fbpx

Lantbruk

Gård om 47 hektar i Skrivaretorp

Försäljningssätt

Anbud senast mån 5 jul kl 12:00

Visning

  • fre 18 jun

    Visning av fastighetens byggnader kommer ske fredagen den 18 juni
    Anmälan till Johan Olausson, 0383-594 80, johan.olausson@ludvig.se eller till Elin Gynnerstedt, 0383- 594 79, elin.gynnerstedt@ludvig.se.

    Vad trevligt att du hittat en intressant fastighet som du vill titta närmare på. På Ludvig & Co är vi måna om allas hälsa och trygghet. Vi tycker också att det är viktigt att tänka extra mycket på varandra i samband med en visning. Därför har vi tagit del av och följer de samhällsrekommendationer och policys som finns kring Coronaviruset.

  • ons 23 jun

    Visning av fastighetens byggnader kommer ske onsdagen den 23 juni. Anmälan till Johan Olausson 0383-594 80, johan.olausson@ludvig.se eller till Elin Gynnerstedt 0383-594 79, elin.gynnerstedt@ludvig.se.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
47,4 ha
Skogsmark
39,2 ha
Inägomark
6,7 ha
Övrigmark
0,6 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Impediment
0,3 ha
Virkesförråd
4 300 m3sk
Boyta
178 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

UPPVIDINGE SKRIVARETORP 1:2

Adress

Skrivaretorp 1 36433 Åseda

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att förvärva denna gård i natursköna Skrivaretorp – cirka 4 mil sydost om Vetlanda. Rymligt bostadshus med en boarea om 178 kvm. Stall uppfört 2006-2007 med totalt fem boxar. I anslutning till stallet finns ett flertal beteshagar. Totalarealen för fastigheten uppgår till 47 hektar varav 39,2 hektar skogsmark med ett virkesförråd om 4 300 m³sk och en medelbonitet på 8,9 m³sk per hektar och år. Inägomarken uppgår till ca 6,3 hektar varav 3,5 hektar åkermark och 2,8 hektar betesmark.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus i lantlig stil med röd träpanel och vita knutar. Bostadshuset är vackert beläget med omkringliggande inägomark.

Ingång till bostadshuset via veranda med snickarglädje. I hallen finns trapp upp till övervåningen. Till vänster om hallen finns ett rymligt vardagsrum med täljstenskamin. Innanför hallen ligger köket med normal köksutrustning och med utgång till en inglasad altan med nordvästligt läge. I anslutning till köket finns en groventré, intill groventrén finns tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare och badrum med toalett och dusch. På nedervåningen finns också ett sovrum med en kamin.

När man kommer upp för trappan möts man av en rymlig möblerbar hall. Det finns tre sovrum, varav i ett finns det en kakelugn och i de andra två en kamin i vardera rum. På ovanvåningen finns även en mindre toalett.

Huset är i tvåplan med en boarea om 178kvm enligt energideklarationen. Fastigheten har eget vatten och avlopp, trekammarbrunn och infiltrering gjordes 1991. Det finns en borrad vattenbrunn om 120 meter till bostadshuset, med ett vattenreningsfilter. Det finns även en grävd vattenbrunn med pump som är kopplad till den äldre ladugården och snickarboden.
I bostadshuset finns ett vattenreningsfilter.
Huset, med stomme av timmer står på en gjuten platta.
Huset totalrenoverades interiört på 1990-talet och samtliga fönster byttes ut 2010 utom de på vinden.
Uppvärmning med luftvärmepump och eldstäderna.
På vinden är det gullfiber isolering.

​Energideklaration är upprättad i maj 2021 och bostaden erhåller energiklass E.

Stall

Stallet är byggt 2006-2007, stående röd träpanel och plåttak. Enligt fastighetsutdraget uppgår storleken till 171 kvm.
I stallet finns det fem boxar, en sadelkammare och en spolspilta. Sadelkammaren har uppvärmning, vatten är indragit och det finns en tvättmaskin.
I anslutning till stallet finns foderutrymme under tak samt en förrådsbyggnad.
Bakom stallet finns en gjuten gödselplatta.

Äldre ladugård

På fastigheten finns en äldre ladugård med träpanel och plåttak. Vatten finns indragit och i södra delen av byggnaden är el indragit.

Snickarbod

Uthus med snickarbod och ovanvåningen är inredd med sommarvatten via grävd vattenbrunn.
Stående träpanel och plåttak.

Förråd

Bakom bostadshuset finns en förrådsbyggnad med träpanel och plåttak.

Skogsuppgifter

Totalarealen uppgår till 47,4 hektar varav 39,2 hektar är produktiv skogsmark och 0,3 ha impediment. Virkesförrådet på fastigheten uppgår till 4 300m³sk, vilket ger ett medeltal om 110 m³sk per hektar.
Medelboniteten på fastigheten är beräknad till 8,9 m³sk per hektar och år.
Trädslagsfördelningen utgörs av 54 % gran, 26 % tall, 16 % löv och 4 % ek.

Skogsbruksplanen är upprättad 2017-09-27 av Sydved. Planen är justerad för planerade och genomförda åtgärder såsom slutavverkning, plantering och gallringar samt framskrivning av tillväxten till maj 2021 av Ludvig & Co.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken till 6,7 hektar och enligt fastighetsregistret uppgår inägomarken till 7 hektar, varav 2 hektar åkermark och 5 hektar betesmark. Vid mätning i SeSverige uppgår åkermarken till 3,5 hektar och betesmarken till 2,8 hektar.

Åkermarken är muntligt utarrenderad tom 31/12-2022.
Betesmarken är tillgänglig för ny ägare.
Inga stödrätter ingår i försäljningen.

Jakt

Fastigheten ingår i Åseda norra älgjaktslag om cirka 700 hektar. Tilldelningen baseras på en treårsperiod, under nuvarande period är tilldelningen två vuxna och fri kalv. På fastigheten finns älg, vildsvin, rådjur och småvilt.

Jakten är tillgänglig för ny köpare på tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en möjlig fornlämning i form av bytomt/gårdstomt.
Källa fornsök, https;//app.raa.se/open/fornsok

Vid alla skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare.

Naturvärden

På fastigheten finns ett område som är klassat som alsumpskog.
Källa: https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogens-parlor/

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Åseda socken vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Vilket innebär att förvärvstillstånd krävs. Förvärvstillstånd för fysisk person kostar 4 600 kronor. För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Uppgifterna som lämnas i denna beskrivning innebär inte att köparen kan uppfatta dessa som korrekta utan ges för att underlätta köparens egna undersökning.
Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.​​

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektsbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Områdesbeskrivning

Fastigheten är belägen i Uppvidinge kommun som har knappt 10 000 invånare. Den största tätorten i kommunen är Åseda som ligger knappt en mil från fastigheten. I Åseda finns förskola och grundskola F-9.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen knappt 4 mil sydost om Vetlanda. Från Vetlanda kör väg 125 mot Nye och Fagerhult. Följ den vägen i ca 3,5 mil sväng vänster mot Skrivaretorp. Efter ca 900 meter tag höger i korsningen , följ vägen i ytterligare cirka 900 meter och sedan är du framme på fastigheten.

Från Åseda kör väg 23 öster ut, efter drygt 8 kilometer tag vänster in på väg 23/125 mot Linköping och Vetlanda. Följ vägen i cirka 2 kilometer, tag sedan vänster mot Vetlanda och Hultanäs på väg 125. Efter drygt 5 kilometer sväng höger mot Skrivaretorp. Efter cirka 900 meter tag höger i korsningen, följ vägen cirka 900 meter och sedan är du framme på fastigheten.

Koordinater:
Sweref 99 TM: N 634 04 32, E 528 778
RT90: X 634 22 85, Y 148 01 25

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 570 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 5 jul kl 12:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter