Lantbruk

Gård om 40 ha – Silte

Högstbjudande

3 600 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
40,4 ha
Åkermark
15,1 ha
Betesmark
1,5 ha
Skogsmark
19,7 ha
Övrigmark
3,5 ha
Småhusmark lantbruk
0,5 ha
Virkesförråd
1 879 m3sk
Boyta
133 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Gotland Silte Ajpe 1:22

Adress

Silte Ajpe 139 623 43 Havdhem

Om fastigheten

Gårdscentrum med bra känsla och en härlig uppväxt trädgård med valnötsträd och gott om fruktträd. Mark om dryga 40 ha som fördelar sig på 15 ha åker, 20 ha skog/impediment samt resten betesmark och övrig mark. Bostadshus uppfört år 1963 om 133 m² boarea med 4 sovrum. Vid gårdscentrum finns en rejäl ladugård där mjölkproduktionen upphörde på mitten av 90-talet och därefter har byggnaden används som förråd. Dubbelgarage, maskinhall och förrådsbyggnad/lammhus är andra användbara byggnader på gården. Söderut vid gården intill ligger en gammal ladugård och en smedja som även dessa hör till gården.

Flera skiften av marken ligger på vägen ner mot Kvarnåkershamn. Det nya bräckvattenverket som omvandlar havsvatten till kommunalt dricksvatten skapar förhoppningsvis möjligheter för framtida tomtavstyckning men det är inget som säljaren undersökt. Med gården följer andel i maskinförening där maskiner för vedhantering och vallputs kan hyras. Utöver fastigheten kan även maskiner som röjsåg, gräsklippare och traktorer köpas enligt separat överenskommelse med ägaren.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

1,5-plansvilla byggd år 1963 av tegel, tegelfasad och tak av tegelpannor (delvis omlagt). Torpargrund och kopplade 2-glasfönster. Uppvärmning via kombipanna med olja/ved som ännu levererar trots att den varit med sen huset byggdes. Elförbrukningen för år 2020 var ca 10 000 kWh enligt Geab (elförsäljningen ligger vid Mölndal Energi).
Egen vattenbrunn i form av en grävd brunn. Vattenprov finns att tillgå.
3-kammarbrunn med infiltration, utförandedatum 2017-02-13. Infiltrationen delas med grannen. Fastigheten är fiberansluten och har abonnemang med Telia som köparen tar över.

Planlösning:
Groventré/ingång till pannrummet. Kombipanna från Gustavsberg. Betonggolv. I rummet intill finns utrymme för oljetanken.
Tvättstuga med betonggolv. Tvättmaskin, hydrofor och avhärdare.
Förråd med grovkök, frysbox, frysskåp, kyl samt elcentral. Äldre el men jordfelsbrytare finns. Innanför förrådet finns en matkällare.
Köksentré med elvarmt klinkergolv från omkring år 1995. Lucka till vinden. Plats för avhängning.
Duschrum från omkring 1995 i elvarmt klinkergolv och kaklade väggar. Dusch, WC, tvättställ i kommod, linneskåp, städskåp och fönster.
Kök med matplats invid fönster. Kyl (-19), spis med häll, fläkt, ny diskmaskin. Plastmatta på golvet. Köket renoverades i början av 90-talet.
Sovrum 1 med en fast garderob och laminatgolv.
Finentré/hall i vinkel med trappa till övervåningen. Förvaring under trappan.
Vardagsrum med parkettgolv med plats för så väl soffa som matbord.

Övervåning
En trappa upp möts man av den rymliga hallen med plats för kontor. Två fasta garderober samt lucka till vinden.
Sovrum 2 med trägolv och tre fasta garderober.
Badrum från omkring 1995 med våtrumsmatta och halvkaklade väggar. WC, tvättställ i kommod, badkar samt takfönster.
Sovrum 3 med trägolv och tre fasta garderober.
Sovrum 4 med trägolv och tre fasta garderober.

F d bostadshus

Intill bostadshuset ligger en äldre stenbyggnad under tegeltak. Byggnaden har eftersatt underhåll och stora renoveringsbehov.

Dubbelgarage

Garage med dubbla portar, den ena med el. Stenbyggnad under tak av eternit. Betonggolv. Elanslutet. Byggyta 38 m² enligt försäkringsbrev.

Ladugård

Ladugård av sten/trä under plåttak. Inredning för mjölkkor där verksamheten upphörde år 1996. Används som förråd. Här finns även ved- och virkesförråd. Byggyta på omkring 446 m² enligt försäkringsbrev. Utanför ladugården finns en gödselbrunn om 900 m³ lagringskapacitet. Brunnen är utarrenderad.

Verkstad/maskinhall

Kombinerad verkstad och maskinhall uppförd omkring år 1980 i trä under plåttak med betonggolv. Byggyta på 216 m² enligt försäkringsbrev varav verkstadsdel (oisolerad) om ca 60 m² och resten disponeras som maskinhall med portar på båda långsidorna. Elanslutet.

Lammhus/förråd

Tidigare plansilo som byggts tak på och därefter använts som lammhus/maskinhall/förråd. Ca 100 m² byggyta.

Ladugård 2

Denna före detta ladugård har tillhört granngården och den ena gaveln har öppnats upp. Av sten/trä under plåttak, även delar av fasaden har försetts med plåt. Byggnaden har använts till lagring av rundbalar och spannmålslagring. Byggyta om 250 m² enligt försäkringsbrev.

Smedja

Det gamla smedjan har också tillhört granngården. Byggnad i sten under tak av tegel. Trä- och jordgolv. Byggyta ca 45 m².
Utanför finns gårdens vattenbrunn.

Åkermark

Åkermark om 15,13 ha enligt SAM-ansökan. 6,4 ha ligger bakom gården och resten är fördelat på lite mindre skiften. Fastmark.

Betesmark

Betesmark om 1,53 ha enligt SAM-ansökan. Det mesta finns vid gården men även en liten beteshage på skifte 5 vid "Brännargränd".

Skogsuppgifter

Produktiv skogsmark om 19,7 ha samt 0,8 ha skogsimpediment i form av myr enligt skogsbruksplan från Mellanskog framtagen 2019-09-24. Medelboniteten bedömdes till 2,9 m³sk per ha/år och virkesförrådet till omkring 1 900 m³sk. Hög andel äldre skog med en trädslagsfördelning på 77 % tall, 11 % ädellöv och 13 % löv.
Omkring 950 m³sk föreslås för avverkningen under planperioden och 50 m³sk för gallring. Änget bakom gården om 1,4 ha omfattas av nyckelbiotoper och det har avsatts för naturvård i skogsbruksplanen. Det motsvarar 7,1 % av skogen och ca 200 m³sk.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande sökt areal i EU-ansökan ingår i försäljningen. Totalt 16,66 hektar med gårdsstöd enligt SAM-ansökan år 2019.

Naturvärden

Det finns registrerade nyckelbiotoper i änget bakom gården. Lövängesrest och lövskogslund. Källa Skogsstyrelsen. Se mera på http://skogsdataportalen.skogsstyrelsen.se och i skogsbruksplanen från Mellanskog.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns det flera fornlämningar. Det rör sig bland annat om stensättningar, röjningsröse och husgrund. För mera information titta gärna på Riksantikvarieämbetets hemsida "fornsök": http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

OBS! FRISKRIVNINGSKLAUSUL:
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en friskrivningsklausul där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Skog, åker och beten besiktigas på egen hand med visad hänsyn till djur och växande grödor. Byggnaderna visas efter överenskommelse med mäklaren.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Jakt

Gårdens mark ingår i Silte Viltvårdsområde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, förutom för den som sedan minst ett år är folkbokförd inom området.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd handläggs av Länsstyrelsen och fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan. Ansökningsavgiften betalas av köparen. För enskild person är avgiften för närvarande 4 600 SEK.

Försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Länsförsäkringar.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken och gödselbrunnen är utarrenderat år för år.

Dikningsföretag

Fastigheten har andel i Vätkanalens dikningsföretag. Mindre faktura varje år.

Maskinförening

Fastigheten har andel i maskinförening om 25 %. Finns bland annat en vallputs samt maskiner för vedhantering att hyra genom föreningen.

Områdesbeskrivning

Ett par kilometer från gården når man kusten och bad vid Kvarnåkershamn. I grannsocknen Hablingbo kan man sommartid äta på t ex Creperiet. Silte socken tillhör de mindre på ön både till ytan och befolkningsmässigt. Odlingsbygd i öster och mera skog närmare kusten på den västra sidan.

Vägbeskrivning

Fastigheten ligger ca 2 mil söder om Klintehamn utmed väg 140 på vänster sida. Hemse är ca 13 km bort och är det närmaste samhället med service. Se karta och skyltning.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 680 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter