Lantbruk

Högklassig åkermark – Västra Torp

Försäljningssätt

Anbud senast mån 22 mar kl 13:00

Visning

  • Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, eventuell jakt, växande gröda samt betesdjur.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
11,5 ha
Tomtområde
11,5 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TRELLEBORG VÄSTRA TORP 1:6 del av och 5:26

Adress

Västra Torps byaväg 95-0 23197 Klagstorp

Om fastigheten

Åkermark om ca. 11 ha öster om Trelleborg i Västra Torp. Större del av arealen inom klass 10, resterande del inom klass 9. God arrondering och lättillgängligt via allmän väg. Försäljningen avser fastigheten Trelleborg Västra Torp 5:26 samt del av 1:6. Möjlighet finns att köpa till idag tillhörande gårdscentrum med ca 1,5 ha åkermark.

Bilder

Visa alla bilder

3D-foto

Fakta

Åkermark

Åkermark om totalt ca. 11 ha samlat i ett skifte. Åkermarken ligger till större del inom klass 10, mindre del i söder ligger inom klass 9. Enligt SLU och HS lerhaltskarta ligger lerhalten mellan 10 - 12,5 %.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är utarrenderad enligt ettårigt arrendeavtal fr.o.m. 2021-03-14 till och med 2022-03-13. Marken ska vid arrendets upphörande återlämnas väl höstplöjd eller besådd med övervintrande växtslag.

Stödrätter

Stödrätter medföljer ej.

Vägar

Objektet nås via allmän väg som sträcker sig längs med dess östra sida.

Dikesföretag

L. Isie och Västra Torp

Arealuppgifter

Arealen för all åkermark på objektet är 12,15 ha, enligt blockkartan från 2016. Ny gränsdragning är tänkt att följa nuvarande naturliga tomtgräns söder om gårdscentrat med sträckning till fastighetens västra del. Viss justering kan förekomma vid lantmäteriets inmätning. Se blå markering på karta för tänkt gränsdragning.

​Areal enligt fastighetsutdraget:
Trelleborg Västra Torp 5:26 : 9 360 kvm
Trelleborg Västra Torp 1:6 : ​114 969 kvm, avser hela fastigheten

Byggnader

Vid intresse för fastigheten i sin helhet, Trelleborg Västra Torp 1:6 och Trelleborg 5:26, vänligen kontakta mäklare.

Lantmäteriförrättning

Försäljningen gäller del av fastighet och lantmäteriförrättning krävs för att ändra i fastighetsbilden.

Ansökan om lantmäteriförrättning är registrerad 2020-11-05. Köpare kommer ges rätt att bruka marken från och med 2022-03-15.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 22 mar kl 13:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter