fbpx

Gård norr om Aspa, 79 hektar

Högstbjudande

11 750 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 18 mar

Anmäl intresse

  • Kolförråd 141.9 ton/ha

Om fastigheten

Välkommen till den fantastiskt fint belägna gården Ludgo Långbro! Fastigheten erbjuder ca 79 hektar mark och är belägen norr om Aspa strax utanför Nyköping. Ägoslagen fördelar sig på 37,3 ha skog och 23,3 ha inäga/åker. Virkesrik fastighet med mycket goda jaktmöjligheter efter de flesta klövviltsarter. Högt beläget bostadshus och tillhörande ekonomibyggnader med stort renoveringsbehov.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

NYKÖPING LUDGO-LÅNGBRO 1:2

Adress

Ludgo Långbro 1 61191 Nyköping

Totalareal
79,3 ha
Övrigmark
2,0 ha
Inägomark
23,3 ha
Skogsmark
37,3 ha
Skogsimpediment
16,5 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Virkesförråd
9 372 m3sk
Boyta
126 kvm
Total tillväxt/år
130 m3sk
Kolförråd/ha
141.9 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Boningshus

Äldre 1,5 plans boningshus uppförd på torpargrund fasad av stående träpanel under tak av lertegel. Stort underhållsbehov både ut- och invändigt. Uppvärmning med vedpanna via vattenburet system och radiatorer (osäker funktion) Avlopp okänt. Vatten okänt.

Entréplan
Hall med trapp upp till övre plan. Plastmatta på golvet, även på inre hall. Vattenburna radiatorer. Takläckage efter vattenskada. Två rum med heltäckningsmatta. Fönstren även blandat englas/lösa samt kopplade. Köket har plastmatta så även i den andra hallen. Toalett med WC och handfat. I pannrummet återfinns en vedpanna, varmvattenberedare. Här finns även duschutrymme med handfat.

Övre plan
Möblerbar hall med plastmatta samt kattvind. Här finns ett badrum med badkar och WC. Även på övre plan återfinns ett kök med plastmatta samt ett förråd. Ett sovrum med plastmatta

Ladugård

Träkonstruktion med fasad av stående träpanel under tak av plåt, Djurstall samt en logdel. Stort underhållsbehov. Gödselbrunn

Maskinhall/traktorgarage

Träkonstruktion med fasad och tak av plåt.

Lider

Fähus med liderdel på undre våningsplan. Dåligt skick.

Uthus

Träkonstruktion med fasad av stående träpanel under tak av lertegel. Drängstuga vedkamin. Vedbodsdel och förvaringsutrymmen.

Lada

Lada vid Långbro 2:1. Träkonstruktion med fasad av stående träpanel under tak av plåt. Djurstall samt loge med tidigare lösdriftsdel.

Uthus

Uthus vid Långbro 2:1. Träkonstruktion med fasad av stående träpanel/liggande timmer under tak av plåt.

Allmänt om gården

Välkommen till den fantastiskt fint belägna gården Ludgo Långbro! Fastigheten erbjuder ca 79 hektar mark och är belägen norr om Aspa strax utanför Nyköping. Ägoslagen fördelar sig på 37,3 ha skog och 23,3 ha inäga/åker. Virkesrik fastighet med mycket goda jaktmöjligheter efter de flesta klövviltsarter. Högt beläget bostadshus med stort renoveringsbehov och tillhörande ekonomibyggnader.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Ulf Weitze, Forum Fastighetsekonomi inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 37,3 ha med ett virkesförråd om totalt 9 372 m³sk varav ca 6 291 m³sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Naturvärden

På fastigheten finns naturvårdsområde registrerat hos SKS som avser bäckravinen. Detta innebär att SKS önskar att man tar kontakt med myndigheten i god tid före eventuell avverkning inom markerat område. Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen)

Jakt

Mycket goda jaktmöjligheter. Jakten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Inägomark

Enligt taxeringen uppgår åkermarken till 18 ha och betesmarken till 7 ha. Enligt skogsbruksplanen uppgår åker- och betesmarksarealen summerat till 23,3 ha. Sandblandad lerjord och dyjord. Markerna är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Arrende/nyttjanderätter

Tidigare ägaren av fastigheten Ludgo-Långbro 1:2 har haft ett muntligt avtal med ägaren av Ludgo-Långbro 2:1 att vederlagsfritt disponerat uthuset närmast Ludgo-Långbro 2:1 med motprestationen att denna underhåller byggnaden.

Forn- och kulturlämningar

Flera fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Visning

Visning se visningsdatum. Markerna besiktigas på egen hand eller tillsammans med sakkunnig när det passar den intresserade. Vid besiktningen skall hänsyn visas till grannar.

Gårdskarta

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co Fastighetsförmedling:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Friskrivning dolda fel

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Förvärvstillstånd

Eftersom fastigheten ägs av av juridisk person är det även möjligt för annan juridisk person att förvärva denna fastighet.

Städning

Fastigheten och dess byggnader överlåts i det skick de är i på visningsdagen. Någon ytterligare städning kommer inte ske i säljarens regi. Det lösöre och de inventarier som finns på gården på visningsdagen följer fastigheten.

Pantbrev

Pantbreven är ej i säljarens ägo. Säljaren har ansökt om dödning av samtliga skriftliga pantbrev.​

Energideklaration

Säljaren har inte upprättat någon energideklaration. Om köparen vill ha en energideklaration så kan denna beställa en på säljarens bekostnad men högst till en kostnad av 5 000 kr och senast 6 månader efter tillträdesdagen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 38 500 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast mån 18 mar

Högstbjudande: 11 750 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter