Lantbruk

Gård om 34 ha utanför Gillstad

Högstbjudande

5 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 13 Nov

Visning

  • mån 26 okt, kl 16:00

    Välkommen på visning – för tider och anmälan, kontakta ansvarig fastighetsmäklare!

  • ons 28 okt, kl 16:00

    Välkommen på visning – för tider och anmälan, kontakta ansvarig fastighetsmäklare!

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
34,4 ha
Inägomark
25,1 ha
Skogsmark
7,4 ha
Övrigmark
1,9 ha
Virkesförråd
2 130 m3sk
Boyta
71 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Lidköping Gillstads-Sörby 3:9, 3:10, 3:11 och 4:8

Adress

Bengt-Svensgården 4 531 97 Lidköping

Om fastigheten

17 km väster om Lidköping ligger Bengt-Svensgården 4 med ca 23 ha åkermark och ca 7,4 ha skog. Bostadshuset ligger enskilt och insynsskyddat med utsikt över ägorna. Ekonomibyggnaderna utgörs av ladugård med loge och djurdel, samt garage- och förrådsbyggnad med snickarbod.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Äldre bostadshus uppfört i trä på torpargrund med en tillbyggnad från mitten av 1970-talet. Fönster är av typen kopplade två-glas och på taket ligger betongpannor. ​

Uppvärmning sker via vattenburet system med vedpanna från Nibe och elpatron. På skorstenen finns en elfläkt som slår ifrån jordfelsbrytaren vid regn.

​Kommunalt vatten och avlopp via Häggesled vatten och avlopp ekonomisk förening.

Fiber finns installerat men ej driftsatt. Köparen löser medlemsavgift och insatskapital om 20 000 SEK till Lavad Fiber För Hemmet ekonomisk förening samt ca 7 500 SEK i anslutningsavgift. Föreningen har ett kollektivt abonnemang via Telia, kanalpaket STOR och bredband, 100/100 Mbit/s.

Boarean uppgår till ca 71 m² och biarean till ca 28 m² enligt taxeringsinformationen.

Planlösning
Nedre plan fördelar sig över huvudentré och hall med trappa upp till övre plan. Till höger ligger ett allrum följt av köket. Rakt fram från hallen ligger finrummet/matsalen med parkettgolv. Utbyggnaden bredvid köket inrymmer groventré, badrum, tvättstuga med tvättmaskin och dusch, kontor samt pannrum med egen ingång.

Övre plan inrymmer, hall med utgång till balkong, sovrum, oinrett sovrum samt kattvindar.

Driftskostnad
Total driftskostnad uppgår till ca 44 328 SEK

och fördelas enligt nedan:

Uppvärmning: 9 000 SEK (15 m³ ved).
Vatten & avlopp: 6 600 SEK/år.
Hushållsel: 22 000 SEK/år. För 2019 uppgick energibehovet till 17 000 kWh
Försäkring: 4 500 SEK/år, avser bostadshus.
Sotning: 488 SEK/år.
Renhållning: 1 740 SEK/år.

Angivna driftskostnader är uppskattade av säljaren med en person i hushållet.

Tillkommer: Fastighetsskatt om 3 668 SEK/år.

Angivna driftskostnader är uppskattade av säljaren med en person i hushållet.

Energideklaration är ej utförd.

Garage/förråd

Byggnad uppförd i trä med betongpannor på taket och inrymmer garage/verkstad, snickarbod med gjutet golv samt förråd. Bakom byggnaden finns en dieseltank som ej är besiktad.

Ladugård

Vinkelbyggnad i trä med plåt på väggar och tak. Byggnaden inrymmer äldre Akrontork samt 4 lagringsfickor i trä. Djurdelen används idag som förråd med fasad delvis inklädd i plåt och i trä. På taket ligger eternit.

Torpet

Äldre gårdscentrum med bostadshus och ladugård. Huset är varken anslutet till el, vatten eller avlopp.

Åkermark

22,8 ha stödberättigad åkermark med mellanlera till styv lera. Arealen runt gårdscentrum uppgår till ca 17,8 ha och har tillfredsställande dränering.

​Dräneringen på utskiftena (Gillstads-Sörby 3:11 skifte 2 och 3:9 skifte 2) har sämre dränering, arealen uppgår till ca 5 ha.

Åkermarken är utarrenderad fram till 31/12-2021 och därefter tillgänglig för köparen. Vid arrendets upphörande lämnas marken höstplöjd.

Arealerna är framtagna efter mätning på Blockkarta i SAM-programmet.

Betesmark/åkermark

Runt torpet finns det ca 1,8 ha åkermark som tidigare varit berättigad till stöd. Marken ligger numera i träda.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarande den angivna stödberättigade arealen, vilka kommer att överföras till köparen i god tid inför 2022-års SAM-ansökan.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 7,4 ha med ett bedömt virkesförråd om 2 130 m³sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 288 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 7,0 m³sk/ha och år.

Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 36 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 37% tall, 45% gran, 7% löv och 11% ek. Ekvolymerna återfinns främst runt torpet, se avd. 6 i skogsbruksplanen. Skogen finns enbart i de äldre huggningsklasserna med 3,0 ha G2-, 0,8 ha S1- och 3,6 ha S2-skog. ​

​Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 1 551 m³sk varav 1 226 m³sk utgörs av föryngringsavverkning, 145 m³sk av gallringsuttag och 180 m³sk naturvårdande skötsel.

​Skogsmarken är fördelad på flera skiften, se vidare bifogad skogsbruksplan upprättad i september 2020 av Sten Nilsson, Söne Skogsbyrå AB.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av tomt, vägar mm.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheterna (källa: SeSverige).

Jakt

Jakten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.

Arealuppgifter enligt taxeringsuppgifterna uppgår till 33 ha fördelat på 26 ha åkermark, 3 ha skogsmark, 2 ha betesmark och 2 ha övrig mark.

​Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till 32,7889 ha och fördelar sig enligt:
- Lidköping Gillstads-Sörby 3:9 - 14,4514 ha
- Lidköping Gillstads-Sörby 3:10 - 7,2381 ha
- Lidköping Gillstads-Sörby 3:11 - 9,4149 ha
- Lidköping Gillstads-Sörby 4:8 - 1,6845 ha

Areal enligt fastighetskartan uppgår till 33,91 ha och fördelas enligt nedan:
- Lidköping Gillstads-Sörby 3:9 - 14,96 ha
- Lidköping Gillstads-Sörby 3:10 - 7,36 ha
- Lidköping Gillstads-Sörby 3:11 - 9,74 ha
- Lidköping Gillstads-Sörby 4:8 - 1,85 ha

Dikningsföretag

Fastigheterna har del i Häggesled Gillstad DF (enligt Lantmäteriet Abrahamsgården mfl TF 1920). Senaste rensningen utfördes 2013 och uppgick till ca 95 000 SEK. Fastigheternas andelar motsvarar 5,02%. Rensningarna utförs i ca 10-årscykler. ​

Vid utskiftena ligger åkermarken inom det ej aktiva dikningsföretaget Gillstad Löts DF av år 1939.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Städning

Bostadshuset överlämnas flyttstädat.
Ekonomibyggnader överlämnas grovstädade.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Försäljningsförutsättningar

Försäljningen omfattar fastigheterna Lidköping Gillstads-Sörby 3:9, 3:10, 3:11 och 4:8. Möjlighet finns att lägga bud på respektive fastighet. Förutsättningar för en sådan försäljning är att det finns bud på samtliga fastigheter och att säljarna finner det sammanlagda priset fördelaktigt. Första alternativ är dock en försäljning av samtliga fastigheter till en köpare.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast den 13 november 2020. Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
​​Skriftligt bud ska vara Ludvig&Co, Jonathan Ahlm, Sockerbruksgatan 20, 531 40 Lidköping eller jonathan.ahlm@ludvig.se, tillhanda senast fredag 13 november 2020.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 70 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter