fbpx

Lantbruk

Gediget och välskött skogsskifte utanför Möklinta

Högstbjudande

3 550 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 1 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
53,0 ha
Skogsmark
52,6 ha
Myr/kärr/mosse
0,3 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
8 090 m3sk
Boyta
200 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SALA GAMMELBY 1:5

Adress

Gammelby Östermyran 104 73399 Möklinta

Om fastigheten

Denna del av fastigheten Sala Gammelby 1:5 består av ca 53 ha mycket välskött skogsmark med ett virkesförråd om ca 8090 m3sk och en fin åldersfördelning. Jakten på fastigheten är god och marken ingår i ett jaktlag där ny ägare är varmt välkommen att bli medlem. En ansökan om avstyckning är inlämnad och fastigheten kommer att säljas med villkor om att önskad åtgärd kan genomföras alternativt regleras in i befintlig fastighet om köpare sen tidigare äger en fastighet i området som gör detta möjligt.

Säljarna förbehåller sig rätten att fram tills köpeavtal är skrivet sälja fastigheten i sin helhet ifall ett erbjudande om detta inkommer.

Denna del av fastigheten säljs med ett tilltänkt utgångspris om 3 550 000 SEK.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Skogsuppgifter

Skogsmarken som uppgår till 52,6 ha enligt skogsbruksplanen har en fin och relativt jämn fördelning av slutaverkningsklar skog och skog i tillväxt vilket borgar för jämna kassaflöden. Marken är talldominerad vilket i dagens läge kan anses vara positivt i och med granbarkborrens kraftiga utbredning. För mer information kring skogens egenskaper, se bifogad skogsbruksplan.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Jakt

Jakten på fastigheten är tillgänglig för ny köpare vid tillträdet. Älgjakten bedrivs för närvarande gemensamt med ett antal andra fastigheter i byn med en total areal om ca 1000 hektar. Jaktlaget får en 3-årstilldelning från älgskötselområdet som brukar medge en årlig avskjutning om 1-2 vuxna älgar och 1-2 kalvar. Jakten på övrigt vilt sker enskilt men jaktlaget brukar försöka anordna 1-2 gemensamhetsjakter per år. En medlemsavgift tas ut men återbetalas proportionellt till markägarna baserat på areal.

På marken finns goda viltstammar av älg, rådjur och skogsfågel samt förekomst av vildsvin och sporadiska besök av kronvilt som även de är lovliga då marken ingår i ett kronskötselområde som har avlysningsjakt på ett antal individer per år. Även det vanliga småviltet samt bäver finns på marken. Önskas mer information kring jakten kan ansvarig fastighetsmäklare förmedla kontakt med jaktledaren i området.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Sala kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kronor för privatperson och 7 100 kronor för juridisk person.

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden.

Källa: Skogsstyrelsen

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Besiktning och undersökningsplikt

Den som köper en bostad är ansvarig för att undersöka den mycket noga. Köparen har en så kallad undersökningsplikt. Köparen kan inte få ersättning av säljaren i efterhand för fel som har missats och som borde ha upptäckts vid en noggrann undersökning. En överlåtelsebesiktning har skett på fastigheten inför denna försäljning och finns bifogad. Denna besiktning ska endast ses som en indikation på fastighetens egenskaper och gör inte att köparens undersökningsplikt minskar. Köpare kommer att ges tid mellan avslutad budgivning och kontraktsskrivning att själva eller med hjälp av besiktningsföretag själva undersöka byggnaden.

Fastigheten säljs genom ett dödsbo där dödsbodelägarna själva aldrig har bott på fastigheten. Säljarna har därför inte full kunskap kring fastigheten och dess egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Försäljningen gäller under förutsättning att önskade åtgärder går att genomföra och godkännes utav lantmäteriet. En klausul i köpekontraktet kommer göra gällande att köpet går tillbaka utan kostnad för köpare om ansökan om avstyckning eller fastighetsreglering avslås.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 425 100 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 1 okt

Högstbjudande: 3 550 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter