Lantbruk

Gård om 52 ha – Långaskog, Älmhult

Prisíde

4 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 24 jun

Visning

  • lör 6 jun

    Läs villkor

    Alla visningar sker med bokning hos fastighetsmäklaren. Anmäl ditt intresse för visning via epost eller telefon. Skog och mark undersöks på egen hand med hänsyn till grannar, djur och växande gröda..

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
52,6 ha
Skogsmark
45,5 ha
Impediment
3,8 ha
Inägomark
2,9 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
4 997 m3sk
Boyta
120 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÄLMHULT LÅNGASKOG 1:9, LÅNGASKOG 1:11, OTTESNÄS 1:1

Adress

Långaskog 23 34393 Älmhult

Om fastigheten

Välkomna till Långaskog! En trevlig smålandsgård i vackra omgivningar ca 30 minuter från Älmhult. Försäljningen avser fastigheterna Älmhult Långaskog 1:9, Långaskog 1:11 och Ottesnäs 1:1 och har en samlad areal av cirka 52 ha i ett skifte. Virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplanen till 4997 m³sk och fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,7 m³sk/ha/år. Jakträtten är fri för ny ägare från tillträdesdagen. Brukningscentrat ligger väl samlat med inägomarken i anslutning och erbjuder villa uppförd 1980 med tillhörande ladugård och uthus. Varmt välkommen på visning!

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshuset

Bostadsbyggnaden är uppförd 1981 i 1½-plan. Trästomme med ytterbeklädnad i stående träpanel. Tak belagt med betongpannor och fönster av 3-glas typ. Boyta om 120 m² och biyta om 20 m² enligt taxeringen.
Uppvärmning: Bergvärme, och vedpanna.
Vatten: Enskilt - Grävd brunn.
Avlopp: Enskilt - Trekammarbrunn med infiltration - (ej godkänt).

PLANLÖSNING ENTRÉPLAN

HALL: Från farstukvisten nås entréhall med trappan till övre plan direkt till vänster. Rakt fram i hallen finns ett sovrum och badrum. Till vänster nås vardagsrummet och till höger nås köket.

KÖK: Köket, som är stort och trivsamt med gott om plats för matplats. Inredning i brunt med beigefärgat kakel över arbetsytorna. Utrustningen består av diskmaskin, spis, kyl/sval samt vedspis. Från köket tar du dig vidare till groventrén/tvättstuga samt pannrummet med vedpanna och bergvärmepump.

VARDAGSRUM: Vardagsrummet är ett ljust och trivsamt rum med plats för såväl soffgrupp som matsalsmöbel.

BADRUM: Badrum med blå våtrumsmatta på golvet och ljusblå mönstrad våtrumsmatta på väggarna. Här finns: wc, handfat och badkar.

PLANLÖSNING ÖVRE PLAN

HALL: Från trappan nås hall på övre plan där två sovrum, allrum och badrum med dusch nås.

SOVRUM 1-2: Två mindre sovrum som nås till vänster från trappan.

ALLRUM: Stort allrum som delas av murstocken som går i mitten.

BADRUM: Badrum med grön våtrumsmatta på väggarna. Här finns: wc, handfat och dusch.

Ladugård

Ladugård om cirka 200 m² (uppmätt på ortofoto). Ladugården rymmer äldre fähus med överliggande ränne, samt verkstadsdel med gjutet golv och delvis uppmurade väggar. I övrigt träkonstruktion med träfasad och tak belagt med plåt.

Vedbod/maskinhall

Vedboden är en enklare byggnad uppförd i träkonstruktion med träfasad och tak belagt med plåt. Vidbyggt vedboden finns en maskinhall med väggar på tre sidor.

Förråd

Förrådsbyggnad i sämre skick. Byggnaden är uppförd i två plan. Träkonstruktion med träfasad och tak belagt med plåt.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan upprättad av Joakim Ahlberg i december 2019 bedöms det totala virkesförrådet uppgå till 4997 m³sk, vilket ger ett snittförråd om 110 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tydligt barrdominerad med 58% gran, 25% tall och 17% löv. Medelboniteten bedöms uppgå till 6,7 m³sk/ha och löpande tillväxt anges till 213 m³sk/år I skogsbruksplanen finns avverkningsförslag om 2705 m³sk varav 2137 m³sk slutavverkning, 505 m³sk gallring och 63 m³sk naturvårdande skötsel. För mer information om skogen, se bilagda skogsbruksplan samt skogskarta.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

I anslutning till gårdscentrat finns betesmark och åkermark. Arealen för dessa uppgår till ca 2,9 ha. Marken är muntligt upplåten. Inga Eu-stödrätter finns.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en registrerad fornlämning i form av bebyggelse i området runt gårdscentrum. I övrigt finns inga andra lämningar registrerade. (källa fornsök)
Vid alla skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare. Det är inte alltid bara själva lämningen som bör bevaras, det kan också vara viktigt att bevara den omgivande miljön.

Naturvärden

På fastigheten finns ett område med högre naturvärde s.k. blandsumpskogsområde (avd 22 skogsbruksplan). I övrigt finns inga registrerade områden med höga naturvärden eller nyckelbiotoper på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen Skogens Pärlor)

Jakt

Sedvanlig jakt efter älg, rådjur, och vildsvin. Fastigheten har fina viltmiljöer. Köparen disponerar jakträtten från tillträdesdagen. Fastigheten ingår idag i gemensamt älgjaktslag.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@ludvig.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheten säljs i befintligt skick.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev . Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen där det för vissa köpare krävs förvärvstillstånd.

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 360 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter