fbpx

Härslövs Boställe

Högsta bud

7 550 000 kr

Utgångspris: 7 450 000 kr

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Välkomna till detta paradis, Härslövs boställe. Denna magnifika gård bjuder in till enastående boende i en ståtlig mangårdsbyggnad med imponerande ca 300 kvadratmeter boarea. Uteplatsen i sydvästläge lockar till avslappnade kvällar medan du njuter av panoramautsikten över Landskronaslätten.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LANDSKRONA HÄRSLÖV 17:1

Adress

Ottarpsvägen 59 26192 Härslöv

Totalareal
1,7 ha
Tomtområde
1,7 ha

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Mangårdsbyggnad

Imponerande mangårdsbyggnad från år 1923, om ca 300 kvm med källare. De kopplade tvåglasfönsterna med spröjs, dubbel -och skjutdörrarna med glaspartier, takrosetter och andra sekelskiftsdetaljer ger huset en magisk karaktär. Mangårdsbyggnaden är uppförd under tegeltak med murad stomme, träbjälklag och putsad fasad. Källare under 2/3-delar av mangårdsbyggnaden.

Angiven area av mangårdsbyggnaden är enligt fastighetstaxeringen är 328 kvm, uppmätt areal i energideklarationen är 312 kvm.

Planlösning
Entréplan
Stig in genom huvudentrén och låt dig imponeras av den ståtliga foajén med gedigen takhöjd, kristallkrona och en svängd trappa till ovanvåningen. Till höger om ingången finner du det praktiska kapprummet och en gästvänlig WC, medan det luftiga allrummet sträcker ut sig framför dig. Dubbla glasdörrar öppnar upp till den förtrollande trädgården och terrassen, skapande en närmast sömlös övergång mellan inomhus och utomhus. Detta rum är ett av tre i fil, var och ett avskiljbara med vackra glaspartier. I det västra rummet väntar en mysig kamin som skapar en varm och inbjudande atmosfär. ​Fortsätt från kaminrummet och ni når serveringsgången, med nedgång till källaren och sedan vidare till köket. Vidare i en mindre hall med ingång från den västra gaveln, tvättstuga och en andra trappa till ovanvåningen.

​Övre plan
Välkommen upp på ovanvåningen, här väntar 4 rymliga sovrum, flera generösa klädkammare, badrum med dusch och badkar samt en stor vind, rum med kokvrå, badrum med dusch och den andra nedgången.

​Källare
Med en separat ingång och en dusch för extra bekvämlighet, erbjuder källaren en möjlighet till en separat livsstil eller ett extra utrymme för gäster. Och med generösa förvaringsutrymmen finns det gott om plats för att organisera och förvara alla dina tillhörigheter på ett smidigt sätt.

Uppvärmning

Uppvärmning sker via ett eget fjärrvärmesystem på fastigheten där värmekällan utgörs av en halmpanna i sydvästra delen av den byggnad benämnd som halmlada. Värmetransport sker sedan via ett vattenburet system till både mangårdsbyggnad, verkstaden och magasinet. Kulvert finns draget till stallet men är ej inkopplad. Kulvert är draget till grannfastighet norr om gårdscentra, denna nyttjas ej idag.

Vatten & avlopp

Kommunalt vatten.
Det finns även enskild brunn som försörjer vissa av ekonomibyggnaderna med vatten.
Avlopp via minireningsverk, Wsb - Clean 10 PE. ​Godkänt för 2 hushåll/10 personer.

El

Jordfelsbrytare finns.
Huvudsäkring: 35 A.
Elen gjordes senast vid på 60-talet.

Tidigare renoveringar

2023 - Större del av ekonomibyggnader målade.
2022 - Nytt avlopp, godkänt. Minireningsverk, Wsb - Clean 10 PE. ​Godkänt för 2 hushåll/10 personer.
2005 - Personalutrymmet i logen gjordes,
2006 - Veranda i trädgård byggd,
1999 - Renovering av köket. Nytt plåttak på logbyggnad.
1990-talet - Bytt glas i fönster, samtliga fönster i söderläge.
1987 - Dränering gjordes om runt mangårdsbyggnaden. Dagvatten och dränering skildes åt. Inget tätskikt monterat på grundens utsida.
1960-talet - En del av elen lades om. Badrummet på ovanvåningen gjordes.
1930-40 - Taket lades om på mangårdsbyggnaden.​

Häststall

Byggnaden belägen nordväst om mangårdsbyggnaden. Uppförd år 1923 under tegeltak med murad stomme och fasad i tegel, gjuten grund. Byggnaden mäter ca 26x9 meter och utgörs invändigt av nio hästboxar, spolspilta och sadelkammare. I direkt anslutning till stallet finns paddock som mäter ca 23*23m. Nytt staket till hästhagarna uppsatt våren 2024. Från värmeanläggning finns kulvert till stall framdraget, är ej inkopplat.

Verkstadsbyggnad

Byggnad om ca 30x9 meter, uppförd år 1923 under tegeltak med murad stomme och fasad i tegel, med gjuten grund. Invändigt utgörs byggnaden av garage, isolerad verkstad och delvis isolerat lager. Samtliga avdelningar med egna ingångar. Lageravdelning har uppvärmning via radiatorer. Lageravdelningen är ca 180 kvm och har fram till sommaren år 2024 varit uthyrd. För avdelningen finns möjlighet att sätta upp separat elmätare.

​Loge- & torkbyggnad

Byggnad om ca 40x16 meter, uppförd år 1923 under plåttak med trästomme och panelklädd fasad. Gjuten grund. Byggnaden utgörs invändigt av loge, torkanläggning samt ett personalutrymme med kokvrå, dusch och WC. Nytt plåttak samt målad fasad år 2023.

Tork
5 tons satstork från Gårdsjö från 1960-talet, kontinuerligt underhåll sedan dess. Automatiskt satsbyte. Lagring om totalt ca 750 ton, fördelat på plåtfickor och planlager. Värme från halmpanna.

Magasin- & kontorsbyggnad

Byggnad i 1,5 plan om ca 36x10 meter, uppförd under tegelpannor troligtvis uppförd år 1923. Stomme av trä och tegel med fasad av detsamma. Byggnadens utgörs av magasin, snickeri samt kontorslokal och förråd. Samtliga avdelningar med egen ingång. Den östra delen utgörs av kontor, snickeri och förrådsutrymmet, totalt ca 180 kvm, och har fram till och med sommaren år 2024 varit uthyrd. För den avdelningen finns möjligt att ha separat elavtal.

Halmlada & silor

Halmladan är uppförd år 1997 under plåttak med trästommar och fasad av rödmålad träpanel. Byggnadsytan mäter ca 36x12 meter, större del av byggnaden är öppen i öster. Den öppna delen av byggnaden har utgjort halmförvaring resterande delen av byggnaden utgör förvaring åt halmpannan.

Silo
Två silor från Sukup om ca 500 ton vardera, från år 2010. Belägna bakom halmladan. Tippgrop om ca 20 kubik. Elevatorer om 40 ton. Värme från halmpanna.

Vagnslider

Byggnad om ca 25,5x6 meter, uppförd år 1923. Byggnaden är öppen i mitten och garage via portar i öst och väst. Uppförd under tegelpannor över takspån med trästomme och panelklädd fasad. Delvis gjuten grund och delvis grus.

Energideklaration

Utförd 2020-09-15. Vänligen ladda ned Energideklaration under rubriken "Dokument & bilagor" längre ned. Observera att energideklaration är upprättad under tid då lantbruksdrifts, inkl. torkanläggning, bedrevs på gården.

Lantmäteriförrättning

Försäljningen gäller del av fastigheten Landskrona Härslöv 17:1. Lantmäteriförrättning, avstyckning, för att dela upp fastigheten pågår. Lantmäteriförrättning är pausad i slutet på processen tills fastigheten har en köpare. Lantmäteriförrättningen förväntas att vara färdig under hösten år 2024. Tidpunkten för när förrättningen är färdig och laga kraft vunnit beslut finns kan komma att tidigareläggas alt. senareläggas. Tillträde till fastigheten och full betalning kan ske först efter att lantmäteriförrättningen är klar och har vunnit laga kraft.

Arealuppgifter

Fastighetens areal kommer delvis kunna vara valbar för köparen.
Valbar areal befinner sig mellan ca 1,7 ha till 4,2 ha och utgörs idag av tomtmark samt hästhagar. Se bilagda karta, "Arealkarta", för markeringar. Rött område är minst valbara areal, ca 1,7 ha, och blått område avser valbar extra areal. För mer information och frågor, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.​

Tillträde

Tillträde sker när Lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. Troligtvis under tidig höst 2024, beroende på när kontraktsskrivning och komplettering till lantmäteriärendet sker.

Vid önskan om tillgång till fastigheten före det att lantmäteriförrättningen är klar och har vunnit laga kraft, kan detta diskuteras med ansvarig fastighetsmäklare.​​

Taxeringsuppgifter

Del av fastighet säljs varpå taxeringsvärde ej redovisas. För uppgift om hela fastighetens taxeringsvärde vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare. ​

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som denne kan grunda sitt köpbeslut på.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren med ansvarig mäklare.

Försäljningssätt

Försäljningssätt
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud mailas till filippa.jonsson@ludvigfast.se. Märk mailet: "Härslöv".

Sker ej återkoppling till budgivare inom 2 arbetsdagar efter lämnat bud, kontakta mäklare för att säkerställa att bud framkommit.

Friskrivningsklausul

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten.​

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter