fbpx

Skogsfastighet

Göstorp – Knallen, 40 Ha med potential

Utgångspris

2 250 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 19 aug

Visning

  • ons 11 aug, kl 16:00 - 17:30

    Visning FULLBOKAD!!
    16 st spekulanter.

  • fre 13 aug, kl 16:00 - 17:30

    Anmälan krävs -ring Henrik Gustafsson / skicka SMS på 070-69 122 75 eller maila, tack!

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
41,1 ha
Övrigmark
1,0 ha
Åkermark
6,0 ha
Betesmark
4,0 ha
Skogsmark
24,0 ha
Skogsimpediment
6,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Boyta
130 kvm
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LAHOLM GÖSTORP 5:5 & 5:17

Adress

Göstorp Knallen 4 31292 Laholm

Om fastigheten

Knallen- en Skogsgård med potential! 40 Ha i ett skifte med avskilt lugnt läge. Skogen utgör 34 Ha och har planteringar med god tillväxt, och blandade trädslag.
Flertalet byggnader, med renoveringsbehov. Ny skogsbruksplan från Juni 2021, virkesinnehåll ca 2 800 m3sk, hög andel planteringar och skog yngre än 10 år.
Fastigheten säljes genom skriftligt anbud senast 19 Augusti 2021.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppfört på gården år 1949. Bostaden har trästomme med träpanel, plåttak från 1980-taelt, samt tvåglasfönster. Bottenvåningen innehåller kök, vardagsrum och vinterbonat uterum, badrum. Ovanvåningen har två sovrum, samt badrum. Renoveringsbehov föreligger.
Uppvärmning sker via vattenburet system, vedpanna från år 1990, funktion osäker.
Utvändigt har huset målats om under år 2015. Energideklaration kommer ej att upprättas.
Vatten från borrad brunn, 1970-talet. Avlopp ej godkänt ( Föreläggande år 2017 ). Elabonnemang saknas f.n.

Stall / Loge

Byggnad uppförd med måtten ca 19 x 7 m, uppmurade väggar. Äldre inredning, plåttak ok skick.
Logdelen är ytterligare 19 x8 m, uppförd på 1950-talet, samt tillbyggt med del på baksidan, ca 50 kvm ytterligare.
Enklare standard.

Maskinhall / Verkstad

Byggnad uppförd år 1986, 21 x 9 m, med tillbyggd del ca 6 x 10 m.
Isolerad verkstad, ca 120 kvm. Byggnad med eternittak.

Övriga byggnader

Övriga byggnader i korthet.
1. Maskingarage, uppfört under 1960-talet, ca 6 x 17 m, trästomme, pulpettak av eternit.
2. Äldre bostaden på gårdsplanen, Uppfört under 1600-talet, ca 5 x 9 m, rivingsobjekt.
3. Bostad nr 2, uppfört på 1970-talet, 1 plan, ca 80 kvm, ej i bruk, el saknas.
4. Garagebyggnad från 1960-talet, ca 5 x9 m, tre portar mot gårdsplanen.
5. Byggnad i sutteräng, ca 4 x 10 m, uppmurad gråstensväggar på källarplanet.
6. Stuga vid infartsvägen, ca 40 m in från stora vägen på vänster sida, ej i bruk
7. Enklare skjul / byggnader intill tomten Göstorp 5:17
8. Rester från tidigare byggnader vid avdelning 11 i S-plan.

Byggnader inom fastigheten Göstorp 5:17
1. Bostadshus, ursprungligen 4 bodar som satts samman till bostad, och byggts till. ej i bruk
2. Byggnad, ca 100 kvm, lokal med förvaring m.m
3. byggnadsrester från tidigare verksamhet.

Fastighetsgränser

Gränserna har normalt tydliga linjer och sträckningar i fält intill grannfastigheter och utgörs av markeringar eller av naturliga gränser. Dock kan gränserna bitvis vara bristfälligt markerade, säljaren ansvarar ej för uppmärkning av dessa innan eller efter köpet.

Jakt

Jakträtt ej upplåten.

Skogsbruksplan - köparens förväntningar

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Arealer, skog, åker, m.m

Köparen är medveten om att arealen enligt skogsbruksplanen och Lantmäteriet avviker från varandra, och att fördelningen av arealerna inbördes mellan jordbruksmark och skogsmark är olika i skogsbruksplanen och senaste fastighetstaxeringen.

Städning

Parterna har kommit överens om att fastigheten överlåtes i det skick den har avseende städning / röjning & bortforsling av lös egendom, som fastigheten har uppvisats för köparen under försäljningen. Överenskommelsen innebär att köparen inte har rätt att kräva säljaren på ytterligare åtgärder varken innan eller efter tillträdet.

Senast på tillträdesdagen måste säljaren hämta och ta hand om sådan egendom som säljaren önskar att behålla.

Eventuell kvarglömd egendom har köparen därefter rätt att försälja, bortforsla eller behålla utan extra ersättning till säljaren.

Föreläggande Städning / Bortforsling av skrot, byggavfall m.m

På fastigheten finns förelägganden som Laholms kommun ålagt fastighetsägaren sedan år 2014, och med uppdatering senast år 2020.
Fastigheten skall röjas och bortforsling skall ske avseende skrot, fordonsdelar, byggmaterial m.m.

Köparen kommer att övertaga ansvaret för ovanstående fr.o.m tillträdesdagen.
Förväntat försäljningspris har reducerats med tanke på det behov av uppstädning som föreligger.

Mer information kan ges av mäklaren.

Friskrivningsklausul - dödsbo säljer

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Säljaren är ett dödsbo.

Skogsmark- besiktning på egen hand

Vid besök på fastigheten uppmanas du som spekulant att ta kontakt med Bo Jönsson på telefon 076-1734328, som bor på fastigheten.
Hänsyn skall visas till markägare, grannar och eventuell jakt.
Visning av byggnader sker tillsammans med mäklare, företrädesvis 11 Aug.

Teknisk hjälp i skogen - GPS m.m

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera blivande ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 173 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 19 aug

Utgångspris: 2 250 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter