Lantbruk

Gård om ca 28 ha i Moen

Högstbjudande

3 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 28 okt, kl 12:00

Visning

  • Skogen och markerna går bra att besiktiga på egen hand. Använd gärna vår interaktiva karta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via vår hemsida (www.ludvig.se) och under [övriga bilagor] och "Visa gårdskarta". Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, gröda, jakt samt skog.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
28,4 ha
Skogsmark
14,4 ha
Inägomark
13,1 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
3 221 m3sk
Boyta
78 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

EKSJÖ RYNINGSHOLM 1:23

Adress

Moen 1 57596 Eksjö

Om fastigheten

En mil söder om Eksjö ligger denna gård om drygt 28 hektar. På fastigheten finns ett bostadshus med intilliggande ekonomibyggnader. Utav arealen är 14,4 hektar produktiv skogsmark och 13,1 hektar inägomark. Virkesförrådet uppgår till 3 221 m³sk vilket ger ett medeltal om 224 m³sk per hektar. Medelboniteten på fastigheten uppgår till 7,7 m³sk per hektar och år.
Fastigheten har jakträtt och fiskerätt i Solgenån.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Intill bostadshuset finns en ladugård, ett förråd, en lada, en mindre äldre gäststuga och en jordkällare.

Bostadshus med en boarea om 78 kvm enligt fastighetsregistret. Huset har stående röd träpanel och tegeltak.

Nedervåningen består av en hall, två rum, ett kök med köksfarstu och en toalett. I köket finns en vedspis, kylskåp med ett frysfack samt ett skafferi. I ett av rummen finns en öppen spis som används. Badrum med toalett, dusch och tvättmaskin Cylinda.
På ovanvåningen finns en hall och ett rum samt snedgarderober.

Eget vatten och avlopp, trekammarbrunn med äldre infiltrering. Grävd vattenbrunn.
Uppvärmning med el och luftvärmepump samt vedspis och öppen spis.

Energideklaration har inte upprättats då fastigheten använts som fritidshus.

Inägomark

Inägomarken uppgår till 13,1 hektar enligt skogsbruksplanen, i fastighetsutdraget uppgår arealen till 8 hektar varav 5 hektar åkermark och 3 hektar betesmark.

Inägomarken är muntligt utarrenderad tom 31/12-2020.

Skogsuppgifter

Skogsinventering är gjord av Ludvig & Co i augusti 2020.

Enligt skogsinventeringen omfattas fastigheten av 14,4 hektar produktiv skogsmark. Virkesförrådet för fastigheten uppgår till 3 221 m³sk vilket ger ett medel om 224 m³sk per hektar. Utav virkesförrådet finns 2 989 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2.
Medelboniteten är beräknad till 7,7 m³sk per hektar och år.
Trädslagsfördelningen är 86% tall, 10% gran och 4% löv.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en fyndplats som är klassad som övrig kulturhistorisk lämning och en blästbrukslämning som är klassad som en fornlämning.
Källa: fornsök, https;//app.raa.se/open/fornsok
Vid samtliga skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare.

Naturvärden

På fastigheten finns ett område som ingår i skogen pärlor i form av sumpskog.
Källa: https://www.skogsstyrelsen.se/Skogens-parlor

Fusån/Solgenån som passerar på fastigheten är klassat som ett natura 2000 område.

Jakt

Fastigheten tillhör Ryningsholm kronopark älgjaktslag om ca 1 200 hektar. Tilldelningen på älg är i år 1 vuxen och 2 kalvar.
På fastigheten finns älg, vildsvin och småvilt.
Jakträtten är muntligt utarrenderad tom 30/6-2021.

Fiske

Fastigheten har enligt gammal hävd fiskerätt i Solgenån. där det finns kräftor.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsinventeringen i objektsbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Friskrivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljare friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen drygt 2 mil norr om Vetlanda och knappt 1 mil söder om Eksjö. Gårdscentrum är beläget ca 300 meter väster om väg 32.

Koordinater: 6382930.3, 497813.4.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 65 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter