Lantbruk

Gård om ca 17 hektar i Hörnebo

Högstbjudande

2 400 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 6 okt kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
17,4 ha
Skogsmark
8,0 ha
Inägomark
8,1 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
1 962 m3sk
Boyta
126 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VETLANDA HÖRNEBO 1:8

Adress

Hörnebo 6 57473 Landsbro

Om fastigheten

Cirka 3 mil sydväst om Vetlanda ligger denna gård om ca 17 hektar. Lantligt boende med närhet till naturen, på gårdscentrum finns ladugård och garage/verkstad. Bostadshuset ligger öppet med utsikt ut över inägomarken.
Utav arealen uppgår inägomarken till 8,1 hektar och skogsmarken till 8 hektar. Virkesförrådet på fastigheten uppgår till 1 962 m³sk med en medelbonitet om 8,6 m³sk per hektar och år.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Äldre delen av huset är byggt på 1850-talet med timmerstomme och 1994 gjordes en tillbyggnad. Husets boarea uppgår till 126 kvm och biytan till 10 kvm enligt fastighetsutdraget. Huset har stående röd träpanel, tegeltak och tvåglasfönster.

Nedervåning
Nedervåning består av en hall, två rum i fil som använts som vardagsrum och sovrum, kök, toalett med tvättstuga.
Ifrån vardagsrummet finns utgång till inglasad altan.
Kök med kakel ovanför bänkskivorna, Kyl Whirlpool, Elspis Huskvarna, vedpanna DeVille och Diskmaskin Electrohelius.
Toalett med tvättstuga, tvättmaskin Siemens och torktumlare Bosch. Våtrumstapet och våtrumsmatta.

Ovanvåning
Ovanvåningen består av fyra sovrum samt att det är förberett för en toalett. Ifrån ett av sovrummen finns utgång till balkong i söderläge.

Uppvärmning av huset sker med en DeVille vedeldad kökspanna, som är kopplad till vattenburet värmesystem samt en varmvattenberedare om 100 liter. Det finns även elpatron till systemet men den är för närvarande inte inkopplad i elcentralen. Elektrisk varmvattenberedare, Nibe 55 liter, gör att eldning för varmvatten inte är nödvändig under sommarhalvåret.
Eget vatten och avlopp. Djupborrad vattenbrunn om cirka 45 meter, det finns inga vattenfilter installerade.
Trekammarbrunn med infiltrering nygjord 2018.
Fiber finns inkopplat.

Driftskostnader:
Uppvärmning med ved om ca 30 kubikmeter per år.
Slamtömning en gång per år för en kostnad om ca 1260 kronor.
Sotningskostnad ca 1200 kronor.
Hushållsel, årsförbrukning cirka 10 800 kWh, årskostnad ca 19 000 kronor.
Försäkringskostnaden har varit ca 7200 kronor.
Renhållningskostnad om ca 950 kronor.
Nätavgift för bredband, Höglandets Optoservice 900 kronor.

Energideklaration har inte upprättats.

Intill bostadshuset finns en jordkällare med el indraget, där finns en frysbox som ingår i försäljningen.

Ladugård

Ladugård med rännebro, stående röd träpanel och betongtegeltak.
Ladugården är inredd med mindre boxar och har en takhöjd om ca 2,10 meter.
I ladugården finns kall och varmvatten och 16 ampere säkring med jordfelsbrytare.
På rännet finns en fungerande skulltork.

Under rännebron finns ett äldre mjölkrum med hydrofor och varmvattenberedare.

Äldre del som är timrad med plåttak som har använts som vedbod, spånförråd och vagnbod med förråd och loft.
Tillbyggd del med betonggolv förberett för vatten.

Garage-Verkstad

Garage med verkstad, stående röd träpanel, gjutet golv och betongtegeltak.
Intill byggnaden finns ett tillbyggt vindskydd för djuren, med grusgolv och plåttak.

Brygghus

Förråd med stående röd träpanel, tegeltak och betonggolv.

Övriga byggnader

På fastigheten finns en fd sågbyggnad med plåttak. Golvet är delvis asfalterat och delvis grusad. Byggnaden används fn som maskinhall och förråd.

Det finns även ett äldre garage med stående röd träpanel och plåttak. Byggnaden är i behov av renovering.

Skogsuppgifter

Skogsinventeringen är upprättad i augusti 2020 av Ludvig & Co.

Arealen för fastigheten uppgår till 17,4 hektar varav 8,0 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 1 962 m³sk, vilket ger ett medeltal om 245 m³sk per hektar. Trädslagsfördelningen är 73% gran, 21% löv, 4% tall och 2% ek. Medelboniteten för fastigheten är beräknad till 8,6 m³sk per hektar och år.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en fossil åkermark och är klassad som övrig kulturhistorisk lämning.
Källa: fornsök, https;//app.raa.se/open/fornsok
Vid samtliga skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare.

Inägomark

Enligt EU-ansökan uppgår inägomarken till 7,11 hektar varav 4,38 hektar åkermark och 2,73 hektar betesmark. I fastighetsutdraget uppgår inägomarken till 6 hektar, varav 4 hektar åkermark och 2 hektar betesmark och enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken till 8,1 hektar.

Det finns 7,11 stödrätter.

Jakt

Fastigheten tillhör Hörnebo älgjaktlag om ca 900 hektar. Tilldelningen är baserad på en treårsperiod, med en tilldelningen om 3 vuxna och fri kalv.
På fastigheten finns älg, småvilt och vildsvin.
Jakten övergår till ny ägare på tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten har enligt gammal hävd fiskerätt i Skärsjön. I sjön finns bland annat abborre och gädda.

Miljöpåverkan

På fastigheten finns det ett område som är klassat som förorenad mark. Klassningen grundar sig på den generella klassningen av sågverk med doppningsverksamhet som gjordes i samband med branschkartläggningen 1995, vilket ger klass 2. Vätskan omhändertogs ca 1983.

Tillträde

Tillträde den 15/12 eller enligt överenskommelse.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därfär möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektsbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för både fysisk och juridisk person.

Förvärvstillstånd krävs när du förvärvat en jordbruksfastighet som är belägen i glesbygdsområde, vilket denna fastighet är. Förvärvstillstånd söks hos Länsstyrelsen.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen cirka 3 mil sydväst om Vetlanda och cirka 2,5 mil sydost om Sävsjö.
Från Vetlanda kör mot Myresjö och Landsbro, i Landsbro tag av mot Braås, Ramkvilla och Fröderyd. I Årset tag av mot Asa. Efter cirka 9 kilometer tag av mot Notteberg, efter cirka 200 meter tag vänster följ den vägen i ytterligare cirka 200 meter och ni är framme vid gårdscentrum på fastigheten.

Koordinater: N:6343482.2 E:490102.2

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 6 okt kl 12:00

Högstbjudande: 2 400 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter