fbpx

Lantbruk

Hästgård sydväst om Skruv

Prisidé

2 300 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 4 Dec kl 08:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Fastighet om totalt ca 5,5 ha, varav ca 3 ha jordbruksmark i anslutning till gårdscentrum.
Gårdscentrum består av bostadshus och ekonomibyggnader, däribland ladugård med stalldel innehållande 8 boxplatser.
Fastigheten är belägen ca 6 km sydväst om Skruv.
Prisidé 2 300 000.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LESSEBO KRÅKSJÖ 1:40

Adress

Kråksjö 111 36594 Skruv

Totalareal
5,5 ha
Tomtområde
5,5 ha
Boyta
160 kvm
Antal rum
6 st

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bottenvåning:
Ingång genom hall vidare in i kök el golvvärme, matrum med kakelugn utgång till altan med lärkgolv, tvrum med kakelugn, allrum, hall, sovrum, toalett.

Ovanvåning:
Hall, sovrum, sovrum med balkong, sovrum med kakelugn garderob, rymligt bad med wc, handfat, bubbelbadkar, dusch, kakelugn, tvättmaskin.

Källare under del av huset.

Kommunalt vatten
Eget avlopp med infiltration
Uppvärmning genom bergvärme ca 10 år.

Ladugård

Ladugård med 8 boxar.
Ladugården innehåller utöver det sedvanliga utrymmen såsom logdel.
I anslutning till stallbyggnaden finns ridbana.

Uthus

I anslutning till bostadshuset finns uthus med vedförvaring och hundhus.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt mätningar på kartan innehåller fastigheten ca 3 ha inägomark.
Inägomarken är fri för ny köpare från 2024-03-15. Inga stödrätter följer fastigheten.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från om med tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygd.
Förvärvstillstånd krävs.

Naturvärden

Fastigheten berörs enligt skogsstyrelsen av en nyckelbiotop "Lövängsrest, med hamlade träd (LÖVREST)"
Se information från skogsstyrelsen, https://www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor/Nyckelbiotop/?objektid=2933826

Budinformation

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Joakim Ahlberg Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: joakim.ahlberg@ludvigfast.se, tillhanda senast 2023-12-04 OBS! Märk kuvertet Kråksjö . Använd gärna bifogad budblankett.

Forn- och kulturlämningar

Fastighet berörs enligt Riksantikvarieämbetet av kulturhistorisk lämning "Bytomt/gårdstomt".
Se Riksantikvarieämbetets hemsida för mer information, https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/3477d9ee-c399-4777-98ec-9b78506b9b75

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 6 km sydväst om Skruv.
Adress till bostadshuset, Kråksjö 111 36594 Skruv.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 997 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 4 Dec kl 08:00

Prisidé: 2 300 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter