fbpx

Skogsfastighet

Gården ”SvenOrs” i Älvros

Pris

1 850 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
70,6 ha
Skogsmark
42,4 ha
Myr/kärr/mosse
25,9 ha
Inägomark
1,3 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Övrigmark
0,6 ha
Vatten
0,3 ha
Virkesförråd
4 071 m3sk
Boyta
140 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN ÄLVROS KYRKBY 10:12, 10:15, 10:8, 10:7

Adress

Älvros 502 84292 Sveg

Om fastigheten

Gården ”SvenOrs”, med anor från tidigt 1900-tal är belägen i byn Älvros strax utanför Sveg.
Bostadshus med flertalet tillhörande ekonomibyggnader i timmer.
Fastighetens totala areal är ca 70 ha fördelat på flera skiften. Virkesförråd om ca 4 000 m3sk. Talldominerad fastighet med både äldre skog samt tillväxtskog.
Jakträtt.
Försäljning av fastigheten sker genom öppen budgivning. Prisidé: 1 850 000 SEK

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Byggår 1909.
Bostadsbyggnad med vidbyggd förrådsdel.

Taktyp/takbeklädnad:
Tegel
Grund:
Natursten
Stomme:
Timmer
Fasadtyp:
Timmer
Fönster:
2-glas
Vatten:
Kommunalt
Avlopp:
Kommunalt
Uppvärmning:
Direktverkande el + kokspis.
Ventilation:
Självdrag

Planlösning entréplan:
Hall - Trägolv, tapet på väggar.
Kök - Plastmatta på golv, målade väggar. Utrustat med kokspis, spis, kyl samt frys.
Sovrum - Klickgolv laminat, tapet på väggar.
Badrum - Plastmatta på golv och väggar. Utrustat med WC, dusch, handfat samt bidé.
Vardagsrum - Trägolv, tapet på väggar. Fd. öppen spis samt bakugn, ej i drift.

Planlösning övre plan:
Hall - Trägolv, tapet på väggar.
Sovrum 1 - Trägolv, tapet på väggar.
Sovrum 2 - Trägolv, tapet på väggar.
Sovrum 3 - Trägolv, tapet på väggar.
Badrum - Plastmatta på golv, målade väggar. WC samt handfat.
På övre plan finns tre st kattvindar/förråd.

Planlösning entréplan tillbyggd förrådsdel:
Förrådsutrymme med egen ingång. Trägolv och träväggar.
Tvättstuga - Plastmatta på golv, målade väggar. Tvättmaskin, tvättho, varmvattenberedare.
Torkrum - Plastmatta på golv, målade väggar.

Planlösning övre plan tillbyggd förrådsdel:
Hall - Trägolv och träväggar.
Förråd - Trägolv och träväggar.

Fiberanslutning installerad i bostadsbyggnaden 2020.

Sommarbostad

Oinredd fd. sommarbostad uppförd i timmer på grund av natursten och med tegeltak.
Loge på övre plan.

Garage

Vidbyggt garage i anslutning till sommarhuset på gården. Uppfört i trä och med plåttak.

Lada

Lada i timmer på grund av natursten och med plåttak. Belägen vid gård.

Härbre

Härbre i timmer på grund av natursten och med plåttak. Belägen vid gård.

Vedbod/fd. grishus

Vedbod/fd. grishus uppfört i timmer på grund av natursten och med plåttak. Beläget på gården.

Lada

Lada i timmer uppförd på grund av natursten och med plåttak. Belägen på inägomarken.

Lada

Lada i timmer uppförd på grund av natursten och med plåttak. Belägen på inägomarken.

Lada

Lada i timmer uppförd på grund av natursten och med plåttak. Belägen vid fäbodvall.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Skogsstyrelsen 2018. Planen är uppdaterad och tillväxtberäknad till 2021. Enligt skogsbruksplanen omfattar den totala arealen 70,6 ha, varav produktiv skogsmark om 42,4 ha. Det totala virkesförrådet uppgår till 4 071 m3sk varav 1 465 m3sk är S1-skog.
Ca 1 000 m3sk är tillväxtskog i åldrarna 25-90 år.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen är 1,7 ha i behov av röjning. I övrigt finns inga föreslagna skogsvårdsåtgärder i närtid. Köparen övertar ansvaret för framtida röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag i två jaktlag för älg- och småviltjakt.
Tursalaget, som förfogar över en areal om 4 124 ha. Ingår i älgskötselområde. Jaktledare är Pär Kröjs, 070-366 51 58.
Fannhus jaktlag, som förfogar över 3 096 ha. Ingår i älgskötselområde. Jaktledare är Peter Eskilsson, 070-314 02 30.

Ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv.
Jakten övergår till köparen senast 2022-07-01.

Naturvärden

Idag finns inga kända nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten är berörd av en fornlämning i form av ett fångstgropssystem. Denna återfinns inom avd. 402.
Fastigheten berörs även av en övrig kulturhistorisk lämning i form av fäbodvall. Denna är belägen inom avd. 801.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information. Friskrivningsklausul Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Arrende/nyttjanderätter

Nuvarande ägare önskar nyttjanderätt till lada belägen på inägomarken. Detta enligt separat överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 36 900 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter