Lantbruk

Genuin skogsfastighet med gård, fäbodvall och sjöstuga

Försäljningssätt

Anbud senast mån 5 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
263,9 ha
Skogsmark
240,9 ha
Skogsimpediment
15,3 ha
Åkermark
2,9 ha
Väg och kraftledning
2,5 ha
Övrigmark
2,2 ha
Vatten
0,1 ha
Virkesförråd
35 887 m3sk
Boyta
125 kvm
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KROKOM SKOGSJÖ 1:22, del av & 1:23

Adress

Rötviken 324 83563 Föllinge

Om fastigheten

Genuin skogsfastighet med gårdscentrum i byn Rötviken som är vackert beläget med utsikt över sjö och fjäll. Fastigheten erbjuder förutom skog och spännande jaktmarker i fjällnära miljö även en strandnära timmerstuga och en fäbodvall med fina timmerbyggnader. Vid fäbodvallen Pellebuan har tiden stått stilla, här finner du unika timmerbyggnader i originalskick.

Areal om 263,8 varav 240,9 ha är skogsmark med ett virkesförråd om 35 887 m³sk. Fastighetens virkesförråd domineras starkt av äldre skog.

Jakt i Skogsjö jaktlag samt ingår även i ett kronhjortsskötselområde.

Möjlighet finns att lägga separat bud på fastigheten enligt följande:
Alt A: Gårdsbilden om totalt ca 10 ha, se karta Gårdsalternativet.
Alt B: Försäljningsobjektet med undantag av gårdsalternativet
Alt C: Hela försäljningsobjektet
Man anger då vilket av alternativen som budet avser.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

">

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Taktyp/takbeklädnad: Taktegel
Utvändiga plåtarbeten: Plåt
Grund: Murad
Stomme: Trä
Fasadtyp: Trä
Fönster: 2-glasfönster

Vatten: Enskilt vatten året om
Avlopp: Enskilt avlopp
Uppvärmning: Vattenburen el/ved panna
Ventilation: Självdrag

TV: Via marksända nätet

Sättningsskador i grundmur och skorstensstock

PLANLÖSNING ENTRÉPLAN

Entré till hall med köket till höger och trappan till övre plan till vänster. Rakt fram i hallen nås en toalett och ett vardagsrum. Intill vardagsrummet är ett matrum. Från matrummet nås även köket.

PLANLÖSNING ÖVRE PLAN

Entré via trappa till hall. Härifrån nås tre sovrum och badrum.

PLANLÖSNING KÄLLARPLAN

Källarvåningen inrymmer goda förvaringsytor samt el/vedpannan.

Huset har äldre ytskikt och behöver en varm hand.

Ladugård

Ladugård uppförd i trä på stenfot med plåttak. Byggnadsmått ca 14 *5,5 meter

Timmerstuga gårdscentra

Timmerstuga uppförd på stenfot med plåttak. Byggnadsmått ca 8,5 * 6,5 meter

Virkesförråd gårdscentra

Byggnaden är uppförd i trä på stenfot. Byggnadsmått ca 5 * 5 meter.

Lada gårdscentra

Lada uppförd i timmer på stenfot med plåttak. Byggnadsmått ca 5 * 5 meter.

Sommarladugård gårdscentra

Byggnaden är uppförd i timmer på stenfot med plåttak. Byggnadsmått ca 5 * 6 meter,

Översta ladan gårdscentra

Byggnaden är uppförd i timmer på stenfot med plåttak, Byggnadsmått ca 5 * 5 meter

Bergsjökojan

Byggnaden är uppförd i timmer på stenfot med plåttak. Byggnadsmått ca 5 * 6 meter.

Pellebuan

Manngårdsbyggnad i timmer uppförd på stenfot med plåttak. Byggnadsmått ca 6 * 5 meter.

Pellebuan

Timmerstuga i grovt timmer uppförd på stenfot med trätak. Byggnadsmått ca 3 * 3 meter.

Timmerstuga Rössjön

Byggnaden är uppförd i timmer på stenfot med plåttak. Byggnadsmått ca 3 * 5 meter.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2019 av Bernt Nilsson, skogsbruksplanen är sedan uppräknad med en tillväxtsäsong av Ludvig & co. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarksarealen 240,9 ha med ett virkesförråd om 35 887 m³sk varav 26 486 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Dock så finns behov av röjning.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Skogsjö jaktlag som jagar på ca 4035 ha och hade 2019 en tilldelning på 10 vuxna och 8 kalv.

Det finns ett skriftligt nyttjanderättsavtal vad gäller jakten på fastigheten där Skogsjö jaktlag nyttjar jakträtten.
Köparen får själv ansöka om inträde i jaktlaget alternativt säga upp nyttjanderättsavtalet med jaktlaget. För en kopia av befintligt nyttjanderättsavtal kontakta fastighetsmäklaren.

Fastigheten ingår även i ett kronhjortsskötselområde om ca 52 000 ha. Ny skötselplan inskickad i år som gäller 2020-2022 där avskjutningen är 3+3+3.

Naturvärden

Det finns ett naturvärdesobjekt registrerat på fastigheten (Källa: Se Sverige).

Forn- och kulturlämningar

Inga objekt finns registrerade på fastigheten (källa Se Sverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Krokoms kommun. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Visning

För visning av byggnaderna kontakta fastighetsmäklaren!
Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Fastighetsbildning

Fastigheten är under fastighetsbildning där två mindre delar av fastigheten är sålda och under avstyckning. De sålda delarna är bortritade från dessa kartor och volymer och arealer uppdaterade därefter.
Lantmäteriansökan är inskickad av säljaren under försommaren 2020

Säljaren står för kostnaden vid avstyckning. Om köparen väljer att fastighetsreglera in området till av köparen tidigare ägd fastighet, så står köparen kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter