fbpx

Lantbruk

Gård, skog & jakt i Brännland, Bjurholm

Prisindikation

1 550 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast sön 12 Nov

Anmäl intresse

  • Kolförråd 97 ton/ha

Om fastigheten

I natursköna Brännland, strax sydöst om Bjurholm finner man dessa fastigheter. Gårdstun med bostadsbyggnad i 1,5-plan med källare samt ett uthus med fina utrymmen samt tillhörande hundgårdsutrymmen på skiftet i byn.
Gårdens läge är öppet med inägomark runtom lämplig för hagmark för smådjurshållning eller varför inte odling? Gårdscentrat utgörs av bostadshus uppfört i slutet av 1950-talet. Här finns möjligheten att skapa något helt enligt egna preferenser, då byggnaden, särskilt källarplan, har underhållsbehov.

Fastigheterna Brännland 1:21 och 1:30 utgör tillsammans totalt fem skiften varav tre i byn och två skriften längs skogsbilväg upp mot väg 92. Samtliga skiften har anslutning via väg. Totalt utgör fastigheterna ca 46 ha, varav ca 5 ha är inägomark och ca 36 ha är produktiv skogsmark. Skogsbruksplanen är upprättad hösten 2023 och visar på ett totalt virkesförråd om ca 3 850 m³sk med ett medelförråd på ca 107 m³sk per produktiv hektar. Medelboniteten är beräknad till 3,9 m³sk per ha och år, vilket är gott för området. Fastigheten är varierad i terräng och rymmer skogsmark av olika huggningsklasser, från behandlad kalmark (K2) till skog som kan föryngringsavverkas (S1)- något som erbjuder ett mångfacetterat skogsägande. Fastigheten domineras av medelålders skog i huggningsklass G1 vilket utgör 46 % av produktiv areal.

Jakträtten är ej upplåten utan medföljer ny ägare av fastigheten. Fastigheten tillhör Luståker VVO som jagar på ca 1 700 ha.

Välkommen att boka in dig på visning eller anmäla intresse för fastigheten!
Försäljning av fastigheten sker via intresseanmälan, till ett utgångspris av 1 550 000 kronor. Vid intresse från flera så kan försäljningen komma att slutföras genom auktionsförfarande. Intresseanmälan ska vara Ludvig & Co, AB, Erik Grafström, tillhanda senast 2023-11-12.

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

BJURHOLM BRÄNNLAND 1:21 & BRÄNNLAND 1:30

Adress

Brännland 46 91691 Bjurholm

Totalareal
45,5 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Inägomark
5,0 ha
Skogsmark
36,0 ha
Skogsimpediment
4,0 ha
Övrigmark
0,3 ha
Virkesförråd
3 871 m3sk
Boyta
99 kvm
Total tillväxt/år
137 m3sk
Kolförråd/ha
97 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus på 1,5 plan med källare av genomgående äldre skick. Gårdscentrat är beläget i ett fint, högt och öppet läge omgivet av den egna marken centralt i byn.

Byggnaden disponeras enligt följande:

Nedervåning:
Välkomnande hall med praktisk plastmatta på golvet. Lantligt kök med äldre inredning och bröstpanel samt tapet på väggarna. Elspis med ugn samt kombinerad kyl/frys. Väldisponerat med två sovrum med plastmatta på golvet och tapetbeklädda väggar. Ena sovrummet har platsbyggda garderober. Vardagsrum med fint ljusinsläpp tack vare fönster i två väderstreck, parkettgolv och egen utgång till tomtens baksida. Äldre badrum med WC, handfat duschkabin med plastmatta på golv och våtrumstapetbeklädda väggar.

Övervåning: Hall med mysig heltäckningsmatta. Ytterligare två sovrum på vardera gavel och praktiska kattvindsutrymmen, utmärkt som förvaringsutrymme. Toalett där renovering och installation av WC och handfat påbörjats men ej slutförts..

Källare:
Tre rum som lämpar sig ypperligt som förvaringsyta. Utöver detta ett matkällarutrymme, pannrum samt tvättstuga. Ingång till källaren finns på husets gavel.

Fd. Ladugården

F.d Ladugård som rasat ihop.

Förråd/Hundgårdsbyggnad

Välunderhållen förrådsbyggnad som används som förvaringsyta samt hundgård. Innanför entrén ett fint utrymme med målade väggar och slitstarkt plastgolv. Innanför denna yta finns ett mindre rum inrett med två hundbås med ordentlig inredning och varsin lucka ut till hundgården. Utvändigt på gaveln en stor hundgård, perfekt för den med stort hundintresse, Vare sig det är uppfödning, agility eller jakt!

Byggnaden uppvärms med direktverkande el.

Plåttak, liggande träpanel och äldre fönster

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns i nuläget registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns i nuläget registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Skogen som kolsänka

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den produktiva skogsmarken binder enligt skogsbruksplanen årligen 1,85 ton kol per hektar. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 3 502 ton vilket motsvarar 12 831 ton CO2e.

Skogsuppgifter

Fastigheten Bjurholm Brännland 1:21 & 1:30 ligger ca 2 mil från Vännäs, Västerbottens län. Fastigheten består av 5 mindre skiften om totalt 46,3 ha, av det utgör ca 36 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till totalt ca 3850 m3sk vilket motsvarar ca 107 m3sk/ha. Markförhållandena är mestadels goda och drivninsavstånden är varierande. I en del avdelningar förekommer mindre diken, där hänsyn bör vidtas så att de inte skadas och således tappar sin funktion. Tall är det dominerande trädslaget på fastigheten med 41 % av virkesförrådet följt av gran och löv. Åldersfördelningen är förskjuten åt yngre skog med en stor andel gallringsskog.

Skogsvård

Det finns en del ungskog på fastigheten, som är i behov av röjning för att upprätthålla en hög virkesproduktion.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränser kan vara otillräckligt uppmärkta. Säljaren ansvarar inte för vidare utmärkning av dessa.

Jakt

Jakträtt i Luståker viltvårdsområde som jagar på ca 1700 ha.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Visning av skogsmark

Ingen visning sker av mark, utan intressenter får på egen hand besikta mark och skog på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom Bjurholms kommun sedan minst ett år tillbaka.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Västerbotten.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd sökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt. Ansvarig fastighetsmäklare medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Läge

Fastigheterna utgör tillsammans 5 skiften i- och norr om Brännland. Samtliga skiften har åtkomst via väg.

Avståndet från gårdscentrat beläget i byn är ca 1,7 mil till Bjurholm, ca 2 mil till Vännäs och ca 5 mil till Umeå.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 53 960 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast sön 12 Nov

Prisindikation: 1 550 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter