Lantbruk

Gård om 180 hektar i Näs

Försäljningssätt

Bud senast tor 11 jun, kl 12:00

Visning

  • Skogen och markerna går bra att besiktiga på egen hand. Använd gärna vår interaktiva karta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via vår hemsida (ludvig.se/fastighetsförmedling) och under [övriga bilagor] och "Visa gårdskarta". Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, gröda, jakt samt skog.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
182,1 ha
Skogsmark
110,6 ha
Skogsimpediment
45,8 ha
Inägomark
17,9 ha
Övrigmark
1,0 ha
Vatten
3,7 ha
Väg och kraftledning
3,1 ha
Virkesförråd
22 021 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NÄSSJÖ BRINGETOFTA-NÄS 1:1

Adress

Näs 2 57691 Sävsjö

Om fastigheten

I Näs några kilometer norr om Bringetofta utanför Sävsjö finns denna gård med ett lugnt lantligt läge om 180 hektar. Bostadshuset ligger på en liten höjd med en utsikt ut över inägomarkerna, som uppgår till 17,9 hektar enligt skogsbruksplanen. På gården finns ett flertal ekonomibyggnader. Fastigheten har goda möjligheter till både jakt och fiske.
Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 110 ha hektar med ett virkesförråd om 22 021 m³sk. Trädslagsfördelningen är 73 % gran, 25 % tall och resterande löv. Medelboniteten är beräknad till 7,0 m³sk per hektar och år.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset (1 1/2 plan med källare) byggdes 1980. Boarea enligt fastighetsregistret är 170 kvm samt biyta 90 kvm. Huset har plankstomme, stående röd träpanel under betongtegeltak.

Nedervåningen
Nedervåningen består av två rum, kök, köksingång samt en toalett.
Ett större rum med en fin kakelugn, som dock inte har använts. Till höger om hallen finns ett mindre rum som använts som gästrum/kontor.
Det finns en mindre toalett med toalett och handfat, våttapet på väggar och våtrumsmatta på golvet. Köket har väggpanel på nedre halvan av väggarna och köksluckor i trä. I köket finns elspis, kyl och frys och diskmaskin. I anslutning till köket finns en köksingång. 2006 byttes vitvaror i köket ut, nytt golv och tak i köket, samt att samtliga rum på nedervåningen tapetserades om.

Ovanvåningen
Ovanvåningen består av tre rum, ett stort badrum och en möblerbar hall.
I ett av rummen finns en öppen spis som har använts. På övervåningen finns ett badrum med badkar, toalett, bidé och handfat, våttapet på väggarna och våtrumsmatta på golvet.
Utgång till balkong i västligt läge i ett av rummen.

Huset har en källare med två garageplatser, ett pannrum, tvättstuga, förråd, dusch och basturum.

Uppvärmning genom jordvärmepump, installerad 2008.
Huvudsäkring om 20 ampere.
Vatten från egen grävd brunn med eget pumphus. Vattenprov togs 2016/2017. Finns även en källa i skogen vid behov.
Brunnen utmed vägen med pumphus tas inget vatten ifrån idag. Idag tas vatten från källan i skogsbrynet.
Avlopp till trekammarbrunn med ny infiltrering i april 2020.

Energideklaration utförd 2020-02-14, där bostaden erhållit energiklass D och energiprestanda 91 kWh/m² och år.

Magasin

Intill bostadshuset finns ett magasin med potatiskällare.

Garage

Garage med plats för en bil.

Ladugård

Ladugården byggdes 1970-1972, med murad stalldel och loge mm i trä under plåttak.

Övriga byggnader

På gårdscentrum finns även en verkstad och en maskinhall.

Sommarstuga

Sommarstugan (Västkuststuga) är byggd omkring 1970 och är belägen norr gårdscentrum har två rum och kök. I ett av rummen finns det en kamin. Varken vatten eller el finns instalerat.

Byggnadssätt

På fastigheten finns bostadshus med intilliggande magasin samt ett garage. På gårdscentrat finns även en ladugård, verkstad och en maskinhall.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2018-08-06 av Södra. Planen är justerad för planerade och genomförda åtgärder såsom slutavverkning, plantering och gallringar till maj 2020. Dessutom är tillväxten år 2019 medräknad. Uttag av granbarkborre-angripet virke har skett i avdelning 3 och 53. Korrigering för detta har gjorts.

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till 182,1 hektar, varav 110,6 hektar är produktiv skogsmark, 45,8 hektar är impediment/myr, 17,9 hektar är inägomark, 4,1 hektar övrig areal och 3,7 hektar vatten.
Virkesförrådet på fastigheten uppgår till 22 021 m³sk. Skogsmarken utgörs i huvudsak av barrskog med 73 % gran, 25 % tall och 2 % löv. Medelboniteten på fastigheten uppgår till 7,0 m³sk per ha och år.

Köparen är medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metoder och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Inägomark

I EU-ansökan uppgår inägomarken till 17,54 hektar varav 12,6 hektar åkermark och 4,94 hektar betesmark. I fastighetsutdraget uppgår åkermarken till 14 hektar och betesmarken till 4 hektar. Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken till 17,9 hektar. Stödrätterna ingår i överlåtelsen.

Inägomarken är utarrenderad tom 2020-12-31.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Bringetofta-Rickelstorps älgjaktslag, som omfattar ca 1 600 ha och haft en tilldelning om 3 vuxna älgar och 5 kalvar senaste jaktåret. Småvilt förekommer i normal omfattning och vildsvin finns på fastigheten.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt/har del i det samfällda fisket i Bringasjön samt i Lillån. I sjön finns det gädda, abborre och signalkräftor.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en lägenhetsbebyggelse som kategoriseras som en möjlig fornlämning och två stycken fyndplatser som klassas som övrig kulturhistorisk lämning.
Källa: fornsök, https;//app.raa.se/open/fornsok
Vid alla skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare.

Naturvärden

På fastigheten finns tre områden som ingår i skogen pärlor i form av sumpskogar och ett område med höga naturvärden med biotopskydd myr och skogsmosaik.
Källa: https://www.skogsstyrelsen.se/Skogens-parlor
I västra delen (avd. 68 i skogsbruksplanen) finns litet område om 0,1 hektar, som ingår i en nyckelbiotop.
Källa: https://www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor/Nyckelbiotop

Övriga marktyper

Grus för husbehov finns.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.
Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Friskrivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljare friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Servitut vatten

Fastigheten Bringetofta-Näs 6:6 äger rätt enligt servitutsavtal att ta vatten ur befintlig brunn.

Vägbeskrivning

Fastigheten ligger ca 13 km utanför Sävsjö.
Från Sävsjö kör väg 127 mot Vrigstad, efter knappt 5 kilometer sväng höger mot Bringetofta och Komstad. I Komstad i en trevägskorsning står det Bringetofta vänster, följ den vägen till Bringetofta, vid kyrkan tag vänster mot Malmbäck. Efter cirka 2 kilometer är ni framme vid fastigheten, i korsningen mot Strete, Hylte och Estenstorp tag vänster så kommer ni fram till gårdscentrat.

Koordinater RT X: 6369225.3 Y: 475606.3

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 415 900 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter