fbpx

Lantbruk

Hålbonäs 79 hektar

Högstbjudande

6 500 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
78,9 ha
Övrigmark
5,5 ha
Inägomark
30,9 ha
Skogsmark
20,0 ha
Skogsimpediment
3,5 ha
Småhusmark
0,5 ha
Småhusmark
0,2 ha
Småhusmark
0,1 ha
Småhusmark
0,1 ha
Vatten
18,1 ha
Virkesförråd
2 000 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KATRINEHOLM HÅLBONÄS 2:1, 2:18, 2:19, 2:20, 2:21

Adress

Hålbonäs Sköldinge

Om fastigheten

Nu finns möjligheten att förvärva Hålbonäs. Fint belägen lantbruksfastighet med enskilt vatten i sjön Valdemaren. Inom ägobilden finns fyra tomter för permanentbostadshus som även dessa ingår i erbjudandet. Bebyggelsen består idag av häststall med 12 boxar, lada och lösdrift för två till tre hästar. Tillkommer flera stora hästhagar. Fastigheterna omfattar ca 61 hektar mark varav merparten består av åker och betesmark. Tillkommer ca 18 hektar enskilt vatten.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ladugård

Ladugård i gott skick. Byggnaden är delvis ombyggd till butiksyta med ett rum på nedre plan och ett rum på övre plan samt en toalett. Övriga delar bestående av garageplatser/uppställningsplatser på gjuten platta samt hel skulle med körbro på övre plan. Timmer och stenkonstruktion med fasad av stående lockpanel och putsad sten under tak av plåt.

Stall

Stallbyggnad med vidbyggd lösdrift. Stall med 12 boxplatser samt 2-3 lösdriftsplatser. Uppvärmd sadelkammare och f.d. fikarum. Tillbyggt nytt fikarum. Toalettutrymme med mulltoa. Träkonstruktion på gjuten platta under tak av plåt.

Lösdrift

Äldre tegelbyggnad med putsad fasad under tak av lertegel. Används idag som lösdrift.

Lösdrift

Nyare lösdrift belägen på betesmarken mellan järnvägen och riksvägen. Träkonstruktion med fasad av stående träpanel under tak av plåt.

Visning

Vad trevligt att du hittat en intressant fastighet som du vill titta närmare på. På Ludvig & Co är vi måna om allas hälsa och trygghet. Vi tycker också att det är viktigt att tänka extra mycket på varandra i samband med en visning. Därför har vi tagit del av och följer de samhällsrekommendationer och policys som finns kring Coronaviruset.

Vi håller avstånd
När du är på en visning är det viktigt att visa respekt mot andra personer genom att hålla avstånd. Ta inte i hand när du hälsar och tänk på att använda armvecket om du känner att du behöver hosta eller nysa.

Vid förkylning stannar vi hemma
På Ludvig & Co stannar vi hemma vid minsta förkylningssymptom. Vår förhoppning är att du gör detsamma. Be istället någon anhörig eller god vän att gå på visningen. Vi hjälper gärna till med kompletterande bilder och beskrivningar.

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning och boendekalkyl
Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.

För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Skogsinventering
Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kronor.

Dokumentation av budgivare
Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fyra avstyckade tomter

Försäljningen innefattar även fyra avstyckade tomter med fastighetsbeteckningarna Hålbonäs 2:18-2:21. Nuvarande ägare har sökt och erhållit förhandsbesked om bygglov för permanentbostadshus. Förhandsbesked om bygglov har en giltighetstid på 2 år, vilket har löpt ut då nuvarande ägare inte skickat in ansökan om bygglov. Sannolikheten att vid behov få förnyade bygglov anses god. Kommunalt vatten och avlopp går på "tomtsidan" av vägen.

Inägomark

Åkermark med en taxerad areal om 13 hektar. Betesmark med en taxerad areal om 31 hektar. Stödrätter finns för 27,6 hektar. Areal enligt SAM-ansökan 27,6 hektar med grundersättning och förgröningsstöd på hela arealen. Sökt grundersättningen och förgröningsstöd för 2021 uppgår till 53 817 kronor. Nuvarande ägare har även sökt restaureringsstöd på 3,66 hektar. Endast hagarna ingår i hyresavtalet tillsammans med stallet. Areal inägomark enligt skogsbruksplan 30,9 hektar.

Stödrätter

Med fastigheten följer 27,6 stödrätter.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Mellanskog inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 20 ha med ett virkesförråd om totalt 2000 m³sk. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Jakt

Jakträtten är inte utarrenderad. Jakten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Fiske

Fiskerätt i sjön Valdemaren på ca 18 hektar eget vatten. Fisket är tillgängligt för köparen från och med tillträdesdagen. God tillgång på bland annat kräftor och gös.

Arrende/nyttjanderätter

Stallet med hagarna är uthyrda med en månadshyra om 1000 kr inklusive mervärdesskatt per häst. Två månaders uppsägningstid.
Garage i logen är uthyrt till och med 20210701.

Kaninholmen

Till fastigheten hör även ön Kaninholmen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Områdesbeskrivning

Naturskönt beläget, direkt invid sjön Valdemaren, endast 5 minuter från Flen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter