fbpx

Lantbruk

Hillefäbodarna

Högstbjudande

1 700 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 26 okt kl 17:00

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet med två skiften och fina lägen för ett avskilt boende strax norr om Gävle. Total areal 32,5 varav ca 30 är produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 4000 m³sk varav ca 1000 m³sk uppnått slutavverkningsmogen ålder. Jakt i Hille Södra viltvårdsområde om ca 2 500 hektar.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

GÄVLE VARVA 2:33

Adress

Skogsfastighet

Totalareal
32,5 ha
Åkermark
0,9 ha
Skogsmark
29,8 ha
Skogsimpediment
1,7 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
4 067 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från inventering utförd av Alexander Rönngren på Ludvig & Co i maj 2023.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 29,8 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 4 067 m³sk som domineras av tallskog varav ca 957 m³sk har nått slutavverkningsmogen ålder. Medelvolymen per ha är ca 136 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,8 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 183 m³sk för kommande tillväxtsäsong.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Den västra kanten av avdelning 4 och 5 längs Hillevallsvägen berörs av ett område som klassats om en möjlig fornlämning i form av en fäbodvall, se bifogad skogskarta. Källa: Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen

Naturvärden

På fastigheten finns ett registrerat naturvärde i form av lövsumpskog som utgör ca 0,2 hektar av avdelning 16, se bifogad skogskarta. (Källa: Skogsstyrelsen)

Jakt

Fastigheten ingår i Hille Södra viltvårdsområde som jagar på en areal om ca 2 500 hektar. Älgjakten bedrivs gemensamt och småviltsjakten får bedrivas enskilt över hela området. Jaktbart vilt är framförallt älg, rådjur, skogs- och sjöfågel. För kontaktuppgifter till ordförande kontakta ansvarig mäklare Joakim Hagelin på telefon nr: 026- 24 59 79 eller maila: joakim.hagelin@ludvigfast.se.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Väg

Fastigheten har andel i vägsamfällighet och betalar en årlig vägavgift om ca 900 kr/år.

Områdesbeskrivning

Skogsfastigheten ligger ca 1 mil norr om Gävle i ett varierat skogs- och åkerlandskap och lämpar sig för skogsbruk, jakt och rekreation. I närheten ligger Hillesjön som erbjuder möjligheten till ett rikt friluftsliv både sommar som vinter. Närmaste större ort är Gävle.

Vägbeskrivning

Från Gävle kör Björkevägen norrut, sväng av höger på Hillevallsvägen vid fyrkorsningen innan Hille kyrka, följ Hillevallsvägen ca 5 km tills ni kommer till Hillefäbodar där fastigheten är belägen på både norra och södra sidan av vägen. Se bifogade översiktskartor.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 450 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tor 26 okt kl 17:00

Högstbjudande: 1 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter