fbpx

Lantbruk

Gårdsidyll i Duvberg

Högsta bud

2 550 000 kr

Utgångspris: 2 500 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
46,3 ha
Skogsmark
19,4 ha
Skogsimpediment
17,8 ha
Inägomark
6,8 ha
Väg och kraftledning
1,5 ha
Småhusmark lantbruk
0,8 ha
Virkesförråd
1 978 m3sk
Boyta
150 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN DUVBERG 8:1

Adress

HÄRJEDALEN DUVBERG 8:1

Om fastigheten

Gården ”Gärdet” är högt belägen i byn Duvberg strax norr om Sveg, Härjedalen. Från gården har man en vidsträckt utsikt över Svegsbygden. Fastigheten omfattas av totalt 46 ha varav ca 20 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 2 000 m3sk. Gården omfattas av bostadshus samt flertalet ekonomibyggnader med intilliggande inägomark. Fastigheten har jakträtt.
Försäljning av fastigheten sker genom öppen budgivning till ett utgångspris om 2 500 00 SEK.
Ansvarig fastighetsmäklare Ida Steffansson, 0680-71 41 47, ida.steffansson@ludvig.se

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadsbyggnad i 1 1/2 plan , byggår 1877.

Tak typ/takbeklädnad
Plåt
Skorsten
Murad
Grund
Natursten
Stomme
Timmer
Fasadtyp
Liggande träpanel
Fönster
Kopplade 2-glas
Vatten
Från bysamfällighet
Avlopp
Eget, trekammarbrunn
Uppvärmning
Vattenburen uppvärmning från jordvärme
Ventilation
Självdrag
Fiber
Installerad

Planlösning entréplan:
Kallfarstu - Matta på golv samt träpanel på väggar.
Hall - Rymlig hall med matta på golv, delvis träpanel samt tapet på väggar. Liten klädkammare i hallen. Kamin tillverkad av tidigare ägare.
Kök - Rymligt kök med plats för större matbord. Matta på golv samt tapet på väggar. Inrymmer kokspis, spis, kyl, bänkdiskmaskin.
Kammare/sovrum - Trägolv samt tapet på väggar. I rummet finns en öppen spis vars funktion ej är kontrollerad.
Sal/allrum - Trägolv, träfanér på väggar. I salen finns en öppen spis med braskamin.
Sovrum - Klickgolv laminat, tapet på väggar.
Sovrum - Matta på golv, tapet på väggar.
Kontor - Matta på golv, tapet väggar.
Duschrum - Matta på golv och väggar. Inrymmer dusch och handfat.
Toalett - Matta på golv och väggar. Inrymmer WC samt handfat.
Tvättstuga - Gjutet golv, målade väggar. Inrymmer tvättmaskin, tvättho samt jordvärmepump.

Planlösning övre plan:
Hall - Matta på golv, tapet på väggar.
Badrum- Matta på golv, tapet på väggar. Inrymmer WC, handfat, duschkabin samt bastu med elaggregat.
Sovrum - Matta på golv, tapet på väggar.
Sovrum - Matta golv, tapet på väggar.
På övre plan finns även tre st klädkammare.

Under bostaden finns en jordkällare med entré från huset utsida.

Driftskostnader:
Driftskostnader totalt ca 23 000 kr årligen.
Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Loftbyggnad

I anslutning till bostadshuset finns en vacker loftbyggnad uppförd i timmer. Grunden består av natursten och byggnaden har plåttak.

Fd. ladugård

Ladugårdsbyggnad uppförd i timmer på grund av natursten samt delvis murad grund och med plåttak. Inrymmer fd. ladugårdsdel som på senare tid använts som snickeri, foderlada, fd. stalldel, samt förråd. Loge på hela övre plan.

Bagarstuga

Stuga uppförd i timmer med plåttak. Uppvärmning från direktverkande el. I stugan finns en mindre hall med laminatgolv och träpanel på väggar. Toalett med matta på golv och målade väggar. Enklare kök med diskho och kokplattor. Köket har laminatgolv och målade väggar.
Stugan innefattar till största del bagarstuga med bakugn, kamin samt rymlig plats för bakning. Bagarstugan har trägolv samt tapet på väggar.
Nuvarande ägare önskar nyttjanderätt till bagarstugan under en period av 10 år.

Smedja

Uppfört i trä med plåttak. Fönster av typ enkelglas. Gjutet golv. El.

Maskinhall

Uppfört i trä med plåttak. Jordgolv. Inrett med maskinhall samt vedbod.

Sågverksbyggnad

Uppförd i trä med plåttak.

Garage

Uppfört i trä med plåttak. Enklare garagebyggnad med plats för en bil. Inrett med trägolv samt träpanel på väggar. El.

Härbre

Uppfört i timmer på grund av natursten och med plåttak.

Övriga byggnader

På fastigheten finns fem stycken timmerlador av olika karaktär och standard. Samtliga har plåttak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Holmen Skog 2018. Planen är uppdaterad och tillväxtberäknad tom 2021.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den totala arealen 46,3 ha, varav produktiv skogsmark om 19,4 ha. Det totala virkesförrådet uppgår till 1 978 m3sk med övervägande andel tillväxtskog. Trädslagsfördelningen visar på 80 % tall, 12 % gran samt 8 % löv.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten har egen jakt.
Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Naturvärden

Det finns idag inga kända nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns tre kulturhistoriska lämningar i form av gårdstomter, varav en av dem klassas som möjlig fornlämning (Riksantikvarieämbetet).

Åkermark

Fastigheten åkermark är muntligt upplåten för slåtter årligen.

Arrende/nyttjanderätter

Säljare önskar teckna nyttjanderättsavtal på den bagarstuga som finns på gården, till en period om 10 år.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Friskrivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris om 2 500 000 SEK.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
För frågor, kontakta ansvarig fastighetsmäklare Ida Steffansson, 0680-71 41 47, ida.steffansson@ludvig.se

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Visning av fastigheten sker tisdag 5/10 kl.17. Anmäl till visning genom hemsidan alt. via kontaktpersoner.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter