Lantbruk

Högklassig åkermark, ca 26 ha, på Söderslätt

Högstbjudande

11 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 20 jan

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
26,2 ha
Tomtområde
26,2 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TRELLEBORG DALKÖPINGE 7:3

Adress

Dalköpinge byaväg 118-5 231 91 Trelleborg

Om fastigheten

Omedelbart nordost om Trelleborg, i Dalköpinge, utbjuds härmed ca 26,2 ha åkermark. Arealen är väl samlad med jordklass 9 och 10. Åkermarken tillgänglig att bruka för ny ägare från mars 2021.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åkermark

Väl arronderad åkermark om totalt ca 26,2 ha med jordklass 9 och 10. Av arealen är ca 5,8 ha sådd med höstraps och ca 11,3 ha är sådd med höstvete, resterande areal är plöjd.

Fastighetsbildning

Fastigheten är föremål för fastighetsreglering och åkermarken avses fastighetsregleras till köparens befintliga fastighet alternativt avstyckas.

Arrende/nyttjanderätter

Eftersom fastigheten är föremål för lantmäteriförrättning kan formellt tillträde ej ske förrän förrättningen är avslutad och har vunnit laga kraft. Köparen erbjuds möjlighet att bruka åkermarken genom arrendeavtal från det att överlåtelsehandlingarna är undertecknade och handpenning erlagd.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 740 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 20 jan

Högstbjudande: 11 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter