fbpx

Lantbruk

Högproducerande Skog 26 ha

Högstbjudande

4 000 000 kr

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Önskar du visning
    kontakta Johan Olausson, 0383-594 80, johan.olausson@ludvigfast.se

Anmäl intresse

Om fastigheten

Möjlighet att förvärva en mycket välskött och produktiv skogsmark. Virkesförråd om 3 766 m³sk dvs 153 m³sk/ha där 95 % utgörs av barrskog, främst gran. Fastigheten är välförsedd med bra vägar för åtkomst.
Huvuddelen av virkesförrådet är i huggningsklass G1, dvs i god tillväxt. Årlig beräknad tillväxt är 206 m³sk. Jakträtt ingår.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

EKSJÖ KOPPARP 1:5

Adress

Kopparp 1 57593 Eksjö

Totalareal
26,5 ha
Övrigmark
0,5 ha
Åkermark
1,1 ha
Betesmark
0,3 ha
Skogsmark
24,6 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 24,6 ha med ett virkesförråd om 3 766 m³sk, varav 3 550 m³sk återfinns i huggningsklassen G1. Trädslagsfördelningen är 4 % tall, 91 % gran och 5 % löv. Markens medelbonitet är goda 10,2 m³sk per ha och år. Fastigheten är bra arronderad med i huvudsak god åtkomst med vägar.

Jakt

Jakträtten på småvilt och älg övergår till köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår idag i Plommarps älgjaktslag med en tilldelning senaste jaktåret om en kalvar.

Vägar

Fastigheten har del i Håkarps GA:2. Fastighetens andel i Vickenstorp - Kopparps samfällighetsförening är 1 %.

Avstyckning

Fastigheten kommer att avstyckas av Lantmäteriet. Tidpunkten för tillträdet påverkas av när lantmäteriförrättningen blir klar.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken en långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet.
Uppgifterna som lämnas i denna beskrivning innebär inte att köparen kan uppfatta dessa som korrekta utan ges för att underlätta köparens
egna undersökning

Fiske

Ingen fiskerätt finns till fastigheten.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Edshults socken vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen.
Vilket innebär att förvärvstillstånd krävs. Förvärvstillstånd för fysisk person kostar 4 600
kronor. För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd

Vägbeskrivning

Fastigheten ligger 2,6 mil nordöst om Vetlanda. Kör mot Sjunnen och tag av mot Skede, fortsätt mot Hjältevad. I Stallarp sväng av höge mot Svallarp, Kopparp i riktning mot Kråkshult. När du kommer till vägskylt Kopparp ligger fastigheten på höger sida dvs västra sidan av vägen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter