fbpx

Lantligt boende

Hästgård i Rättvik

Högstbjudande

2 995 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
1,0 ha
Tomtområde
1,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK VÄSTGÄRDE 11:17, 11:24 & 4:6

Adress

Västgärde Byväg 6 795 90 Rättvik

Om fastigheten

Strax söder om Rättvik mot Leksand, i byn Västgärde ligger denna lilla gård. Bostadshus med utsikt över Siljan, ekonomibyggnader med stall, verkstad och klubbrum. Fint gästhus och ytterligare garage, carport och gästbarack. Lösdriftshage med vatten samt ridbana med möjlighet till belysning. Nära till mycket bra rid och körvägar samt badtjärn.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealer

Rättvik Västgärde 11:17; Areal 0,22 ha enl fastighetsutdrag.
Rättvik Västgärde 11:24; Areal 0,4911 ha enl fastighetsutdrag.
Rättvik Västgärde 4:6; Areal 0,152 ha enl fastighetsutdrag.
Total areal enligt fastighetsutdrag: 0,8631 ha
Total areal enligt fastighetskarta: 0,91 ha.

Hästgård

Trevlig gård strax söder om Rättvik med en fantastisk utsikt över Siljan med omnejd. Gården har tidigare bedrivit 4H verksamhet och säljs nu med visst befintligt lösöre.

Söder om Rättvik, till Sågmyra, har det tidigare funnits tågförbindelse. Rälsen är borttagen men banvallen är kvar och erbjuder idag fantastiska rid och körmöjligheter. Badsjön Salutjärn ligger ca 2 km efter banvallen.

Närmaste skola är Söderås skola med klass F-5.
Ca 300 meters promenad från bostadshuset till busshållplats till Rättvik och Borlänge vid riksvägen. Ca 6 km in till Rättviks centrum.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för den av fastigheterna som är taxerad som lantbruksfastighet då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt för fysiska personer. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Ett förvärv innebär sedan möjlighet att göra tillköp av skogs och lantbruksfastigheter i Rättvik vilket idag enbart kan göras av den som redan äger en sådan fastighet.

Fastighetsbeskrivning

Försäljningen omfattar tre registerfastigheter om totalt ca 9 800 m², varav en har taxeringskod 110, lantbruksfastighet. Se förklaring under rubriken Näringsverksamhet. Det finns nyttjanderätt på mark för bete.

Bostadshus, två gästhus samt ekonomibyggnad med stall, uppvärmt klubbrum och sadelkammare, carport, garage, hönshus och lösdrift.

Bostadshuset om 11/2 plan med källare. Kök med köksö, matrum samt vardagsrum. Stor veranda med utsikt över Siljan. Övervåning med stor möblerbar hall, två sovrum varav det större med eget badrum med badkar, wc och handfat under snedtak. Inbyggd veranda med oslagbar utsikt. Öppen spis. Källare med goda utrymmen, klädkammare, tvättstuga, wc och dusch, matkällare, snickarbod. Grovingång på södra gaveln.

Bo/biytan enligt fastighetsutdraget: 141 m² / 70 m²
Grund: murad källare
Stomme: timmer
Bjälklag: trä
Fönster: kopplade tvåglasfönster med spröjs samt vridfönster tvåglas.
Fasad: tilläggsisolerad, stående rödfärgad lockläkt
Tak: lertegel
Skorsten: se protokoll
Uppvärmning: jordvärmepump 2001, ny ”hjärna” 2016, vattenburet system i hela huset. Bra energivärde, se energideklaration. Kamin med täljsten i matrum, öppen spis på övervåning.
Vatten: Egen brunn, borrad 80 meter, 90 talet. Filter nedsatt 2000. Hydrofor i källaren, pump i brunnen. Vattenprover är taget
Avlopp: tvåkammarbrunn, slamsugs två gånger om året

Möjlighet till kommunalt vatten och avlopp. Anslutningsavgiften för avloppet till bostadshuset är betald, ca 120 000 kr. Återstår att dra från huset till anslutningspunkt. Jordvärmen är dragen över fastigheten Västgärde 4:6. Om fastigheten 11:24 skall anslutas till kommunalt avlopp måste hänsyn tas till befintlig jordvärmeledning.

Mycket fin välisolerad gäststuga på gården, 1 kvm samt 9 kvm loft. El, sommarvatten med kista, inget avlopp. Förmultningstoalett. Enligt bygglovet är gäststugan belägen på 11:24 men står på 11:17. Om fastighetsägaren önskar kan man ansluta även gäststugan till ett eget avlopp vilket då medför extra anslutningsavgift

Vinterbonad barack med el, inget vatten. Plats för två sängar, bord, sittplats, garderober

Stall och ekonomibyggnader: Stall för stor häst; två boxar samt ponnybox. Förstärkt loft för hö till ca 2,5 ton. Uppvärmd sadelkammare /klubbrum. Snickarbod. Visst lösöre ingår i försäljningen. Kallvatten i stall.

Hagar

Det finns två nyttjanderättsavtal på mark för bete, se avtal. Lösdriftshagen nedanför huset har vattenförsörjning året runt, eluppvärmd vattenkopp.

Energideklaration

Energideklaration
Energiprestanda: 65 kWh/m²/år
Energiklass: C
Status: Energideklaration är utförd den 2018-10-02.
Besiktningsman: Anders Runström, Dantek Konsult AB
Se protokoll.

Naturvärden, forn- och kulturlämningar

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Vägar

Västgärde 11:24 och 4:6 har del i Söderås GA:1 som förvaltas av Södra Rättviks samfällighetsförening.

Taxeringsvärden

Västgärde 11:27: Typkod 199, lantbruksenhet med värde < 1 000 kr. Västgärde 11:24: Typkod 220, småhusenhet bebyggd. Totalt taxeringsvärde 1 155 000 kr. Taxeringsår: 2018. Västgärde 4:6: Typkod 199, lantbruksenhet med värde < 1 000 kr.

Näringsfastighet

Förvärv av en fastighet med taxeringskod som börjar på 1 innebär att man per automatik blir näringsidkare. Det medför bokföringsskyldighet vilket även medger rätt till vissa avdrag för kostnader som uppstår i näringsverksamheten. Det kan även finnas möjlighet till momsregistrering.

Städning och lösöre

Gården kommer att överlåtas med visst lösöre kvar i ekonomibyggnaderna; virke, verktyg, sadlar och träns, möbler i klubbrum mm. Någon städning kommer inte att ske. Vissa möbler i bostadshus och gästhus kan stå kvar enligt överenskommelse. Bostadshuset överlåts flyttstädat.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten Rättvik Västgärde 11:10 innehar rätt att använda en 3 meter bred väg för tillfart till sin fastighet enligt markering på fastighetskartan.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Områdesbeskrivning

Närmaste skola är Söderås skola med klass F-5.

Kommunikationer

Ca 300 meters promenad från bostadshuset till busshållplats vid riksvägen. Ca 6 km in till Rättviks centrum.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter