fbpx

Lantbruk

Härjedalsgård med tillhörande fäbodvall

Utgångspris

1 550 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Gårdsfastighet i byn Älvros, strax utanför Sveg i Härjedalens kommun.
”Lars i Skog” och ”Backes” kallas de två boningshus som tillsammans med tillhörande ekonomibyggnader utgör denna gemytliga Härjedalsgård.
Fastighetens gårdscentrum är beläget i anslutning till Ljusnan ett stycke från Älvros kyrka.
Till fastigheten hör sammantaget 56 ha mark varav ca 40 ha är produktiv skogsmark. Marken är fördelad på flera skiften i varierande storlek.
På ett av skogsskiftena finns fäbodvallen Andåsen med klassiska fäbodstugor som ger möjlighet till vistelse i gemytlig fäbodmiljö.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN ÄLVROS KYRKBY 39:1

Adress

Älvros Lars i skog 724 84293 Sveg

Totalareal
55,7 ha
Väg och kraftledning
1,5 ha
Inägomark
4,2 ha
Skogsmark
40,5 ha
Myr/kärr/mosse
9,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Övrigmark
0,3 ha
Virkesförråd
3 290 m3sk
Boyta
305 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

"Lars i Skog"

"Lars i Skog" kallas denna fantastiska timmerbyggnad med solbrända väggar och välbevarad charm.
Byggnaden är från 1866 och har renoverats under 1980-talet.
Stomme i timmer uppfört på en grund av natursten tegel på taket och med fönster av typen kopplade två-glas.
Byggnaden är rustikt inredd med rejäla trägolv och varsamt renoverad för att behålla sin äldre charm.
Uppvärmning från vedspis, braskamin samt direktverkande el.
Kommunalt vatten och avlopp.

Planlösning entréplan:
Hall med matta på golv och träpanel på väggar.
Rymligt kök med trägolv och tapet på väggar. Inrymmer kyl, frys, spis samt vedspis.
Allrum med trägolv och tapet på väggar. Här finns öppen spis med braskamin.
Badrum med våtrumsmatta på golv och väggar. Inrymmer WC, dusch och tvättmaskin.
Förråd.

Planlösning övre plan:
Sovrum med trägolv och tapet på väggar. Ljust och fint i söderläge.
Mindre sovrum med trägolv och tapet på väggar.
"Loftet", oinrett rum.

Driftskostnader:
El ca 10 000 kr/år
V/A ca 8 700 kr/år
Renhållning ca 400 kr/år

Driftskostnaderna baseras på nuvarande ägares brukande av byggnaden.

Fd. ladugårdsbyggnad

Äldre ladugårdsbyggnad i sämre skick. Uppförd i timmer och trä på grund av natursten. Yttertak av eternit.
Byggnaden är belägen i anslutning till "Lars i Skog".

"Backes"

"Backes", kallas den andra bostadsbyggnaden på gården.
Byggnaden har under årens lopp både nyttjats som skola och distriktssköterskemottagning men på senare år verkat som bostad i två separata lägenheter.
Byggnaden är uppförd i timmer på grund av natursten, har eternitfasad, tegeltak och fönster av typen enkelglas med innanfönster.
Uppvärmning från direktverkande el.
Kommunalt vatten och avlopp.

Planlösning entréplan:
Hall med matta på golv och tapet på väggar.
Kök med matta på golv och tapet på väggar. Inrymmer kyl, frys, spis. Stort skafferi.
Vardagsrum med laminatgolv och tapet på väggar.
Sovrum med laminatgolv och tapet på väggar.
Badrum med våtrumsmatta på golv och väggar. Inrymmer WC och dusch.
Tvättrum med tvättmaskin och tvättho.

Planlösning över plan:
Hall med matta på golv och tapet på väggar. I hall finns entré till balkong i västerläge.
Rymligt kök med matta på golv och tapet på väggar. Inrymmer spis, rejält skafferi och plats för matgrupp.
Sovrum med trägolv samt tapet på väggar. Inrymmer klädkammare.
Sovrum med trägolv samt tapet på väggar. Inrymmer klädkammare samt kakelugn (ej i bruk).

I huset finns två separata elmätare för respektive våningsplan.

Driftskostnader:
El ca 18 000 kr/år
V/A ca 8 800 kr/år
Renhållning ca 1 000 kr/år

Driftskostnaderna baseras på nuvarande ägares brukande av byggnaden.

Förrådsbyggnad

Förrådsbyggnad med carport. Belägen i anslutning till "Backes".
Byggnad uppförd i trå på plintgrund och med plåttak.
I carport finns el indraget.

Loge

Loge uppförd i timmer på grund av natursten och med yttertak i plåt

Förrådsbyggnad

Förrådsbyggnad, även kallad "magasinet".
Byggnad uppförd i trästomme på grund av natursten och med yttertak i plåt.
Byggnaden nyttjas idag av utomstående enligt muntligt överenskommelse.

Fäbodvall Andåsen

Till fastigheten finns även mark och byggnader vid fäbodvallen Andåsen.
Byggnaderna består av fyra klassiska fäbodstugor i timmer.
Ett boningshus som flyttades dit från gården "Lars i skog" på 40-talet. I byggnaden finns idag ett litet kök med braskamin och gasolspis, samt ett större rum som används som allrum/sovrum.
Det äldre ursprungliga boningshuset består av ett rum med öppen spis samt en liten sovkammare.
Därutöver finns två lador/förrådsbyggnader.

På vissa fastighetskartor kan gränserna för skiftet vid Andåsen vara lite förskjutna, vilket kan uppfattas som att fler byggnader tillhör fastigheten.
Det är dock bara de fyra ovan nämnda som tillhör aktuell fastighet och dessa är belägna i skiftets norra del.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av MB Forest. Planen är upprättad 2021 och därefter uppdaterad med utförda åtgärder och tillväxtberäknad fram till och med 2023.
Fastigheten har en total landareal om 55,8 ha varav 40,5 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet uppgår till ca 3 290 m3sk.
Virkesförrådet domineras av tall med enstaka inslag av gran och löv.
Medelboniteten är beräknad till 3,3 m3sk/ha och år.
För ytterligare skogsuppgifter se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

För närvarande finns inga eftersläpande lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns tre kulturlämningar samt ett fornminne registrerat:
L1945:7514 Fäbod - Övrig kulturhistorisk lämning -RAÄ-nummer: Älvros 792
L1945:4831 Bytomt/gårdstomt - Övrig kulturhistorisk lämning - RAÄ-nummer: Älvros 476
L1945:4833 Bytomt/gårdstomt - Övrig kulturhistorisk lämning - RAÄ-nummer: Älvros 478
L1945:383 Fångstgropssystem - Fornlämning - RAÄ-nummer: Älvros 70:1

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen Jämtland.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.
Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud.

Visning

Fastighetens byggnader visas på utsatta visningstider.
Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren.
Undersökning av fastighetens skogsmark kan ske på egen hand. Vederbörlig hänsyn skall tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.
Var extra uppmärksam i samband med vistelse i skog och mark då älgjakt kan förekomma from. 1 september.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

Betalningsvilkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Jakt

Fastigheten har jakträtt och ingår idag i jaktlag inom Vemhåns Älgskötselområde.
En ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt jaktlag/angränsande jaktlag alt. registrera marken själv.
Jakträtten övergår per 2024-07-01.

Vägar

Fastigheten har del i gemensamhetsanläggning gällande väg, Älvros Kyrkby GA:7.

Arealuppgifter

Arealer enligt skogsbruksplan och arealer enligt fastighetsregistret kan ha viss avvikelse mellan varandra.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Försäljningssätt

Fastigheten försäljs via öppen budgivning till ett utgångspris om 1 550 000 SEK.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en förhandling/budgivnig mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter