fbpx

Lantbruk

Gård om ca 3 ha

Högsta bud

650 000 kr

Prisidé: 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 18 maj kl 08:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
3,2 ha
Övrigmark
1,0 ha
Betesmark
1,0 ha
Skogsmark
1,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Boyta
117 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LJUNGBY ODENSJÖ-RYD 1:11

Adress

Byholma Åskog 1 34172 Lidhult

Om fastigheten

Gård om ca 3 ha. Bostadshus och ekonomibyggnader med renoveringsbehov.
Högt och lantligt läge i anslutning till rinnande vattendrag.
Fastigheten är belägen strax norr om Byholma, ca 27 km väster om Ljungby.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus med omfattande renoveringsbehov.

Plan 1
Hall.
Badrum med wc och badkar.
Kök.
Rum.
Rum.
Hall.

Plan 2
Hall/ allrum.
Sovrum.
Sovrum.

Källare innehållande förvaringsutrymmen, pannrum, tvättstuga.

Tak med tegelpannor.
Tvåglasfönster.

Uppvärmningen genom vattenburet system, funktion okänd.
El anslutet.

Enskilt vatten.
Enskilt avlopp, ej godkänt.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns nedanstående ekonomibyggnader.
Ladugård med tak av tegel.
Innehåller sedvanliga utrymmen såsom fd djurdel, logdel, garagedel etc.

Uthus med tak av tegel/plåt.
Innehåller vedbodsdel och förvaringsutrymmen.

Skogsuppgifter

Ingen skogsinventering är genomförd.
Enligt taxeringsuppgifterna innehåller fastigheten 1 ha produktiv skogsmark.

Inägomark

Enligt taxeringsuppgifterna innehåller fastigheten 1 ha betesmark.
Inägomarken är fri för ny köpare från tillträdesdagen.
Inga stödrätter följer fastigheten.

Jakt

Enligt länsstyrelsen tillhör fastigheten Odensjö-Annerstads ÄSO.
Ny köpare behöver bli godkänd av av älgjaktslaget för att få deltaga.

Besiktning och undersökningsplikt

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@ludvig.se tillhanda senast 2021-05-18 OBS! Märk kuvertet Odensjö-ryd. Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen strax norr om Byholma tätort ca 27 km väster om Ljungby.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 27 980 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 18 maj kl 08:00

Prisidé: 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter