fbpx

Lantbruk

Gård om ca 58 ha Härjedalen

Säljs via anbudsförfarande

1 600 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast sön 8 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
57,8 ha
Skogsmark
36,3 ha
Myr/kärr/mosse
4,3 ha
Inägomark
14,3 ha
Väg och kraftledning
1,1 ha
Övrigmark
1,8 ha
Virkesförråd
3 576 m3sk
Boyta
140 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN ÖVERHOGDAL 39:1

Adress

Överhogdal 340 84297 Ytterhogdal

Om fastigheten

Gård i avskilt läge i Överhogdal, Härjedalens kommun.
Stort bostadshus och hela 13 ekonomibyggnader.
Gården omges av inägomark med anslutning till ån Hoan.
Fastighetens skogsmark är belägen ett stenkast på gården och består av ett sammanhängande skifte.
Total areal om 57,8 ha varav 36,3 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om 3 576 m3sk. Jakträtt.
Försäljningen sker via skriftligt anbud senast 2021-08-08. Prisidé: 1 600 000 SEK

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadsbyggnad i 1 1/2 plan med källare, byggår 1909.

Taktyp/takbeklädnad
Plåt
Skorsten
Murad
Grund
Murad
Stomme
Trä
Fasadtyp
Stående träpanel
Fönster
3-glas
Vatten
Eget
Avlopp
Eget
Uppvärmning
Vedpanna, elpatron, luftvärmepump
Ventilation
Självdrag

Planlösning entréplan:
Hall - Matta på golv, bröstpanel i trä samt tapet på väggar.
Kök - Rymligt kök med plats för större matplats. Entré till inglasad veranda. Matta på golv samt tapet på väggar. Inrymmer spis, kyl, frys, tvättmaskin, torktumlare.
Vardagsrum - Öppen spis med insatskamin. Trägolv samt tapet på väggar.
Allrum - Stort sällskapsrum med trägolv samt tapet på väggar.
Badrum - Matta på golv och väggar. Inrymmer WC, tvättställ, dusch.

Planlösning övre plan:
Allrum - Rymligt allrum med öppen spis. Entré till balkong. Trägolv samt tapet på väggar.
Sovrum med klädkammare - Trägolv samt tapet på väggar.
Sovrum - Trägolv samt tapet på väggar.
Sovrum - Trägolv samt målade väggar.
Klädkammare - Trägolv samt tapet på väggar.
Badrum - Matta på golv samt målade väggar. Inrymmer WC samt handfat.

Planlösning källarplan:
Källarplanet har entré från hall samt egen entré utifrån.
Hela våningsplanet har gjutna golv samt målade väggar.
Två stycken hobbyrum.
Pannrum med vedpanna.
Fd. tvättstuga.
Matkällare med jordgolv.

Fd. ladugårdsbyggnad

Fd. ladugårdsbyggnad i trä med delvis gjuten grund samt plåttak. El för belysning.
Inred med fd. djurdel, snickarbod samt förråd.
Loge på hela övre plan.
Vidbyggt garage i trä med plåttak.

Garage

Garage i trä på gjuten grund och med plåttak. El för belysning.

Härbre

Härbre i timmer på grund av natursten. Tak av takspån.

Maskinhall

Maskinhall i trä med plåttak. Taket är i behov av renovering.

Maskinhall

Maskinhall i trä med plåttak.

Kornlada

Kornlada i timmer på grund av natursten och med plåttak.

Förrådsbyggnad

Förrådsbyggnad i trä på grund av natursten och med plåttak.

Lador

6 stycken mindre lador i timmer på grund av natursten och med plåttak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Mellanskog 2020. Enligt skogsbruksplanen omfattar den totala arealen 57,8 ha varav produktiv skogsmark om 36,3 ha. Det totala virkesförrådet uppgår till 3 576 m3sk varav 280 m3sk är S1- och S2 skog. Skogsbruksplanen visar att fastigheten har en relativt jämn åldersfördelning med skog i alla åldersklasser. Tyngdpunkten finns dock i yngre skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen är 1,9 ha klassade som K1. Detta avser avdelning nr 1. Köparen övertar ansvaret för återbeskogningen av dessa avdelningar. Köparen övertar även ansvaret för framtida röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten jakträtt är idag utarrenderad och ingår i Lövbergets jaktlag.
Ny ägare får själv söka medlemskap i ev. jaktlag alt registrera marken själv.
Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2022-07-01, om inget annat avtalas på kontraktsdagen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Naturvärden

På fastigheten finns en registrerad kulturhistorisk lämning i form av traditionsplats. I övrigt finns idag inga kända registrerade nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen på fastigheten. (Källa SeSverige).

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast sön 8 aug

Säljs via anbudsförfarande: 1 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter