fbpx

Lantbruk

Gårdsfastighet i Ytterberg

Högsta bud

1 700 000 kr

Utgångspris: 1 950 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår
  • Kolförråd 97.7 ton/ha

Om fastigheten

Vackert belägen gård i byn Ytterberg strax utanför Sveg, Härjedalens kommun.
Gårdsfastighet med bostadshus och ekonomibyggnader samlat kring ett mysigt gårdstun.
Till gården hör även ca 40 ha mark bestående av skogsmark samt åkermark.
Gården är välskött och bostadsbyggnaden är fint renoverad med nyare kök, ny inglasad veranda men även äldre bevarad charm såsom fina äldre trägolv.
Rejäla ekonomibyggnader med gott om förvaringsutrymmen.
I trädgården finns hallon, rabarber, vinbär, äpple och körsbär och på andra sidan staketet finns betande kor på åkermarken.
Här finns möjlighet att bo och leva på gård i en trevlig by. Tätorten Sveg finns ca 10 km bort, där all tänkbar service finns.
Varmt välkommen till gården Täkta!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN YTTERBERG 30:5

Adress

Ytterberg Täkta 122 84292 Sveg

Totalareal
39,6 ha
Övrigmark
0,5 ha
Åkermark
3,3 ha
Skogsmark
27,1 ha
Skogsimpediment
8,7 ha
Virkesförråd
2 820 m3sk
Boyta
104 kvm
Total tillväxt/år
107 m3sk
Kolförråd/ha
97.7 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Timmerbyggnad i 1 ½ plan med delvis källare, uppförd i början av 1900-talet.

Taktyp/takbeklädnad:
Tegel
Grund:
Natursten
Stomme:
Timmer
Fasad:
Träpanel
Fönster:
3-glas
Vatten:
Enskilt vatten, grävd brunn
Avlopp:
Enskilt avlopp, trekammarbrunn
Uppvärmning:
Tre vedkaminer, luftvärmepump samt direktverkande el
Ventilation:
Självdrag
Uteplats:
Inglasad veranda samt mindre terrass vid entré
Fiber:
Finns indraget i bostadsbyggnaden med uttag i vardagsrum och sovrum

Planlösning entréplan:
Öppen och ljus hall med klinkers och golvvärme.
Smakfullt kök med täljstenskamin. Utrustat med kyl, frys, diskmaskin, induktionshäll samt inbyggd ugn och mikrovågsugn.
Vardagsrum med med braskamin.
Badrum med dusch och WC.
Tvättstuga med tvättmaskin, arbetsbänk och garderober.
Inglasat uterum i söderläge med isolerat golv.

Planlösning övre plan:
Öppet allrum med vedspis. Entré till balkong.
Sovrum med fasta garderober samt kattvind för ytterligare förvaring.
I anslutning till hall finns ytterligare en kattvind.

Källare:
Från hall på nedre plan finns trapp ned till mindre källarutrymme.

Fd. ladugård

Fd. ladugårdsbyggnad uppförd i timmer på grund av natursten och med plåttak.
Äldre ladugårdsinredning för djurhållning samt loge på hela övre plan.
Byggnaden används idag som förråd.
El finns indraget till del av byggnaden.

Gårdshus

Gårdshus uppfört i timmer på grund av natursten och med plåttak.
I byggnaden finns en äldre boendedel samt rejäla förrådsutrymmen.

Lador

På fastigheten finns flertalet timmerlador. Samtliga med plåttak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2018 av MB Forest. Planen är uppdaterad med utförda åtgärder och tillväxtberäknad fram till och med 2023.
Fastigheten har en total areal om 39,6 ha varav 27,1 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet uppgår till ca 2 800 m3sk varav 256 m3sk har uppnått slutavverkningsmogen ålder.
Fastigheten är talldominerad med inslag av gran och löv.
Medelboniteten är beräknad till 3,2 m3sk/ha och år.
För ytterligare skogsuppgifter se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

För närvarande finns inga eftersläpande lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Jakt

Fastigheten har jakträtt och marken är idag registrerad i jaktlag inom Vemhåns Älgskötselområde.
Jakträtten övergår till köparen per 2024-07-01.

Naturvärden och forn- eller kulturlämningar

Det finns idag inga registrerade kulturlämningar, fornlämningar, höga naturvärden eller nyckelbiotoper på fastigheten (källa: Fornsök, SeSverige).

Vägar

Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggning gällande väg, Härjedalen Ytterberg GA:4.

Visning

Fastighetens byggnader visas på utsatta visningstider.
Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren.
Undersökning av fastighetens skogsmark kan ske på egen hand. Vederbörlig hänsyn skall tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.
Var extra uppmärksam i samband med vistelse i skog och mark då älgjakt kan förekomma from. 1 september.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen Jämtland.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.
Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/budgivnig mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Betalningsvilkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Skogen skapar klimatnytta

Skogen gör stor klimatnytta. Den minskar behovet av fossil energi och har under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd.
Vi använder PcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans.
Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark på denna fastighet uppgår enligt beräkningar till 2 648 ton vilket motsvarar 9 702 ton koldioxid.

Driftskostnader

Beräknad årsförbrukning el: 15 625 kwh
Vatten och avlopp: Slamtömning ca 3 000 kr/år
Sophämtning: Ca 950 kr/år + 63 kr/tömning av restavfall
Gårdsförsäkring: ca 6 500 kr/år
Sotning 1 ggr/år

Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga.

Åkermark

Fastighetens åkermark nyttjas idag av en bonde i byn.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 350 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter