Lantbruk

Gård Skärstad – Ölmstad

Utgångspris

2 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 4 jun, kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
23,5 ha
Skogsmark
7,2 ha
Åkermark
5,3 ha
Betesmark
10,6 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
235 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

JÖNKÖPING FLÄTTINGE 1:9

Om fastigheten

Trevlig gård om 23,5 ha belägen i attraktiv bygd ca 2,5 mil från Jönköping. Den äldre ladugård i anslutning till inägomarken och skogen kanske utgör startpunkten till gård för boende?!. Skogsmarken består i huvudsak av yngre skog i tillväxtåldrar på bördig mark; bonitet 9,2 m³sk/ha/år. Betesmarkerna är öppna med inslag av bl.a. ekar. Jakträtten är ej upplåten. Säljaren förbehåller sig jakträtten till 2022-06-30.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Ladugård

Ladugård uppförd år 1923 i stomme och fasad av trä. Tak av plåt.
Byggnaden innefattar ränne, loge och fähusdel. På rännet hyrs husvagnsplats ut (muntligt upplåtet) mot 700 kr/år.
Byggnaden är i dåligt skick.
Lösöre i byggnaden följer fastigheten.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades av Södra (februari 2018). Då planen omfattade ytterligare fastighet har ny sammanställning gjorts gällande Flättinge 1:9. Virkesvolymen har räknats upp med automatisk tillväxtberäkning.
Skogsmarken uppgår till 7,2 ha med ett totalt virkesförråd om 235 m³sk, motsvarande 33 m³sk/ha. Skogsmarken är mycket bördig med en beräknad medelbonitet om 9,2 m³sk/ha/år. Huvuddelen av skogen återfinns i åldersklassen 10-20 år (57% av skogsmarksarealen).

Inägomark

Inägomarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 15,9 ha fördelat på 5,3 ha åker och 10,6 ha bete.
Åker- och betesmarken är skriftligt upplåten i femårsperioder. Ny femårsperiod börjar 2021-03-15. Den årliga arrendeintäkten uppgår till 10.000 kr plus moms. Vid arrendets upphörande tillfaller stödrätterna markägaren.
På delar av åkermarken, främst väster om ladugård, förnyades täckdikningen år 2008/09.

Sydost om utskiftet finns ett gemensamägt skifte om ca 0,5 ha (fyra delägande fastigheter). Området består av betesmark och enligt tidigare överenskommelse har området betats vart fjärde år rullande mellan de delägande fastigheterna.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten, men nuvarande ägare förbehåller sig jakträtten till 2022-06-30.
Jaktmarkerna är böljande med ett flertal utplacerade torn.

Fiske

Av lagaskifteshandlingar har inget hittats om fiske.
Fastigheten kan ev. ha fiskerätt i Rådagölen ("Hofs gjöl" enligt laga skifteshandling) och då inom Flättinge bys gränser.

Dikningsföretag

Fastigheten berörs av/ har del i dikningsföretag. Dikningar har utförts på 1930- samt 1970-talet. Nuvarande ägare har i egen regi dikesrensat efter år 2008.

Områdesbeskrivning

Fastigheten är belägen i ett böljande landskap blandat med åkrar, betesmarker och skog. Vägen är belagd till fastigheten.
Fastigheten är belägen ca 2 km från Ölmstad med bl.a. service såsom mataffär och skola (F-6).

Kommunikationer

Närmaste busshållplats ca 2 km (busslinje 101).

Vägbeskrivning

Från Jönköping kör E4:an norrut till avfart 102 och kör mot Ölmstad. Efter drygt 4 km tag höger vid skylt "Flättinge 2". Kör drygt 1 km och sväng höger; ca 100 m från vägen ligger ladugården på fastigheten.
Fastigheten är belägen ca 2 km sydost om Ölmstad, ca 4 km norr om Skärstad och ca 2 mil NNO om Jönköping (ca 2,5 mil bilväg).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 15 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter