fbpx

Gård om 82 ha – Dalhem Suderbys

Högstbjudande

11 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

  • Kolförråd 97.7 ton/ha

Om fastigheten

Suderbys omfattar totalt dryga 82 ha fördelat på 50 ha åkermark och 28,7 ha skogsmark. Gårdscentrum har ett fint läge och här finns en mangårdsbyggnad och en trivsam flygelbyggnad som ger möjlighet till exempelvis uthyrning eller generationsboende. Stor ladugård och flera funktionella maskinhallar.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

GOTLAND DALHEM SUDERBYS 1:7

Adress

Dalhem Suderbys 236 62256 Dalhem

Totalareal
83,3 ha
Skogsmark
28,7 ha
Inägomark
52,3 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
2,1 ha
Virkesförråd
4 148 m3sk
Boyta
263 kvm
Total tillväxt/år
116 m3sk
Kolförråd/ha
97.7 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Ståtlig mangårdsbyggnad från år 1886 i 1 1/2 plan med källare och en boarea om 170 m² enligt fastighetsutdrag. Byggnaden är uppförd i en stomme av trä med fasad av plåt under yttertak av tegel. Fönster i form av 2-glas och uppvärmning via TVÅ vedpannor i flygeln med kulvert in till bostaden. Vatten tas från gårdens borrade brunn som enligt uppgift har en riklig tillgång. Det enskilda avloppet är ej godkänt och måste åtgärdas av köparen, det finns dock inget åläggande idag. Fastigheten är fiberansluten.

Bottenvåningen har kök med matplats och köksingång med källartrappa. Vardagsrum och sal som båda har furugolv samt finentré med trappa upp till övervåningen. På övervåningen finns allrum/hall, tre sovrum, garderobsutrymmen samt ett äldre badrum med renoveringsbehov. Källare med tvättstuga, matkällare samt förrådsutrymmen. Äldre wc och dusch.

Idyllisk trädgård med växthus och trädgårdsland.

Flygel

Äldre byggnad som byggdes till med en vinkel mot söder år 2002. Anslutningar till vatten och avlopp är gemensamma med huvudbyggnaden. Vattenburen uppvärmning med golvvärme via vedpanna i den nya delen. Bostaden har en taxerad boarea om 93 m² samt 40 m² biarea

Bostaden disponeras av en rymlig hall med klinker och garderober. Kök och vardagsrum i öppen planlösning. Sovrum med garderober. Duschrum med kakel/klinker som är utrustat med wc, handfat och duschhörna. Den ursprungliga delen av byggnaden inrymmer bland annat en kammare med öppen spis i det gamla brygghuset samt pannrum.

Ladugård och maskinhall

Ladugården byggdes år 1965 och byggdes till år 1976. Byggnaden har bland annat fd. stall där det tidigare har bedrivits mjölkproduktion. Loft samt maskinhallar med betonggolv mot norr och väster. Konstruktion av sten/trä samt tak av eternit.

Maskinhall, verkstad, garage

Äldre byggnadsdel som är vidbyggd med en maskinhall, tak av plåt samt en mindre del eternit. Den äldre delen håller en isolerad verkstad (alternativt förråd), garage för tre bilar samt övriga förråds- och verkstadsutrymmen. Maskinhallen har betonggolv och en port på kortsidan.

Maskinhall

Hall uppförd omkring år 1997 på gjuten platta och stomme av trä, fasad och tak av plåt. Arean är 220 m² enligt fastighetstaxering. Vid maskinhallen finns även en äldre bod.

Övriga ekonomibyggnader

Cirka 300 meter söder om gårdscentrum finns en äldre ladugård med tak av eternit och plåt.

Skogsuppgifter

Ny skogsbruksplan från Mellanskog upprättad 2023-05-15. Skogsarealen uppgår till 28,7 ha och har ett bedömt virkesförråd om ca 4 100 m³sk. Medelboniteten är beräknad till fina 5,0 m³sk per hektar och år och den årliga tillväxten är vid planupprättandet cirka 116 m³sk. Skogsmarken har en relativt jämn åldersfördelning och är lättillgänglig från egen väg.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns: Återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 2,9 ha (avdelning 5).

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Fastigheten omfattar enligt fastighetstaxeringen 49 ha åkermark. Enligt Jordbruksverkets block-kartor är stödberättigad åkermarksareal 50,34 ha.
Cirka 35,5 ha av åkermarken är utarrenderad, avtalet är uppsagt och avflytt sker senast den 13 oktober 2024. Fastmark med sand/ler vid gården och myr främst i form av bleke i de västra delarna av fastigheten.

Jakt

Roma jaktklubb har jakträtten idag.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

OBS! FRISKRIVNINGSKLAUSUL:
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en friskrivningsklausul där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Skog och beten besiktigas på egen hand med visad hänsyn till djur och växande grödor. Byggnaderna visas efter överenskommelse med mäklaren.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en registrerad kulturlämning i form av en tjärdal (källa: Riksantikvarieämbetet). Lämningen finns inom avdelning 10 i skogsbruksplanen.

Försäkring

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras inte för fysisk person. För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co Fastighetsförmedlings Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.

Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen. I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 431 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter