Lantbruk

Gård om 50 ha, bra boende.

Prisidé

4 950 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 12 okt, kl 08:00

Visning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
49,6 ha
Tomtområde
49,6 ha
Virkesförråd
4 700 m3sk
Boyta
184 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ALVESTA KÖP 1:12

Adress

Salomonsköp 1 34253 Lönashult

Om fastigheten

Gård om ca 50 ha, huvudsakligen skogsmark. Uppskattat virkesförråd ca 4 700 m3sk.
Bostadshus och ekonomibyggnader med lugnt och fridfullt läge i mycket gott skick.
Fastigheten består till större delen av skog men även gammal odlings- och betesmark som ger
möjlighet för framtida djurhållning.
Bra förutsättningar för jakt.
Fastigheten belägen ca 6 km söder om Lönashult.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns nedanstående ekonomibyggnader.

Garage/verkstad/loge
Uppfört 1989-1990, plåttak, gjuten platta.
Isolerad garagedel och isolerat utrymme för
traktorförvaring.
Verkstadsdel med högt i tak, vilket ger
möjligheter för framtiden.
Byggnaden är byggd med plats för tre hästboxar.

Loft med isolerat uppvärmt rum.
I byggnaden finns trefasuttag.
Vidbyggd traktorcarport med grusgolv.

Garage
Isolerat uppvärmt garage med inredning och
gjuten platta.

Jordkällare med indragen el

Vedbod

Lekstuga

Bostadshus

Tillbyggt och renoverat i början av 1980-talet.
Tak av betongpannor (1982).
Kopplade tvåglasfönster.
Fiber anslutet.
Uppvärmningen genom vattenburet system med vedpanna och elpatron.
Enskilt avlopp genom trekammarbrunn och infiltration är omgjord 2014.
Enskilt vatten genom borrad brunn.

Plan 1:
Hall med tv-rumsdel.
Vardagsrum med ekparkett och Husebyspis, med utgång till isolerat uterum.
Isolerat uterum med utgång till uteplatser i söder och väster med skjutbara glaspartier.
Kök renoverat 1982 med utgång till altan.
Badrum med dusch och bastu.
Stort rum med ljusinsläpp från söder och väster
Tvättstuga.
Pannrum med Laganpanna (1982).

Plan 2:
Hall/ allrum med utgång till balkong.
Badrum
Sovrum med ekparkett och öppen spis (besiktigad) och utgång till balkong.
Sovrum.
Sovrum.
Sovrum.
Oinrett rum.

Jakt

Jakt är fri för från och med 1 januari 2021.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Södra 2020-03-09. Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 51,5 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd är ca 4 450 m3sk, motsvarande 86 m3sk per ha. Boniteten är uppskattad till 6,8 m3sk per ha med en årlig tillväxt om ca 266 m3sk.

Delar av det som idag är skogsmark har tidigare varit odlings och betesmark. Detta kan återskapas och ge möjlighet för djurhållning av exempelvis får eller hästar om så önskas.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Medräknat tillväxten för 2020 bli aktuell volym ca 4 700 m3sk.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@ludvig.se tillhanda senast 2020-10-12 OBS! Märk kuvertet Köp. Använd gärna bifogad budblankett.

Energideklaration och besiktning

Energideklaration och besiktning är gnomförd av OBM-GRUPPEN i juli 2020 och tillhandahålls på visningen eller efter kontakt med mäklaren.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för ny köpare.

Taxeringsvärde 2020

Totalt taxeringsvärde 3 513 000 SEK
varav skogsbruk 2 167 000 SEK
impediment 7000 SEK
ekonomibyggnader 67 000 SEK
tomt 117 000 SEK
bostadsbyggnad 1 155 000 SEK

Vägbeskrivning

Fastigheten belägen ca sex kilometer söder om Lönashult.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 643 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter