fbpx

Skogsfastighet

Gård på Österbacken

Högsta bud

3 725 000 kr

Högstbjudande: 2 700 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tis 15 jun

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Gård med härligt läge och utsikt över ägorna på Österbacken i Ockelbo. Här finns möjligheten att forma ditt eget drömboende på en fastighet lämpad för djurhållning och skogsbruk i mindre skala. Totalt ca 41,8 ha varav 16 ha åkermark och 22,3 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 5 272 m³sk varav 5 100 m³sk är slutavverkningsmogen skog. Gårdscentrum består av mangårdsbyggnad i timmer med 6 rum och kök, ladugårdsbyggnad, förrådsbyggnader och en lada i anslutning till åkermarken. Fastigheten ingår i Säbyggeby viltvårdsområde som jagar på en areal om ca 4 200 ha.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Del av Ockelbo Säbyggeby 5:50, 5:32 och 5:36

Adress

Österbacken 44 816 31 Ockelbo

Totalareal
41,8 ha
Skogsmark
22,3 ha
Skogsimpediment
0,7 ha
Inägomark
16,6 ha
Övrigmark
1,7 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Virkesförråd
5 272 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad byggd i 1 1/2 plan med stensatt grund och källare under del av byggnaden, stomme av timmer klädd med stående rödmålad träpanel under tak av plåt. Byggnaden har fönster av enkelglas med innan glasfönster, solida trägolv varav en del klätts med plastmattor. Eget vatten från grävd brunn. Avlopp saknas. El finns indraget och uppvärmning sker med vedspis och kakelugnar (provtryckning krävs). Huset är i stort behov av renovering. Taxerad boarea är 85 m² och taxerad biarea är 92 m². Byggår enligt taxeringen är 1900.

Entréplan: ingång med pardörrar, hall med garderober och pardörrar till en inre hall med garderob och trapp till övervåningen, kök med vedspis och skafferi, litet rum i anslutning till kök med skjutdörr, rum med kakelugn, rum med fotogen kamin, rum med kakelugn, äldre kök med vedspis med litet rum i anslutning.

Övervåning: Hall med kyrkfönster som ligger i anslutning till kattvindar, ett rum med kakelugn, vindsutrymme och ett rum med vedkamin. Kattvindarna och vindsutrymmet är oisolerade.

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad med stensatt grund, stomme av trä och plåttak. Byggnaden inrymmer äldre ladugårdsdel, vagnslider, förråd och höskulle. I anslutning till byggnaden ligger ett mjölkrum med gjutet golv.

Övriga byggnader

Förrådsbyggnad med stensatt grund, stomme av trä klädd med rödmålade bräder under tak av plåt. Byggnaden inrymmer förråd och vagnslider.

Lada med stensatt grund, stomme av trä under tak av plåt.

Förrådsbyggnad med stensatt grund, stomme av trä under tak av plåt.

Tvättstuga vid bäcken med plåttak.

Inägomark

Åker- och betesmarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 16,6 ha som ligger i anslutning till gården. Åkermarken har tillfredsställande dränering.

Arrende/nyttjanderätter

Av den totala arelen på 16,6 hektar är 14,3 hektar utarrenderad fram till 2022-12-31. Arrendatorn äger elstängslet som därmed inte ingår i försäljningen.

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från inventering utförd av NAI Svefa under december 2017 och har därefter uppräknats med fem års tillväxt.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 22,3 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 5 647 m³sk varav ca 5 400 m³sk har nått slutavverkningsmogen ålder. Medelvolymen per ha är ca 253 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 8,3 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 127 m³sk för tillväxtsäsongen 2022.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller del av fastighet. Det finns en pågående fastighetsbildning där området som säljs kommer bilda egen fastighet efter avslutad lantmäteriförrättning. Köparen kommer inte belastas av kostnaden för pågående lantmäteriförrättning.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Jakt

Fastigheterna ingår i Säbyggeby viltvårdsområde som jagar på ca 4 198 hektar. Jaktmarkerna har god tillgång på vilt och här jagas älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Småviltsjakten sker enskilt över hela området medans älgjakten bedrivs gemensamt. Ny ägare kan tillträda jakten tidigast 2022-07-01. För kontaktuppgifter till ordförande maila: joakim.hagelin@ludvigfast.se

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en registrering om övriga kulturlämningar angivna i form av täckgropar. Dessa är lokaliserade på fastighetens utskifte (källa: riksantikvarieämbetet).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Energibesiktning

Säljaren kommer ej att upprätta energibesiktning om köparen önskar kan energibesiktning upprättas på dennes bekostnad.

Städning

Fastigheten säljs i det skick den är på kontraktsdagen och ytterligare städning kommer ej ske.

Friskrivning

Säljaren friskriver sig från eventuella fel och brister i fastigheten.

Områdesbeskrivning

Gården ligger med ostört läge på Österbacken högt belägen och omgiven av skogs- och åkermark. Den är lämplig som hästgård eller för den som vill ägna sig åt djurhållning eller skogsbruk i mindre skala.

Kommunikationer

Med Kuxabussen tar du dig in till Ockelbo centrum där mataffär, bank samt annan service och tågstationen finns. Till Gävle är det ca 5 mil och tar omkring 25 min med tåget, med bil tar det ca 45 min. Till Stockholm tar det ca 2 h och 20 min.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 120 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tis 15 jun

Högstbjudande: 2 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter