Lantbruk

Hästgård med lantligt läge

Utgångspris

2 300 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 2 Nov, kl 16:00

Visning

  • tor 29 okt, kl 13:00 - 14:00

    Välkommen att boka din visningstid!

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
36,9 ha
Skogsmark
21,0 ha
Inägomark
9,2 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
5,1 ha
Vatten
1,3 ha
Virkesförråd
3 163 m3sk
Boyta
185 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÖDERHAMN MYSKJE 3:2

Adress

Myskje 658 82666 Marmaverken

Om fastigheten

Lantligt belägen hästgård väster om Söderhamn. Fastigheten består av 6 områden varav ca 9 hektar åkermark mestadels i anslutning till gården samt ca 21 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 100 m³sk. Jakt i viltvårdsområde.

Rymlig bostadsbyggnad med 185 kvm boarea som inrymmer 6 rum och kök. Ekonomibyggnaden är sammanbyggd med bostadsbyggnaden och inrymmer stall med 3 boxar och 1 ponnybox, höskulle, sadelkammare samt förrådsutrymmen. Fårhus samt friliggande stuga. Jordvärme från ca 2013 samt badrum från ca 2013.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Bostadsbyggnad i 1½-plan på 185 kvm boarea. Uppförd på torpargrund med stensockel av huggen sten. Stomme av timmer, fasad av stående och liggande träpanel och tak beklätt med plåt. Kopplade två-glas fönster. Farstukvist med altan.

Kommunalt vatten och avlopp. Uppvärmning sker genom jordvärme från år 2013, luftvärmepump och vedspis.

Bostadsbyggnaden inrymmer: Rymlig entréhall med klädkammare, längre korridor, kök med vedspis och matplats, ytterligare en entré med mindre hall, vardagsrum, fem sovrum, två badrum med toalett och dusch, varav det ena renoverat 2013, en toalett samt tvättstuga.

Ladugårdsbyggnad

Ekonomibyggnaden är sammanbyggd med bostadsbyggnaden.

Nedre plan inrymmer: ett stall med tre fullstora boxar och en ponnybox, uppförd på gjuten platta med träväggar. I anslutning till stallet finns även en sadelkammare och förrådsutrymmen.

Övre plan inrymmer: en större höskulle samt en äldre lägenhet i sämre skick med ett rum och kök.

Stugan

Bostadsbyggnad i 1-plan med en byggnadsyta om ca 60 m². Byggd på torpargrund med betongplintar. Stomme av trä med stående träpanel under plåttak. Bjälklag av trä. Kopplade fönster. El indraget med möjlighet till uppvärmning genom elelement. Inget vatten och avlopp indraget.

Byggnaden inrymmer: två rum och enkelt kök samt mindre en hall.

Fårhus

Fårhus uppförd i en stomme av trä under plåttak, grundlagt på sten.

Övriga byggnader

Övriga byggnader på fastigheten är en jordkällare, uthus i trä under plåttak samt en timmerbyggnad i två plan som är i dåligt skick.

Allmänt

Fastigheten Söderhamn Myskje 3:2 är belägen väster om Söderhamn. Fastigheten består av 6 områden varav ca 9 hektar åkermark och ca 21 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 100 m³sk.

Bostadsbyggnaden i 1-½ plan är sammanbyggd med ekonomibyggnaden och inrymmer 6 rum och kök i på nedre plan. Bostadsbyggnadens övre plan består av en äldre lägenhet i sämre skick. Ekonomibyggnaden i 1-½ plan inrymmer stall med 3 boxar och 1 ponnybox, höskulle, sadelkammare samt förrådsutrymmen. Fårhus och friliggande stuga.

Areal

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår totalt till 35,6 hektar. Areal enligt fastighetstaxering och fastighetsregistret uppgår till 36,69 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan från januari 2020 upprättad av, Nils Persson & Jennie Olsson, Ludvig & Co .

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 21,0 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 3 163m³sk. Medelvolymen per hektar är 151 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,0 m³sk per hektar. Av virkesförrådet utgör 18 % tall, 37 % gran och 45 % löv. Åldersfördelningen på fastigheten har sin tyngdpunkt på gallringsskogar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av röjning och gallring för fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Skogsvård att utföra till följd av föreslagna åtgärder inom kommande planperioden är ca 3 hektar röjning.

Fastighetsgränser

Försäljningsobjektet gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 9,2 hektar. Inägomarken består av både åker och betesmark.

Jakt

Fastigheten ingår i Söderala Övre viltvårdsområde som omfattar cirka 1 500 hektar.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns det flera registrerade forn- och kulturlämningar, som fornlämningsliknande lämning, blästbrukslämning och hög (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten (Källa Skogsstyrelsen, Skogens pärlor).

Planer, bestämmelser mm

Avstyckningsplan, 1930-08-09, akt: 21-SÖA-448
Fornlämning, 2006-04-06, akt: L1950:3175
Vattenskyddsområde, 1981-06-24, akt: 21-GXVI:34
Järnvägsplan, 2017-02-07, akt: 2182-P2017/2

Samfällighet

Fastigheten har del i två större samfälligheter Söderhamn Sörljusne S:6 och Sörljusne S:2 med ändamål Fäbod. Dessa gemensamhetsskogar om totalt ca 71 ha är belägna strax öster om E4:an, ca 5 km söder om Sörljusne.

Fastigheten har del i flera samfälligheter belägna i anslutning till fastigheten, Söderhamn Myskje S:13 med ändamål: båtmansjord, Myskje S:10 med ändamål: myrtag, Myskje S:9 med ändamål: utmål vid högbackabäcken och Myskje S:3 med ändamål: vägar.

Väg

Vägen utanför gården sköts av en ideell vägförening.

Motionsspår

På fastigheten finns ett motionsspår som korsar skogsskiftet beläget i den sydöstra delen.

Energideklaration

Det finns en energideklaration avseende bostadsbyggnaden, upprättad 2020-10-05.

Visning

Visning av byggnaderna sker 2020-10-22 kl 13:00 samt 2020-10-29 kl 13:00.
Spekulanter uppmanas att besiktiga fastighetens mark på egen hand eller genom konsult och själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 325 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter