fbpx

Lantligt boende

Hästgård om ca 114 ha med nyare ridhus och ett flertal byggnader

Högsta bud

15 000 000 kr

Högstbjudande: 15 000 000 kr

Visa bud

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
113,8 ha
Tomtområde
113,8 ha
Virkesförråd
13 598 m3sk
Boyta
305 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Karlskoga Rosensjö 1:2, 1:5, 1:26

Adress

Rosensjö 408, 410, 401 och 403 69191 Karlskoga

Om fastigheten

Välkommen till ”Rosensjö hästgård” beläget några km utanför Karlskoga, en gård om 114 ha mark varav 64 ha skog och 47 ha inäga, mangårdsbyggnad om 235 m² samt 2 flyglar, ett ridhus uppfört 2013 med bl a cafeteria, stall med 16 hästboxar, verkstadsbyggnad med maskinhall mm, med i affären följer också en separat fastighet bebýggd med två fritidshus med permanentboendestandard. För uthyrning finns totalt två fristående hus samt två lägenheter i en av flyglarna, stallplatser, ridhus, verkstad. Renovera mangårdsbyggnaden och du bor ståndsmässigt på en fin hästgård med vacker sjöutsikt! Egen strandlinje mot sjön Lonnen samt fiskerätt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Huvudbyggnaden, anno 1857, innehåller på entréplan vardagsrum med öppen spis med insats, vardagsrummet har även en tillbyggd delvis avgränsad del med stora fönsterpartier. Vidare finns sovrum/kontor, kök, tvättstuga, badrum samt pannrum. Övervåningen inrymmer tre sovrum, samvarorum samt duschrum. Vind finns också där man påbörjat arbetet med att inreda vinden då man lagt golvspånskivor och förberett med en del eljobb. Fiber finns.

Byggnaden värms upp via bergvärmeanläggning, (Nibe Fighter 1215 med 2 borrhål)
Enligt tax. info har fastigheten en boarea om 235 m², biarea 65 m².
Stomme/bjälklag i trä. Skiffertak. Torpargrund/natursten. Stående panel. 2-glasfönster. Kommunalt VA. Självdragsventilation.

Norra flygeln

Innehåller två lägenheter.
Lägenhet 1 inrymmer hall, duschrum med våtmatta (wc, dusch, tvättställ), kök (vedspis, vardagsrum med öppenspis.
Lägenhet 2 inrymmer hall, wc-rum (wc och tvättställ), kök (vedspis) vardagsrum/sovrum.
Putsad med betongpannor. Taxerad boarea 70 m². Byggår 1909 enligt tax. info.

Södra flygeln

Södra flygeln innehåller garage med infart från ena gaveln. Duschrum med wc och tvättställ. Bastu. Pumprum med utrustning som ej längre används. Vind med förvaringsutrymmen.

Stallbyggnad

Stallbyggnad (byggår 1980) med maskinhall i vinkel. Stall innehållande16 boxar. Sadelkammare. Spolplats. Gödselplatta. Plats att torka täcken. Varmvattenberedare installerad. Maskinhall om ca 50 x 11 m. Förråd. Stort loft med äldre tork finns, telfer finns på loftet. Spannmålstork, med godkänd oljetank. Stallplatserna är uthyrda årsvis. Spolspiltan ej ansluten till avloppsnätet.

Verkstad och maskinhall

Verkstad (byggår 1980) uppvärmd med bergvärme och aerotemper. Delvis loft med förråd, och utrymme där man påbörjat inreda som personalutrymme, även kök liksom dusch med wc påbörjat/förberett. Bredband via telenätet, vidarekopplat till ridhuset. Oljerum, där även kompressor finns. Oljeavskiljare finns ej. Verkstaden saknar avloppsanslutning. Observera att billyften som finns i verkstaden ej ingår då den tillhör en annan person, säljaren ombesörjer att billyften är nedmonterad och bortforslad innan tillträdesdagen.

Ridhus

Ridhus (Borga ridhus) med yttermått om 22 x 66 m (byggår 2013. Ridyta om 20 x 60 m. Underlag: fibersand. Läktare finns. Från läktare finns en ingång till ett café som uppvärms med en luftvärmepump, i caféet finns ett flertal sittplatser med utsikt in mot ridbanan, i köksdelen av cafeét finns kyl/frys, spishäll, köksfläkt och micro. Vid ingången finns fräscht wc-rum med tvättställ och wc. Vid entrén finns även en ingång till en att utrymme som använts som gårdsbutik, uppvärmd med luftvärmepump, där man sålt bl a hästartiklar. Ett förråd finns också i anslutning till butiken. Ridhuset är uthyrt kort som löses årsvis. Årskort för ridhuset har man tagit 2 500 kr för (ett mindre antal årskort är sålda), Månadskort 450 kr och per gång 80 kr.

Karlskoga Rosensjö 1:26

Fastighet Karlskoga Rosensjö 1:26 har en areal om 6 827 m² och är bebyggd med två mindre hus där båda har permanentboendestandard. En av byggnaderna är uppförd 2004 och har en area om 60 m²enligt tax. info. Det andra huset är uppfört 1929 och har en boarea om 58 m² enligt tax. info . Adress Rosensjö Berget 401 och Rosensjö Berget 403, 69191 Karlskoga. Båda stugorna passar bra att hyra ut för kortare eller längre tid. Kommunalt VA.

Kommunalt vatten och avlopp.

Hus 1, adress Rosensjö Berget 403: Hall, 2 sovrum, vardagsrum, duschrum med våtmatta, tvättstuga samt kök med kyl/frys, spis, köksfläkt, diskmaskin. Fiber finns indraget.
Krypgrund. Direktverkande el samt luftvärmepump från år 2020. Stomme och bjälklag i trä. Byggår 2004. Boarea om 60 m² enligt tax. info.

Hus 2, adress Rosensjö Berget 401: Sovrum, vardagsrum, kök med vedspis, trinettkök, köksfläkt. Tvättstuga med tvättmaskin och ett duschutrymme. Wc-rum med tvättställ och wc. Stomme i trä. Byggår 1929, boarea om 38 m² enligt tax. info (den verkliga boarean bör vara större än den taxerade arean), tillbyggd år 2002/2004. Fönster 1+1-glas samt 2 glas isolerrutor. Självdragsventilation. Torpargrund/betongplatta.

Förrådsbyggnad.

1 pantbrev finns uttaget på fastigheten om 70 000 kr.

Driftskostnad:
El: 17 122 kr
Renhållning 2 775 kr
VA: 17 725 kr (ett abonnemang till varje byggnad)
Fastighetsskatt: 6 840 kr

Fastighetsuppgifter

Fastighet Karlskoga Rosensjö 1:26 har en areal om 6 827 m² och är bebyggd med två mindre hus där båda har permanentboendestandard. En av byggnaderna är uppförd 2004 och har en area om 60 m²enligt tax. info. Det andra huset är uppfört 1929 och har en boarea om 58 m² enligt tax. info . Adress Rosensjö 401 och 403, 69191 Karlskoga. Båda stugorna passar bra att hyra ut för kortare eller längre tid.

Arealuppgifter

Fastigheten Karlskoga Rosensjö 1:2 har en areal om 746 078 m² enligt lantmäteriutdraget.

Fastigheten Karlskoga Rosensjö 1:5 har en areal om 385 230 m² enligt lantmäteriutdraget.

Enligt tax. info har fastigheterna Rosensjö 1:2 och 1:5 en taxerad areal om 116 ha, varav skog 63 ha, skogsimpediment 1 ha, åkermark 47 ha, betesmark 3 ha, övrig mark 2 ha samt tomtmark om 2 089 m².

Enligt skogsbruksplanen har fastigheten en areal om 115,0 ha, fördelat på produktiv skogsmark 64,1 ha, inägomark 47,6 ha, väg/ledning/vatten 0,4 ha, övrig areal 2,9 ha.

Fastigheten Karlokga Rosensjö 1:26 har en areal om 6 827 m² enligt lantmäteriutdraget, och samma taxerade areal tomtmark.

Övriga byggander

Vagnslider/plåtbyggnad med jordgolv, ca 12 x 6 m.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarken är enligt skogsbruksplanen 64,1 ha. Det bedömda totala virkesförrådet har en volym om 13 598 m3sk totalt, varav tall 2 430 m3sk, gran 9 619 m3sk och löv 1 548 m3sk. Medeltal 212 m3sk/ha. Medelboniteten är uppskattad till 8,3 m3sk/ha. Planens avverkningsförslag under perioden är 3 310 m3sk varav gallring 1 309 m3sk och föryngringsavverkning 2 001 m3sk.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skogsvård

Fastigheten har ett röjningsbehov under planperioden men det mesta ligger några år framåt i tiden. Stora röjningsinsatser har gjorts under den senaste planperioden. Se vidare "Kommentarer" i skogsbruksplanen. Alla eventuella lagstadgade skogsvårdsåtgärder övergår på köparen av fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skogsvård

Köparen övertar ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell plantering/hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Forn- och kulturlämningar

Forn- och kulturminnen finns på fastigheten, dessa är utmärkta med R respektive K på skogsbruksplanens karta. Ett naturvårdsavtal finns på ett område i skifte 4, se skogsbruksplan. Se www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.

Åkermark

Åkermarken känner till att den östra sidan av åkermarken är täckdikad, skiftet längst österut har inte företrädare för dödsboet någon kännedom om huruvida det är täckdikat eller ej.
Dikesföretag finns och gäller i fastigheten Karlskoga Rosensjö 1:2, 1:5 samt Källmo 1:53.
13 hektar är utarrenderat under år 2021, belägen på den norra delen av åkermarken på Rosensjö 1:2. Ca 4 hektar åker är utarrenderad på västra sidan av Rosensjö 2:5, fram till hösten.

Hagar

Till alla hagar finns el och vatten framdraget.

Stödrätter

Stödrätter för 45,07 ha följer med i fastighetsaffären. Dessa överlämnas när perioden för överlåtelser av stödrätter är öppen.

Jakt

Jakten övergår på köparen från och med den 1 juli 2021. Fram till och med den 30 juni är jakten utarrenderad enligt muntligt avtal. En dialog kan föras med jaktgrannar om man kan gå ihop och jaga på flera fastigheter, idag har man gått ihop och jagar på ett område om ca 305 ha, men kontakt måste knytas av köparen med övriga jägare för överenskommelse alternativt ha egen jakt på den egna fastigheten.

Fiske

Fastigheterna Karlskoga Rosensjö 1:2 och Karlskoga Rosensjö 1:5 har del i samfällighet gällande fiskerätt i sjön Lonnen enligt lantmäteriutdragen. Rosensjö 1:2 har 5/32-delar och Rosensjö 1:5 har 1/16-del. Här fiskas framför allt gös. Fiskekort måste dock ändå lösas. Rätten ger möjlighet förutom fiske med handredskap även fiske med nät. Kräftfiske ingår också i rätten.

Möjliga intäkter

Stallet:
Stallet rymmer 16 boxar där säljarna hyrt ut för 2 500 kr/st. I priset har ingått box, hagar, eget hösilage och tillgång till ridhus. Total inkomst per månad har varit 40 000 kr/mån då alla bocar varit uthyrda.

Ridhuset: Intäkterna från ridhuset har varit ca 50 000 kr/år, detta har kommit från enskilda ryttare med häst men även ridklubbar som hyrt ridhuset för att arrangera tävlingar i både hopp och dressyr.

Totalt: 40 000 x 12 = 480 000 kr + 50 000 kr = 530 000 kr

Visning

Skogsmarken kan inspekteras när som helst på egen hand. Visningar av byggnaderna kommer att utannonseras, boka in er på hemsidan eller kontakta fastighetsmäklaren.

Tillträde

Tillträde efter överenskommelse.

Undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsmarken kan besiktigas på egen hand utan tidsbokning genom fastighetsmäklaren. Byggnader kan besiktas efter tidsbokning med fastighetsmäklaren.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Städning

Säljaren står för urstädning av mangårdsbyggnaden. Övrig städning står köparen själv för. De flesta inventarier i mangårdsbyggnaden följer med i affären, dock ej kristallkronor. Vad gäller inventarier/lösöre i övriga byggnader och utomhus får en dialog föras med säljaren.

Friskrivning

Då fastighetens säljare utgörs av ett dödsbo säljs fastigheten med friskrivning mot brister och dolda fel.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4 165 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter