Lantbruk

Gård vid Åsunden, 16 ha

Högstbjudande

3 300 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
16,3 ha
Skogsmark
12,1 ha
Berg/hällmark
0,5 ha
Inägomark
3,3 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,3 ha
Virkesförråd
2 990 m3sk
Boyta
70 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KINDA OPPEBY-SÄTRA 1:8

Adress

Sätra Sätertorpet 2 59046 Rimforsa

Om fastigheten

Sätertorpet har ett fantastiskt läge vid Åsunden ca 14 km nordost om Kisa. Gården omfattar totalt ca 16 ha varav 12 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 000 m³sk. Idyllisk torpstuga med en boarea om 70 kvm fördelat på fyra rum och enklare kök samt ekonomibyggnader i form av ladugård/loge och magasinsbyggnader. Byggnadernas placering ger gårdsbilden en trevlig inramning. Med fastigheten följer fiske i Åsunden samt jakt med god tillgång på framförallt klövvilt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Sätertorpet

Idyllisk torpstuga i 1 1/2 plan och en taxerad boarea om 70 kvm. Nedre plan har en mindre hall, två rum med furugolv och öppna spisar samt ett enkelt kök med vedspis och bakugn. Övervåningen har ett rum med furugolv, öppen spis och sidovind samt ett rum med plastmatta. En toalett med wc och handfat som ej är i funktion. Uppvärmning via direktverkande el samt eldstäder. Fin trädgård med fruktträd och syrener.

Övriga byggnader

Gårdens övriga byggnader består av en äldre ladugård och loge, ett utedass och magasinsbyggnader. Byggnaderna är uppförda i träkonstruktion under tak av plåt och dess placering ger gårdsbilden en trevlig inramning.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan som upprättades av Holmen Skog, Tomas Björkesten, i november 2015. Inga åtgärder har utförts sedan planen upprättades och den årliga tillväxten fram till maj 2020 har beräknats i programmet pcSKOG av Erik Hansson, Ludvig & Co. Därtill har huggningsklassen i avdelning 11 ändrats från R2 till G1 efter fältbesök.

Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 12,1 ha med ett virkesförråd om ca 3 000 m³sk varav ca 1 300 m³sk har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (huggningsklass G2, S1 och S2). Virkesförrådet domineras av tall och fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,4 m³sk per ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Åker- och betesmark

Inägomark om 3,3 ha enligt skogsbruksplanen. Enligt fastighetsregistret är arealen åkermark 2 ha och arealen betesmark 2 ha. Jorden är utarrenderad till en årlig ersättning om 2000 kr.

Jakt och fiske

Området har en god tillgång på klövvilt. Jakträtten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Fiske på fiskelott i Åsunden.

Forn- och kulturlämningar

Det finns två registrerade lämningar som berör avdelning 7 i skogsbruksplanen (källa: Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade biotopskydd, nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt (källa: Skogsstyrelsen).

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom fysisk person som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Kinda kommun det senaste året. Kostnaden för få ansökan om förvärvstillstånd prövad av Länsstyrelsen är 4 600 kr för fysisk person.

Kinda Häradsallmänning

Fastigheten har 0,0833 mantal i Kinda Häradsallmänning vilket i medeltal har genererat en årlig utdelning om 360 kr under den senaste femårsperioden.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 190 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter