fbpx

Lantbruk

Håckenstad och Varsten, 147 ha

Utgångspris

27 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 3 Dec

Visning

  • ons 10 Nov, kl 14:00 - 16:00

    On 10/11 kl 14:00-16:00 Vänligen lämna anmälan till visning. Skog, åker och beten kan besiktigas på egen hand efter avstämning med den jaktansvarige via SMS eller telefon, 070 492 13 54, om vilken tid man önskar att komma. Sedvanlig ​ hänsyn visas till djur och växande grödor.

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
147,1 ha
Skogsmark
65,2 ha
Berg/hällmark
4,4 ha
Inägomark
69,2 ha
Väg och kraftledning
1,3 ha
Övrigmark
6,4 ha
Vatten
0,6 ha
Virkesförråd
15 000 m3sk
Boyta
120 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Söderköping Håckenstad 1:1, 1:2 samt Söderköping Varsten 4:1, 4:4

Adress

Håckenstad 1 & Varsten 6 samt 7 61490 Söderköping

Om fastigheten

Gården ligger ca 7,5 km sydväst om Söderköping och omfattar totalt 147 ha fördelat på ca 65 ha skogsmark och 69 ha åker- och betesmark. Fastigheterna är samlade i ett sammanhängande skifte och Hällaån utgör gräns i väster. Vid Håckenstad finns en souterrängvilla med ett högt och fritt läge samt en ekonomibyggnad. Vid Varsten finns två bostadshus, ett fritidshus samt flera ekonomibyggnader där samtliga utrymmen är uthyrda vilket gör att gården visar på fina hyresintäkter.

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Håckenstad 1:2

Souterrängvilla uppförd år 1974 och tillbyggd 1983 med en taxerad boyta om 190 kvm samt 54 kvm biyta. Tomt om 4 568 kvm. Totalt 7 rum och kök, tvättstuga och förvaringsutrymmen. Vatten från borrad källa (via Håckenstad 1:1) och vattenburen värme via bergvärme.

På tomten finns ett garage med plats för två bilar samt en förrådsbyggnad i enklare skick med renoveringsbehov.

Ekonomibyggnad Håckenstad 1:1

Ekonomibyggnad i träkonstruktion under tak av plåt. Maskinhall/verkstad med gjutet golv och rejäl takhöjd, port längs långsidan. Fd. mjölkrum med hydrofor.
Fd. torkanläggning (kalluftstork, ej använd på ca 25 år). Två vagnslider med öppen kortsida vid byggnadens södra del.

Varsten 6, Varsten 4:1

Bostadshus i 1 ½ plan med en taxerad boarea om 180 kvm samt 90 kvm biyta fördelat på 7 rum och kök samt källare. Vattenburen värme via bergvärmepump (2010) och enskilt vatten från borrad källa, enskilt avlopp med 3-kammarbrunn och infiltration från 2019. Bostaden har varit uthyrd till samma hyresgäst sedan våren 2010.

Entréhall med toalett (wc, handfat). Till vänster finns kök med köksingång och ett tvättrum med handfat. I anslutning till köket finns ett kontor/sovrum. Rakt fram från hallen finns ett allrum och till höger finns salen. Övervåning med en mindre hall och utgång till balkongen. Här finns även fyra sovrum samt ett badrum som är utrustat med badkar, wc och handfat. Källare med tvättstuga, förråd, matkällare, pannrum och gillestuga.

Här finns även en förrådsbyggnad med hundgård byggd i träkonstruktion med tak av plåt. Garage med förrådsutrymmen samt öppen vedbod i träkonstruktion med tak av tegel. Båda byggnaderna disponeras av hyresgästen.

Verkstad, Varsten 4:1

Byggnad i träkonstruktion under tak av plåt som bland annat inrymmer en isolerad verkstad om ca 50 kvm. Byggnaden är uthyrd.

Varsten 7

Bostadshus med fyra rum och kök och en taxerad boarea om 120 kvm samt 5 kvm biarea.

Planlösning:
Entréhall, kök med köksingång (pågående renovering), matrum med nyare vedkamin samt ett kontor. På övervåningen finns ett rymligt allrum samt ett sovrum. Från sovrummet nås ett badrum som är utrustat med dusch och handfat (pågående renovering). Vind med ett enklare sommarrum.

Uthus Varsten 7

Uppfört i en stomme av liggande timmer under tak av lertegel. Drängkammare som inrymmer hall och sovrum, anslutet med luft/luft-värmepump. Förrådsutrymme (ingår i hyran för bostaden) samt fd. spannmålsmagasin på övervåningen. Vidbyggt garage med öppen kortsida under plåttak.

Loge Varsten 7

Byggnad i träkonstruktion under tak av plåt. Inrymmer ett dubbelgarage med gjutet golv samt en loge med delvis gjutet golv, resterande delar har grusat underlag. Byggnaden är uthyrd.

Hobbyverkstäder Varsten 7

Byggnad i trä under tak av plåt som inrymmer fyra isolerade lokaler/hobbyverkstäder samt loftutrymmen, samtliga lokaler är idag uthyrda. Lokalerna har anslutning till vatten och el.

Varsten 4:4

Enklare stuga på plintgrund med fasad av stående panel under tak av lertegel och plast. Det finns anslutning till sommarvatten (från Varsten 4:1) men avlopp finns ej. Två tralldäck en bit från huset och utedass/förråd i separat byggnad.

Tomtens storlek uppgår till 2 991 kvm.

Skogsuppgifter

Skogsmarken inventerades i augusti 2021 av Södra och enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 65,2 ha. Det totala virkesförrådet är bedömt till ca 15 000 m³sk och fördelar sig på ca 57 % tall, 37 % gran och resterande 6 % är löv och ädellöv. Medelboniteten är är beräknad till 6,4 m³sk per ha och volymen skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (huggningsklass G2, S1 och S2) är ca 12 650 m³sk.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande: Återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 0,4 ha (avdelning 31).
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åker- och betesmark

Arealen inägomark uppgår enligt skogsbruksplanen till 69,2 ha. Enligt arrendekontrakt håller fastigheterna sammantaget 65 ha åkermark. Jorden är för närvarande upplåten men tillgänglig för eventuell ny brukare från och med 2023-01-01. Stödrätter överlåtes vederlagsfritt.

Jakt

På fastigheterna finns tillgång av småvilt, rådjur, dovhjort, vildsvin och älg. Jakten disponeras av ägarna.

Arrende/nyttjanderätter

Jordbruket är utarrenderat mot en ersättning om 140 000 kr/år. Under år 2021 uppgår intäkterna från bostads- och lokalhyra till sammantaget ca 300 000 kr. Kontakta mäklare eller kontaktperson för en detaljerad hyresförteckning.

Hammarkinds häradsallmänning

Håckenstad 1:1 har 1 mantal i Hammarkinds häradsallmänning och Varsten 4:1 ha 0,75 mantal. Gårdens sammantagna utdelning från allmänningen uppgår till i genomsnitt ca 5 400 kr/år under den senaste 5-årsperioden.

Naturvärden

Det finns inga registrerade höga naturvärden, nyckelbiotoper, naturvårdsavtal eller biotopskydd på fastigheterna (källa: Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Det finns ett flertal registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheterna, fornlämningarna utgörs huvudsakligen av diverse stensättningar (källa: Riksantikvarieämbetet).

Friskrivningsklausul

En köpare ska vara medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljarna friskriver sig från ansvaret för eventuella fel eller brister i fastigheterna.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 773 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna bud senast fre 3 Dec

Utgångspris: 27 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter