Lantbruk

Hästgård i Bränteknuva

Högsta bud

1 300 000 kr

Högstbjudande: 1 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
4,5 ha
Övrigmark
2,3 ha
Betesmark
2,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Boyta
200 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KARLSKRONA BRÄNTEKNUVA 8:5 samt del av 8:4

Adress

Bränteknuva 223 37335 Fridlevstad

Om fastigheten

Hästgård i Bränteknuva strax söder om Fridlevstad i Karlskrona kommun. Rymligt bostadshus, stall med 11 boxar och beteshagar. Ungefärlig areal 4,5 ha.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Stall

Stallbyggnad med totalt 11 boxar i två separata avdelningar. Byggnaden inrymmer även loge.

Bostad

Rymligt bostadshus från 1948 i två plan med källare. Stora rum och fina detaljer, boarea enligt taxeringsuppgifterna 200 kvm. Huset är byggt i betong med putsad fasad och har tegelpannor på taket. I källaren finns pelletspannan som värmer upp byggnaden, pannan renoverades 2019. Byggnaden är i behov av renovering.

På nedre plan finns två rum samt kök och wc. På övre plan finns tre rum samt kök, hall och badrum.

Enskilt avlopp. Vatten från brunn på grannfastigheten, servitut finns. Fiberanslutning finns.

Energideklaration saknas.

Verkstad

Verkstadsbyggnad med användbara utrymmen.

Ekonomibyggnad

Förråd

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller hela fastigheten Karlskrona Bränteknuva 8:5 samt del av Karlskrona Bränteknuva 8:4. Den del av Bränteknuva 8:4 som ingår är marken mellan vägen och den föreslagna nya gränsen enligt kartan. Området kan bilda en egen fastighet genom fastighetsreglering. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Nytt servitut

I samband med lantmäteriförrättningen kommer ett nytt servitut att skapas för att binda ihop kvarvarande delar av Bränteknuva 8:4.

Betesmark

I försäljningen ingår ungefär två hektar betesmark, exakt gräns avgörs i samråd mellan köpare och säljare.

Skog

Enligt överenskommelse mellan säljare och köpare kan ca 15 ha skogsmark komma att ingå i försäljningen.

Väg

Vägen genom Bränteknuva ingår i en gemensamhetsanläggning som sköts av Bränteknuva samfällighetsförening.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Visning

För visning av fastigheten kontakta fastighetsmäklaren.

Befintligt skick

Fastigheten säljs i befintligt skick, köparen kommer i kontraktet att ta in en friskrivningsklausul.

Ekonomibyggnaderna kommer inte att tömmas.

Tillträde

Tillträde till Bränteknuva 8:5 sker enligt överenskommelse mellan köpare och säljare. Tillträde till del av Bränteknuva 8:4 sker efter avslutad lantmäteriförrättning. Om köparen dessförinnan vill till exempel nyttja stall och beteshagar får separat avtal om detta upprättas.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen mitt i byn Bränteknuva som ligger ungefär 2 km sydväst om Fridlevstad i Karlskrona kommun. Se bifogad översiktskarta.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 787 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter