Lantbruk

Grustäkt Luleå

Försäljningssätt

Anbud senast fre 10 jan

Anmäl intresse

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LULEÅ PERSÖN 21:18

Adress

Degerberget Luleå

Om fastigheten

Fastigheten Luleå Persön 21:18 består av 28 ha mark. På denna fastighet ligger en täkt.
Täkttillstånd finns fram till år 2037 och med det följer rätt att bryta 4 500 000 ton, uppställning av drift, kross och sorteringsverk, asfaltverk och oljegrusverk samt lagring av avfall av jord och schaktmassor.
I dagsläget har inte brukning enligt detta tillstånd påbörjats då brytning sker via ett tidigare tillstånd. Om man tar detta tillstånd i bruk så upphör tidigare tillstånd att gälla och aktuellt tillstånd börjar att gälla.

Fastigheten består av totalt 28 ha i tre skiften, hela fastigheten säljs. Tillståndet för täktverksamhet finns på företaget Persö Frakt AB. Med försäljningen av denna fastighet så kommer tillståndet skrivas över på ny köpare. Tillståndet innefattar även del av fastigheterna Persön 21:15 och 20:11 marken som ligger inom tillståndet kommer även få brukas i enlighet med tillståndet.
Maskiner för verksamheten medföljer ej fastigheten.

Högspänning är framdragen till anläggningen samt ner till gropen. Lågspänning finns i själva gropen.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Kontor

Byggnaden har ett kontorsrum varifrån man har utsikt över täkten och bland annat kan kontrollera vågen. Omklädningsrummet är utrustat med dusch och tvättmaskin. Lunchrum med enklare kök samt matplats, invid omklädningsrum och Lunchrum finns en toalett. Byggnaden har borrad vattenbrunn samt trekammarbrunn med infiltration för avloppet.

Förråd

Förråd bestående av en fraktcontainer kompletterat med plåttak som även fungerar som skärmtak efter långsidan på containern

Våg

Fordonsvåg, 24 meter kan väga lastbil med släp, vågen kan styras via wi-fi

Sandlada

Sandlada av stålkonstruktion med ytbeklädnad av plåt och asfalterat golv

Raserad sandlada

Sandlada som har rasat men betongfundamenten finns kvar samt det asfalterade golvet

Jakt

Fastigheten ingår i Persöns jaktvårdsområde

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 6 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter