Lantbruk

Gård om 3,2 ha.

Högstbjudande

1 280 000 kr

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
3,2 ha
Småhusmark lantbruk
3,2 ha
Boyta
150 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÄLMHULT VIRESTADS-KVARNATORP 2:14

Adress

Kvarnatorp 13 34373 Virestad

Om fastigheten

Gård med 3,2 ha inägomark. Bostadshus och ekonomibyggnader med lantligt läge.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnader

1. Ladugård, uppförd med murat fähus och stående panel och under tak av eternit. Sedvanliga utrymmen.
2. "Brygghus" uppförd i stående panel och under tak av plåt
3. Jordkällare, murad av gråsten med överbyggnad av stående panel och under tak av plåt.
4. Uthus 2. Uppförd med stående panel och under plåttak. innehåller vedbod och förråd. Vällingklocka.

Bostadsbyggnad

Huvuddelen av huset byggt under 1700-talet, tillbyggd del under 1800-talet.

Bottenplan innehåller: hall, kök med matplats, två rum med trägolv varav ett med öppen spis ( ej använd), sal och matrum avskilda med valv, trägolv, badrum med kar,handfat och toalett, entré.
Överplan med hall med trägolv, två rum med plastmatta, ett rum med trägolv och balkong, förråd.
Källare med Pannrum med äldre vedpanna, utgång, matkällare och tvättstuga med maskin och bakugn ( ej använd). Dubbelgarage.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Inägomark

Inägomarken är fri för ny köparen från och med tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs.

Stödrätter

Stödrätterna följer ej fastigheten.

Jakt

Jakten är fri för ny ägare från och med 2020 07 01.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna.
Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Taxeringsvärde för 2020 (förslag)

Bostadsbyggnad 630 000
Tomt 145 000
Ekonomibyggnader 134 000
Betesmark 41 000.
Totalt 950 000
Ovan förslag innehåller berörda delar av nuvarande fastigheten Virestads-kvarnatorp 2:1.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter