag uthyrd till en hyresgäst som även hyr en lägenhet i Östra flygeln.

Tennisbana

Cirka 100 meter från mangårdsbyggnaden finns det en tennisbana som är komplett med ytskikt av grus och bevattning från havet.

Sjöstuga

Byggnaden är uppförd intill bastuanläggningen vid båthamnen. Den är tillbyggd och ombyggd under år 1997 och rymmer två rum och kök samt hygienrum, fördelat på ca 45 kvm. Det finns en separat vattentoalett med utvändig entré för bastuavdelningen, grillstugan och hamnanläggningen. Byggnaden är vinterbonad och uppvärmning sker med hjälp av luftvärmepump (installerad år 2010) samt direktverkande elradiatorer. Sjöstugan är idag uthyrd.

Bastuanläggning

Bastuanläggningen ligger intill båthamnen och är uppförd år 1989 samt tillbyggd och ombyggd under år 1997. Byggnaden ger plats åt två rymliga gästrum med kök/pentry och hygienrum. Bastuavdelning med relaxrum och pentry samt ett inglasat serveringsutrymme för 50 personer och en grillplats om 20 kvm.

Båthus

Båthuset är byggt år 1997 på pålad stålkonstruktion med tryckimpregnerat bärande konstruktionsvirke. Här kan båtar upp till 45 fot angöras. Nya brygganläggningar från år 2006 med cirka tio Y-bommar i stål med mera.

Ekonomibyggnader

På Horns gård finns tre stallar med 26, 8 respektive 6 boxplatser, samt en särskild karantän/ sjukavdelning med 2 boxplatser. På fastigheten finns förutom stallbyggnaderna stora lösdriftshallar. Det finns 2 lösdrifter med 2 + 3 avdelningar, varav en avdelning hyser 20 platser för vuxna ston. Byggnaderna kan med fördel konverteras till annan verksamhet som
exempelvis uppfödning av nötkreatur, se skiss över lösdriftshallar.

Fastigheten har även grävda dammar som säkerställer vatten av mycket god kvalité, vilket säkerställer bra vattenförsörjning vid djuruppfödning. Det nybyggda EU-stallet har plats för max. 3 hingstar och 2 teaserston. Anläggningen är toppmodern och ligger väl avskild från den övriga hästverksamheten på Horns gård.

EU-station

Vacker byggnad om totalt 600 kvm uppförd cirka 20 meter från havet.

Bottenvåningen inrymmer:
Cafeteria: 70 kvm
Kök, WC: 20 kvm
Samlingsrum: 70 kvm
Veterinär/laboratorium: 30 kvm
Stall - 5 boxar samt dusch: 160 kvm

Övervåningen inrymmer:
Konferens samt kök: 190 kvm
Kontor och WC: 60 kvm
Balkong sydväst: 15 kvm
Balkong nordväst: 22 kvm

Stora stallet

Byggnaden rymmer ett stall om cirka 500 kvm fördelat på 28 stora boxar varav åtta stycken fölboxar med kamerabevakning som är inkopplad via kabel-tv till egendomens alla lägenheter. Vidare finns här kontorsutrymmen, konferensrum, pentry, lunchrum, förråds- och sanitetsutrymmen om cirka 150 kvm. Här finns även ett stallkontor med tillhörande utrymmen om cirka 50 kvm, ett seminstall om cirka 90 kvm inklusive veterinärsrum och arkiv samt två hingstboxar.
Byggnaden totalrenoverades år 1986-87 och byggdes till år 1989-90.

Karantänstallet

Byggnaden totalrenoverades år 1988 till lika hög standard som stallbyggnaden. Byggnaden rymmer ett stall om cirka 110 kvm fördelat på åtta boxar.

Lösdriftsstall

Byggnaden är uppförd år 1989 och har en yta om cirka 450 kvm. Byggnaden rymmer två separata avdelningar med mellanliggande kontrollrum och med utrymme för foder.

Lösdriftsstall

Byggnaden är uppförd år 1993 med en yta om cirka 984 kvm. Byggnaden är uppförd med stålstomme på 1,2 meter höga betongsocklar och invändigt beklädd med 19 mm plywood och utvändig beklädnad av lackerad plåt.

Stall och förrådsbyggnad

Byggnaden är renoverad år 1989 och har en yta om cirka 350 kvm och rymmer sex hästboxar. Boxarna är idag uthyrda till hyresgästerna som förvaringsutrymme.

Maskinhall/verkstad/smedja

Byggnaden är genomgripande renoverad år 1988 och har en total yta om cirka 550 kvm. Konstnärsateljé på andra våningen som har en yta om cirka 50 kvm.

Åldersbäck

Byggnaden är ursprungligen uppfört under mitten av 1700-talet och därefter tillbyggt och renoverat under 1800-talets mitt samt renoverat under 1980-talet och år 1997-98. Byggnaden är uppförd i två våningar med en total yta om cirka 410 kvm.

På bottenplanet finns en entréhall, gästtoalett, bibliotek, två sovrum, gästrum, kök, groventré, tvättavdelning och pannrum. Utvändigt finns en rymlig och nybyggd altan. På det övre planet finns en rymlig möblerbar hall, badrum och två sovrum. Här finns även den rymliga festsalen "Oscarssalen" om 80 kvm, med fyra meters takhöjd och dess ursprungliga musikbalkong.

Uppvärmning via vattenburen värme från långvedspanna kompletterad med solpanel. I anslutning till byggnaden finns även ett nybyggt dubbelgarage.

Byggnaden totalrenoverades för cirka tio år sedan. Då borrades ny vattenkälla, ny trekammarbrunn byggdes och samtliga elledningar utbyttes. Även år 2012 skedde omfattande renoveringar. Då installerades långvedspannan, solpanelerna, nya ackumulatortankar, det lades nytt tak, nya fönster monterades och diverse renoveringar inomhus.

Ladugårdsbyggnad - Åldersbäck

Äldre ekonomibyggnad som byggts ut och renoverats i flera steg. Den äldre ladugårdsdelen omfattar cirka 225 kvm. Den gamla stalldelen totalrenoverades år 1998 och omfattar cirka 365 kvm. Den vidbyggda stalldelen byggdes år 1960 med en yta om cirka 225 kvm, därefter har ytterligare tillbyggnad skett med cirka 224 kvm. Byggnaden totalrenoverades år 1999 då bland annat ny el och nytt vatten och avlopp installerades. Vid renoveringen monterades även en ny hötork för balhantering samt en hötork för löshö med tillhörande hökanon för inlastning.

I byggnaden inrymms idag plats för 20 stycken travfölston, seminrum, kontor samt toalett med mera.

Verkstadsbyggnad - Åldersbäck

Byggnad om cirka 190 kvm som är uppförd år 1991. Ger plats åt gårdsverkstad med två skjutportar av plåt.

Maskinhall - Åldersbäck

Maskinhall med rejäl takhöjd och skjutportar av trä.

Sädesmagasin /jaktstuga - Åldersbäck

Träbyggnad uppförd i tre plan om vardera cirka 120 kvm på tjock naturstensgrund med valv. Byggnaden är att betrakta som ett renoveringsobjekt och kan med fördel anpassas till ett bli en vinterbonad jaktstuga med övernattning, slaktbod eller dylikt.

Försörjning med vatten, el och telefon är framdragen under den asfalterade vägen och nytt avlopp till trekammarbrunn är framdraget till magasinet. År 2010 monterades nya fönster och ny träport.

Inägomark

Egendomen omfattar totalt 100,3 ha åker- och betesmark enligt skogsbruksplanen. Idag odlas det endast vall och enligt EU-ansökan uppgår åkermarken till 87 ha och arealen naturbete är 3,4 ha. Marken är ej utarrenderad. Betesmarkerna är torra och består främst av sandjord, vilket passar perfekt för hästuppfödning. Regelbundna markkarteringar ger besked om jordens status och erforderliga kalkningar görs regelbundet.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i januari år 2015 av Skogspartner. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 331,1 ha och har ett virkesförråd om cirka 39 660 m3sk inklusive tillväxten avseende växtsäsongen 2015. Efter planens upprättande har inga avverkningar skett på fastigheten. Volymen skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 är drygt 13 700 m3sk (inklusive tillväxten år 2015). Virkesförrådet domineras av tall (60 %) följt av gran (16 %) samt ek och övriga lövträd (24 %). I den produktiva skogsmarksarealen ingår ädellövskog med 24,4 ha. Skogsmarken är generellt mycket välskött och har en relativt jämn åldersfördelning. Det finns en tyngdpunkt av skog i åldersspannet 20 - 50 år, eller inom huggningsklass G1. Marken har ett väl utbyggt vägnät och är tillgänglig via allmän och enskild väg.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Det finns goda jaktmöjligheter efter bland annat älg, hjort, rådjur, fasan, hare och sjöfågel. Jakträtten är för närvarande upplåten med ett år i taget.

Fiske

Egendomen disponerar fisket fritt med ryssjor och nät. I Östersjön gäller fritt fiske med handredskap. Inom fastigheten ligger även cirka 1/4 av Hästhagssjön samt cirka 2/5 av Lillsjön. På markerna finns även en bevattningsdamm med inplanterade signalkräftor för husbehovsfiske.

Fornlämningar och naturvärden

Det finns ett flertal registrerade fornlämningar på fastigheten. Det finns två registrerade nyckelbiotoper på fastigheten samt ett registrerat naturvärdesobjekt.

Vägbeskrivning

Från E 22, kör mot in Västervik. Följ skyltar mot Horns Udde. Horns Gård ligger c:a 10 km från centrum.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 24 800 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss