Lantbruk

Gård vid sjö på Orust

Högstbjudande

9 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 1 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
58,4 ha
Skogsmark
38,5 ha
Berg/hällmark
1,0 ha
Inägomark
16,8 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Övrigmark
1,6 ha
Virkesförråd
7 081 m3sk
Boyta
140 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ORUST ASSMUNDERÖD 1:29

Adress

Assmunderöd 424 47393 Henån

Om fastigheten

Vid Assmunderödsjöns utlopp till Klevån finns gårdens bostadshus. Gården har anor från slutet av 1600-talet och under 1800-talet var Assmunderöd en viktig knutpunkt då här drevs lanthandel, garveri, kvarn, brännvinsbränneri mm. Kvarn och affär drevs ända in mot slutet av 1950-talet. Nu omfattar gården ca 58 ha landareal varav 38 ha är produktiv skogsmark och 17 ha jordbruksmark. Här har ägaren jakträtt på småvilt, del i älgjaktlag samt fiskerätt i två sjöar. Verkstad med lägenhet, båthall, maskinhall, magasin mm, allt med fina uthyrningsmöjligheter.

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter. Där kan du även uppleva en virtuell visning, se flygfilm samt fler foton över fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

3D-foto

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnaden

Underbar mangårdsbyggnad med en historia som tar sin början under andra hälften av 1600-talet. Till- och ombyggt i omgångar och byggnaden består i dagsläget av 6 rum och kök samt badrum och gäst-WC. Byggnaden står på en stenlagd grund, har timmerstomme, träfasad och ett yttertak av enkupigt lertegel (-05). Fönster har bytts ut och/eller renoverats löpande. Senast (-20) är ett par fönster i salen utbytta till 2 glas med gas. En stor del av vinden är oinredd vilket ger möjlighet att utöka boytan som idag är 140 m² enligt försäkringsbrevet. Vatten hämtas från enskild brunn vilken är grävd och gemensam med grannen (rött hus). Avloppet i badrummet leds till en trekammarbrunn med infiltrationsbädd. Kommunen vill se ett mer hållbart alternativ gällande avloppet och fastighetsägaren har föreslagit lösningen att BDT-vattnet ska fortsätta att vara kopplat till befintlig trekammarbrunn och leda om avloppet från WC till en sluten tank. Fastighetsägaren inväntar godkännande från kommunen. Trekammarbrunnen är gemensam med grannfastigheten vilken har servitut. Avloppet från gäst-WC leds till en sluten tank. Bostaden värms upp av direktverkande el. Runt om i huset finns flera eldstäder. Samtliga eldstäder renoverades mellan 2005-2008 och har därefter inte besiktats eller sotats.

Entréplan - Hall med stenlagt golv från 1600-talet, kök (-05) med pampig köksspis och matplats med utsikt över Assmunderödsvattnet, två sovrum samt sal, gäst-WC i anslutning till finentré och hall, två sällskapsrum samt badrum med dusch och tvättavdelning samt utgång till uteplats.

Övervåning med stort förrådsutrymme - Från hallen leder en trappa upp till övervåningen. Här finns ett inrett sovrum samt förrådsutrymme, oinredd vind och ett "sommarrum" med behov av renovering.

Källare - Under del av huset finns ett källarutrymme med tegelväggar och stenlagt golv. Ingång från kortsidan mot sjön.

Genom en kort promenad över gräsmattan når man paviljongen vid sjön. Ursprungligen uppförd på 1800-talet (renoverad på 80-talet) och har ett slående läge för härliga sammankomster. El finns och vatten är framdraget men ej installerat.

Lägenhet och verkstad/garage

Bredvid mangårdsbyggnaden finns en garagebyggnad med verkstad och garage i botten och en lägenhet på övervåningen. Verkstaden och garagen når man via någon av de två automatiska och fjärrstyrda portarna, den stora porten till ett av utrymmena eller någon av alla dörrar. Ett av utrymmena har extra högt i tak och är utrustad med en oljegrop. Frostfritt utrymme med en underhållsvärme i verkstaden på ca 8 grader. Lägenheten är ca 65 m² fördelad på ett mindre kök, 4 sovrum, ett allrum samt två badrum med dusch. Lägenheten värms upp av direktverkande el. Vatten delas med mangårdsbyggnaden och avloppet leds till sluten tank (samma som gäst-WC i mangårdsbyggnaden). Byggnaden är uppförd 1992, har gjuten grund, plåtklädd fasad och yttertak av lertegelpannor.

Maskinhall

Maskinhall med grusad vändplan som med sin placering en bit från bostadshuset lämpar sig bra för verksamhet eller uthyrning. Isolerad plåthall i två avdelningar på betongplatta uppförd 2005. Rejäl takhöjd. Två par stora vikportar, en till varje avdelning. Kontor/ lunchrum, förråd samt utrymme förberett för WC. El finns. Förberett för avlopp men ej installerat. Vatten är indraget till lilla avdelningen, till resten av byggnaden är det endast förberett. Byggnadsyta om 330 m² enligt försäkringsbrev. Säljaren önskar hyra den minsta avdelningen av maskinhallen ca 1-2 år från tillträdet.

Båthall

Maskinhall om 190 m² uppförd för förvaring av båtar. Träbyggnad med två plåtade väggar samt plåttak och gjuten platta. En stor vikport och dörr på ena kortsidan. El finns. Vatten är förberett men ej installerat.

Brygghuset

En gång i tiden fanns här ett brännvinsbränneri. Numera används byggnaden snarare till förråd och innehåller ett isolerat utrymme med gjutet betonggolv. Äldre trälada under plåttak. Uppförd på stenlagd grund. Fasad i sämre skick.

Stallet

Mycket gammal träbyggnad om ca 50 m² uppförd på stenlagd grund. Nyare plåttak. Byggnaden användes som stall när kvarnen var i bruk, numera är det en förrådsbyggnad med lågt i tak. Som minne från tiden då kvarnen var i bruk får ett par gamla kvarnhjul av sten tjäna som prydnad vid entrén till byggnaden.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2019 av Anders Bergvall vilken bifogas detta prospekt. Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten 38,5 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 7 100 m³sk varav ca 4 200 m³sk i avverkningsbara huggningsklasser. Fastighetens medelbonitet beräknas till 6,9 m³sk/ha/år. Spekulanter skall vara väl medvetna om att uppgifterna från skogsbruksplanen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.

Jordbruksmark

Enligt skogsbeskrivningen omfattar fastigheten knappt 17 ha jordbruksmark. Enligt taxeringsuppgifterna omfattar fastigheten 20 ha jordbruksmark fördelat på 13 ha åkermark och 7 ha betesmark. Delar av marken är muntligen upplåten men uppsagd och tillgänglig för en köpare från tillträdesdagen. Inga stödrätter följer med köpet.

Jakt

Egen småviltsjakt. För älgjakt ingår marken i Torps älgjaktslag vilket omfattar ca 2 300 ha. Årets tilldelning är 2 vuxna och 2 kalvar. Ny fastighetsägare får inte automatiskt skytteplats i älgjaktlaget då det prövas av jaktlaget i fråga. Ordförande är Kjell Hagvall. Fastigheten ingår i ett älgskötselområde. Marken är muntligen upplåten och uppsagd. Jakträtt från tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten gränsar till Assmunderödvattnet och Grindsbyvattnet i vilka köparen har fiskerätt från tillträdesdagen.

Fiberförening

Fiber finns indraget till boningshuset. Fiberanslutning via IP-Only.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en kulturhistorisk lämning i form av en stenvalvsbro. Se mer information via Riksantikvarieämbetet och Fornsök.

Pilgrimsled

Delar av sjunde etappen på Orust pilgrimsled går genom fastigheten. Stolpar med S:t Olofsmärkningar är därför uppsatta längst med grusvägen.

Vägförening

Fastigheten har del i Assmunderöd vägsamfällighet. Ordförande är Henrik Svalberg.

Servitut

Grannfastigheten Blibräcka 1:15 med vattenverket har servitut på infartsväg/parkeringsplats på området framför stallet samt ytterligare ett servitut på området (knappt 100 m²) bakom stallet ner mot ån. Området behövs för vattenverket och områdesservitutet är begränsat i tid till så länge som vattenverksamheten är i drift.

Grannfastigheten (rött hus) har servitut på vattenbrunnen på Assmunderöd som därmed delar på brunnen. Samma fastighet har servitut på trekammarbrunnen. Grannen för en dialog med kommunen om att installera ett enskilt avlopp på egen mark.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Energideklaration

Bostadsbyggnaden används som fritidsboende under mindre än 4 månader om året vilket gör den till ett undantag för lagen om energideklaration. I det fall det behövs, bekostas det av köparen. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning för dolda fel

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Spekulanter uppmanas att undersöka fastigheten och dess byggnader noggrant.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 493 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter