Lantbruk

Gård, Norra Råum Molkom

Högstbjudande

3 650 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 18 aug, kl 16:00

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
48,1 ha
Skogsmark
34,3 ha
Övrigmark
1,0 ha
Åkermark
7,3 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Skog med restriktion
4,5 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Virkesförråd
5 776 m3sk
Boyta
141 kvm
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KARLSTAD NORRA RÅDOM 1:73

Adress

Norra Rådom 240 65598 Molkom

Om fastigheten

Gård med fint läge i Norra Råum mellan Molkom och Mölnbacka med närhet till sjön ”Västra Örten”. Totalt 48 ha mark varav 34 ha produktiv skogsmark och 7 ha åker. Uthus i bra skick inredda med festlokal, flera övernattningsrum och gott om plats för inhysning av hästar eller annan verksamhet. Rymligt boningshus samt charmig lillstuga. Här finns alla möjligheter för den som vill bo och bruka gården själv alternativt hyra ut bostad och stallplatser med bete. Jakträtt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Rymligt boningshus i två plan från 1700-talet. Nedervåning med två hallar/entréer, kök, pigkammare samt större vardagsrum med braskamin. Övervåning med hall, toalett med duschhörn och tvättmaskin samt tre sovrum. Köket är utrustat med vedspis och elspis, diskmaskin och kombinerad kyl/frys. Genomgående har byggnaden äldre standard och ytskikt. Tak (2008), badrum (2010) och avloppsanläggning (2018) är åtgärdade på senare tid. Stor trädgård med äpple, päron, svartvinbär, rabarber mm.

Lillstuga/Drängstuga

Gemytlig stuga i bra skick lämplig för generations- eller sommarboende. Nedervåning med hall, kök, tv-rum, bastu och toalett. Övervåning med två sovrum. Köket är utrustat med vedspis samt elspis. Uppvärmning sker med luftvärmepump samt oljefyllda elradiatorer. Träbyggnad på torpargrund med tak av plåt. Byggnaden är inte med i fastighetstaxeringen och saknar således taxeringsvärde.

Uthuslängor

Ekonomibyggnad med två huskroppar som i vinkel ramar in gårdsplanen på ett trevligt sätt. I norra flanken finns en fin festlokal där det på övervåningen är två inredda sommarrum för övernattning. Vidare ett utedass samt ytterligare ett rum inrett för övernattning. I den här delen av längan finns även en jord/vinkällare i gott skick samt vedförråd och ytterligare garageplatser.
Den östra flanken har en murad ladugårdsdel som idag har ett utrymme inrett med tre hästboxar med sadelkammare. Vidare snickarverkstad samt ett större utrymme som förr utgjorde ladugård som numera använts som förråd men som vore en ypperlig lokal för ytterligare hästboxar eller liknande. Sammanbyggd med den murade delen är en loge i trä med gott om plats för förvaring. Hela uthuslängorna har bra plåttak och stora delar av fasaden renoverades 2015-17. Sammanfattningsvis är lokalerna i ett mycket bra skick med många användningsområden.

Gäststuga Friggebod

Stuga i gott skick inredd med två våningssängar och pentry med indraget kallvatten. Elvärme. Plåttak på byggnaden.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad juni 2019 av Mellanskog, Lars Spets. Inför försäljningen är planen framräknad med ett års tillväxt för att även omfatta 2019 års tillväxtsäsong.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 34,3 ha med ett totalt virkesförråd om 5 776 m³sk varav 3 118 m³sk i huggningsklass S1 och S2. Beräknad medelbonitet är hög med hela 9 m³sk/ha och årlig tillväxt 197 m³sk/år i medel under planperioden. Trädslagsfördelningen är gran 83%, tall 8% samt löv 9%. Åldersklassfördelningen är jämn med skog i så gott som alla åldrar upp till 75 år. Avverkningsförslag under planperioden (2020-2029) är totalt 2 514 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 2 109 m³sk samt gallring 405 m³sk.

Skogsvård

Det här är en aktivt brukad skogsfastighet som skötts väl i nära samarbete med Mellanskog. Med en bonitet på 9 m³sk per hektar har fastigheten en produktionsförmåga över snittet för Värmland varför utförda åtgärder har en mycket god effekt på framtida tillväxt och det som främst står på tur är i vanlig ordning ungskogsröjning.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Inägomark

Fastighetens åkermark ligger väl samlat i direkt anslutning till gårdscentrumet och lämpar sig på det sättet mycket väl till att hålla hästar, får eller andra djur för hobby eller mindre verksamhet. Enligt skogsbruksplanen utgör inägomarken ca 7,3 ha.
För närvarande brukas marken av arrendator med avtal som löper på ett år i taget som är uppsagt inför försäljningen. Det innebär att nya ägaren kan själv bruka marken från årsskiftet om den så önskar. I annat fall är arrendatorn intresserad att fortsätta arrendet. Stödrätterna är arrendatorns egendom och ingår ej i överlåtelsen.

Jakt

Markerna ligger inom "Norra Rådoms Älgjaktsområde" som i sin tur ligger inom "Alsters Älgskötselområde". På senare tid har dock inte fastigheten tagit del i gemensam älgjakt. Fastigheten ingår inte i vare sig Viltvårdsområde eller Kronskötselområde.
Enskild småviltjakt på egen fastighet. Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Ingår i fiskevårdsområde Norra Rådom Västra Örten. Vid lösen av fiskekort ingår kräftfiske.

Forn- och kulturlämningar

Inga Fornminnen eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten.
Källa: Riksantikvarieämbetet Fornsök.

Naturvärden

Fastighetens norra del berörs av Naturreservatet och Natura 2000 område Torraksberget (NATNR 1780K-96-P94/19 ) Här är även registrerad nyckelbiotop (N 629-1995).
Källa: Skogsstyrelsen.
I skogsbruksplanen är området klassat som Hänsynsmark/Naturreservat och inte medräknat i produktiv skogsmark eller virkesförråd. Gäller Avdelning 1, 4 och 5.

Planer, bestämmelser mm

Fastighetens norra del (skogsbruksplanens Avd. 1-5) berörs av Naturbildskydd som omger Västra Örten (1780K-752/1971B).
Källa: Skogsstyrelsen

Skattetal

Öre, penningar - 47

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom distrikt Nyed, Karlstads kommun. Detta räknas inte som glesbygdsområde, varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Visning

Visning av gårdscentrum med dess byggnader sker på utannonserade tider eller efter bokning med ansvarig mäklare. Mark och skog kan med fördel undersökas på egen hand, dock skall hänsyn tas till grannar mm.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse. Möjlighet att tillträda omgående om köparen så önskar.

Delförsäljning

Möjlighet kan finnas att lägga bud och eventuellt förvärva skogsmarken respektive gårdscentrum med omgivande åkermark var för sig. Detta förutsatt att det finns bud på båda fastighetsdelarna och att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt jämfört med en försäljning av hela fastigheten till samma köpare.

Områdesbeskrivning

Norra Råum är en levande by väster om Molkom. Här bor du i den Värmländska landsbygden med närhet till sjön "Västra Örten" och inom pendlingsavstånd till Karlstad som är drygt 3 mil söderut. Till Molkom är det ca 1 mil och till Deje och Forshaga 1 respektive 2,5 mil. Plus för asfalterad väg ända fram till fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 775 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter