fbpx

Lantbruk

Höglid, Flen – 47 ha

Högstbjudande

9 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast sön 13 jun

Visning

  • ons 19 maj, kl 14:00 - 15:00

    Vänligen lämna anmälan till visning. Skog, åker och beten kan besiktigas på egen hand med visad hänsyn till djur och växande grödor.

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
47,1 ha
Skogsmark
29,7 ha
Berg/hällmark
0,7 ha
Inägomark
15,5 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
1,0 ha
Virkesförråd
4 751 m3sk
Boyta
76 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FLEN HEDENLUNDA 1:22

Adress

Höglid 64294 Flen

Om fastigheten

Höglid ligger ca 9 km söder om Flen och gården omfattar totalt 47 ha i en sammanhållen ägofigur. Gårdscentrum har ett trivsamt läge och här finns två bostadsbyggnader samt äldre, välhållna ekonomibyggnader. Åkermark om 15 ha samt ca 30 ha skogsmark med ett bedömt virkesförråd om ca 4 750 m³sk och en relativt jämn åldersklassfördelning. Fastigheten erbjuder goda jaktmöjligheter efter framförallt rådjur, älg, vildsvin samt dov- och kronhjort.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad i 1 1/2 plan som med sitt vackra läge erbjuder en fin utsikt ut över det omgivande landskapet. Den taxerade boarean uppgår till 76 kvm och bostaden har fyra rum och kök. Längs byggnadens östra del finns ett altandäck. Vattenburen uppvärmning via pannan i köket samt luftvärmepump. Enskilt vatten från borrad källa. Säljaren kommer att åtgärda och bekosta ett nytt avlopp till trekammarbrunn med efterföljande rening, det beräknas att vara klart under sommaren 2021.

Entréplan
Hall med plastmatta, trappa till övervåning, badrum och garderob.
Badrum med wc, handfat, dusch och våtrumsmatta/tapet.
Kök med matplats, plastmatta och vedspis.
Vardagsrum med parkettgolv.
Sovrum med trägolv och garderober.

Övervåning
Hall med trägolv och garderober
Sovrum med trägolv
Sovrum med trägolv, garderober samt förvaringsutrymmen i form av två sidovindar.

Lillstugan

Lillstugan ligger i vinkel till mangårdsbyggnad, uppförd i en stomme av timmer med fasad av stående träpanel under ett tak av tegel. Kök med plastmatta och vedspis, vardagsrum med trägolv och rörspis samt ett sovloft på övervåningen. Ytterligare ett sovrum finns vid byggnadens östra gavel, rummet har en separat ingång men har förbindelse till den övriga bostadsdelen via en trappa upp till sovloftet. Uppvärmning sker via direktverkande el samt eldstad. Vatten och avlopp är gemensamt med mangårdsbyggnaden.

Byggnaden har även två förrådsutrymmen med separata ingångar.

Friggebod

Friggebod om 10 kvm som används som gäststuga. Uppförd i en träkonstruktion på plintgrund, takbeklädnad av tegel. Byggnaden är ansluten till elnätet.

Ladugård/loge

Äldre ladugård i träkonstruktion under tak av tegel. Det som tidigare fungerade som mjölkrum är nu inrett till duschutrymme. I övrigt håller byggnaden en stalldel samt loge med trägolv.

Maskinhall

Maskinhall med fasad och tak av plåt, jordgolv.

Övriga ekonomibyggnader

Garage med plats för två bilar, tak av plåt.
Bod i träkonstruktion med vidbyggt garage, tak av plåt. Byggnaden har trägolv och inrymmer förrådsutrymmen och f.d. hönshus.
Jordkällare med tegeltak.
F.d. tvättstuga i träkonstruktion med tak av tegel.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Mellanskog inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 29,7 ha med ett virkesförråd om totalt ca 4 750 m³sk vilket motsvarar ett medelförråd om 160 m³sk/ha. Virkesförrådet består till ungefär lika delar av gran och tall och fastighetens medelbonitet är beräknad till 8,8 m³sk/ha. Åldersfördelningen har en tyngdpunkt av skog i åldersklassen 50 - 60 år men i övrigt en jämn åldersklassfördelning, ca 2 350 m³sk är har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (huggningsklass G2, S1 och S2). Se vidare i bifogad skogsbilaga för mer detaljerade uppgifter.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 1 ha (avdelning 15).

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åker- och betesmark

Arealen åkermark uppgår enligt fastighetstaxeringen och SAM-ansökan till 15,0 ha. Jorden är för närvarande upplåten via 1-årigt sidoarrende, arrendet är uppsagd och godkänt för avflyttning. Åkermarken är tillgänglig för köparen från och med den 31 januari 2022.

Jakt

Mycket god tillgång på klövvilt. Jakträtten är är tillgänglig från och med tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Fyra registrerade fornlämningar inom fastigheten, de utgörs i huvudsak av stensättningar (källa: Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen).

Oppunda Häradsallmänning

Gården har 0,2 mantal i Oppunda Häradsallmänning och gårdens genomsnittliga utdelning under de senaste fem åren har varit ca 750 kr/år.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 700 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna bud senast sön 13 jun

Högstbjudande: 9 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter