fbpx

Lantligt boende

Gård och inägomark på Sollerön, Mora

Utgångspris

1 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 8 Dec kl 14:00

Visning

  • tis 30 Nov, kl 14:00 - 15:00

    Anmälan via hemsidan! Välkomna!

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
9,1 ha
Tomtområde
9,1 ha
Virkesförråd
635 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

del av MORA GRUDDBO 126:1, gården

Adress

Kulåravägen 56 79290 Sollerön

Om fastigheten

Vackert belägen gård i trevliga Gruddbo på Sollerön i Mora. Gårdsskiftet om ca 7 ha angränsar till Siljan. Kringbyggd gård med bostadshus där de flesta ekonomibyggnaderna är utrustade och inredda för den bilintresserade. Flera garage, uppvärmd verkstad mm. Ljust och rymligt bostadshus med flera eldstäder, ny bergvärmepump och nytt badrum.

Försäljningen avser del av fastighet och objektet presenteras även i sin helhet.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Sollerön

Sollerön utgör en del av Solleröns socken och ligger i Mora kommun. Sollerön har 1 215 invånare (år 2003). Ön är till stor del täckt av skog, men de centrala delarna är bebyggda eller uppodlade. Från väster nås ön via en bro och en vägbank som sträcker sig över den lilla Lerön.

Den lokala dialekten, soldmål (sollerömål), skiljer sig en hel del från rikssvenskan. Sold, [suːld], är ett äldre namn på ön. Träskyltar med de dialektala namnen är uppsatta längs vägarna, parallellt med de officiella namnen.

Mitt på ön finns det före detta kommunhuset med bibliotek, skolan, kyrkan, livsmedelsbutik, gym, vävstuga och hållplats för busslinjen till Mora, samt en textilsamling där äldre delar av sollerödräkten förvaras och visas i utställningar.

På sydvästra delen av ön finns en golfbana, (Sollerö GK), campingplats med stugby, restaurang, båtuthyrning och en badstrand.

Källa; Wikipedia

Gården

Kringbyggd gård i Dalastil med ett flertal ekonomibyggnader och bostadshus. Gården ger ett välskött intryck även om det på sina håll behövs lite fix i form av några nya takpannor, fönstermålning mm. Visst löpande underhåll har utförts in och utvändigt.

Bostadshus
1 1/2 planshus, byggt 1909 enligt fastighetsutdrag.
Boarea enligt fastighetsutdrag: 115 kvm. Fyra rum och kök samt bad och teknikrum och två hallar
Grund: torpargrund på gjuten sockel
Dränering nyligen
Stomme: trä
Tak: sadeltak med svart plåttak
Fasad: rödfärgad stående panel
Fönster: kopplade tvåglasfönster, enluft
Skorsten: murad, protokoll finns, se bilaga, takstege och bro
Uppvärmning: vattenburet, jordvärmeanläggning med värmepump Thermia (pump från 2015 installerad 2019 av ), tre vedspisar varav en köket är sprucken invändigt
Vatten: egen brunn, okänt om den är borrad eller grävd
Avlopp: Enskilt. Det verkar finnas två avloppssystem på gården då det finns fyra brunnar, enligt uppgift slamtöms endast den nedre brunnen
El: ojordat, jordat i badrummet
Rördragningen från ackumulatortank är gjord av fastighetsägaren och är inte fackmannamässigt utförd. Besiktning har utförts av AP Engineering AB och enligt protokollet fungerar radiatorsystemet och ledningssystemet utan läckage. Se bilaga.

Huset är ljust och rymligt med många förvaringsutrymmen. Tillbyggt badrum med duschkabin och badkar (klart strax innan jordvärmepumpen installerades). Här ryms även tvättmaskin och värmepump. Rördragningen från värmepumpen till samtliga element och till köket är gjord av fastighetsägaren.

På nedervåningen förutom bad och tvätt ryms även ett sovrum, en hall med öppen planlösning till det stora köket med två vedspisar förutom elspis med häll samt ett vardagsrum. Ytskikten är slitna.

Övervåningen utgörs av en mindre hall när man kommer upp för trappen samt två stora rum där det ena rummet har en gammal vedspis och där det i en av garderoberna tidigare funnits ett badrum. Fönster i två väderstreck i varje rum. Ett flertal kattvindar på båda plan.

Ekonomibyggnader
Södra uthuslängan är byggd i vinkel mot vägen. Sammanbyggda timmer- och regelstommar med yttertak av lertegel och eternitplattor som på vissa delar bytts mot plåt. Byggnaden rymmer loge med brädgolv, flera garageplatser utan golv samt verkstad. I verkstad finns el och möjlighet till uppvärmning. Ett stort garage med gott om utrymme att meka med flera bilar samtidigt. El är indraget och isolering påbörjad. Byggnadsarea ca 275 kvm.

Norra uthuslängan
Äldre undantagsstuga i timmer med lertegeltak. Spis och bakugn finns bevarade men i dåligt skick. Används som snickarbod. El är indraget. Vidbyggt härbre i två våningar. Garage som rymmer en personbil. Byggnadsarea ca 100 kvm

Timmerhärbre med plåttak.
Enklare vedbod och carport med brädvägg och plåttak.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetskarta: 9,12 ha och utgörs av två skiften på Sollerön. Gårdsskifte mot Siljan om 7,09 ha och inägoskifte om 2,03 ha.

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad i oktober 2018 då skogsbruksplan uppfördes och därefter framskriven till och med tillväxtsäsongen 2021 i programmet PCSkog.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 4 ha med ett virkesförråd om 635 m³sk. Tall 69%, gran 8% och björk 23 %. Medelbonitet 5,4 m³sk/ha/år.

Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Jordbruksmarken omfattar ca 4,2 ha fördelat på två skiften och är av normal produktionsförmåga och kvalitet för området enligt taxerad uppgift.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Fastighetsbildning

Försäljningen avser del av fastigheten varför lantmäteriförrättning krävs. Det finns flera olika möjligheter till fastighetsbildning. Avstyckning av skog eller gård eller fastighetsreglering av skogsskiften. En köpare skall vara medveten om att det kan tillkomma kostnader för fastighetsbildningen. En lantmäteriförrättning kostar ca 50 000 kr.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturminnen registrerade på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Jakt

Skifte 1 och 4 på Sollerön ligger inom Sollerö Viltvårdsområde (VVO) om ca 1700 ha inklusive mark omkring tätbebyggda områden. Kontakperson Roland Danielsson. Fastigheten ger en jakträtt i VVO.

Fiske

Fastigheten ligger inom Sollerö Fiskevårdsområdesförening (FVOF). Sollerö Fiskevårdsområdes förening är en förening som omfattar i stort sett alla fiskevatten inom gamla Sollerö Socken, det är ett 60-tal sjöar och små skogstjärnar förutom Siljan. Vissa sjöar och tjärnar är dock undantagna inom skogsbolags mark.

För information och kontaktuppgifter se hemsida https://www.sollero-fvof.se/

Samfälligheter och vägar

Fastigheten har del i ett större antal samfälligheter som inte är vidare utredda då de bedöms ha ett oansenligt värde.

Fastigheten har del i Sälens samfällighetsförening gällande norra delen av Sälenvägen- Gesunda-Lokberget- och Rossbergsvägen (Mora Gesunda GA:2) samt i Sollerö vägars samfällighetsförening (Mora Bengtsarvet GA:1).

Andelar fördelas och beslutas i kommande lantmäteriförrättning.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av tre ledningsrätter för starkström.
Totalt har fastigheten förmån av 34 olika officialservitut som ger rätt till vägar, notplatser och båtplatser.
Det finns även ett officialservitut gällande rätt till väg från byvägen ner till båtplats vid Siljans strand som belastar fastigheten lokaliserat till norra fastighetsgränsen på hemskiftet vid gården.

Andelar fördelas och beslutas i kommande lantmäteriförrättning.

Inteckningar

Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Taxeringsvärde

Något taxeringsvärde kan ej redovisas då objektet avser del av fastighet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Allmänna arvsfonden och friskrivning

Säljaren är Allmänna Arvsfonden varför försäljning sker med friskrivningsklausul. I köpekontraktet kommer det att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Det innebär att köparen inte kan få ersättning för ett dolt fel. En friskrivning gäller bara under förutsättningen att säljaren inte känner till de eventuella "dolda felen".

De fakta som presenteras i objektsbeskrivningen kommer från fastighetsutdrag, kartor, skogsbruksplan, okulärbesiktning och

Energideklaration

Energideklaration är utförd.

Städning

Fastigheten säljs i det skick den är på kontraktsdagen. Säljaren kommer inte utföra ytterligare städning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna gällande skogen.

Visning

Marken kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Visning av husen presenteras på hemsidan alternativt kontakta mäklare eller mäklarassistent. Anmälan krävs.

Var och en ansvarar för att följa gällande samhällsrekommendationer kring Coronaviruset.

När du är på en visning är det viktigt att visa respekt mot andra personer genom att hålla avstånd. Ta inte i hand när du hälsar och tänk på att använda armvecket om du känner att du behöver hosta eller nysa. Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Be istället någon anhörig eller god vän att gå på visningen.

Välkommen!

Fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilden när du befinner dig i fält via GPS för att se fastighetensgränser.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna anbud senast ons 8 Dec kl 14:00

Utgångspris: 1 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter