fbpx

Lantbruk

Gård i Mellösa, 30 ha

Pris

4 290 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Bud senast mån 3 okt kl 09:00

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Olika budalternativ!

Sällsynt lant- och skogsbruksfastighet om 30 ha belägen i anrika Mellösa strax norr om Flen erbjuds till försäljning. Karakteristisk gårdscentrum med två bostadshus i historisk anda, skogsmark om 10 ha, åkermark om 12 ha och betesmark om 6,5 ha.
Utmärkt tillfälle för en byggnadsvårds fantast, den som önskar plats för egen djurhållning/verksamhet, odlingar på bra åkermark eller varför inte fritidsställe? Möjligheterna är stora! Gårdscentrummet är i behov av en mer omfattande renovering.

Mellösa, en otrolig vacker sörmländsk kulturbygd, fem kilometer norr om Flen förfogar över badplats vid Mellösa sjön, Kyrkskolan med förskoleklass samt åk 1-6 och samlingslokalen Mellösagården. Missa inte chansen att besöka denna fantastiska gård där man njuter av lugnet, det skiljande landskapet och dess praktfulla utsikt!

Fastigheten kan förvärvas i sin helhet alternativt i delar.
Budalternativ 1: Gården i sin helhet med ett utgångspris om 4 290 000 kr.
Budalternativ 2: Gårdscentrummet med ca 2 ha mark (se bifogat karta) med ett utgångspris om 1 990 000 kr.
Budalternativ 3: Jord- och skogsmark med en inmätt areal om ca 28 ha (se bifogat karta) med ett utgångspris om 2 300 000 kr (endast fastighetsreglering till annan jord- och skogsbruksfastighet i närområdet).

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

FLEN HYDDEBRO 2:1

Adress

Mellösaby Hyddebro 64263 Mellösa

Totalareal
29,0 ha
Åkermark
12,3 ha
Betesmark
6,5 ha
Skogsmark
10,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Boyta
99 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Gårdscentrum

Hyddebros gårdscentrum förfogar över två bostadshus och sammanlagt fem ekonomibyggnader i varierande storlek. På fastigheten finns en grävd brunn som betraktas vara undermåttlig, vattnet är avstängd. Trekammarbrunn finns. Kommunalt VA finns dock nergrävd längs med tågspåret. Eldningsförbud finns registrerad på fastigheten, sotning utfördes senast 1998.

Mangårdsbyggnad

Grusvägen, omgivning av mysig skogsdungar och insprängda inägofält leder dig till lugna Hyddebro som tar dig tillbaka i tiden. Mangårdsbyggnaden står ut med sin matta gula färg och väntar ivrigt på någon som vill sätta tänderna i härligt renoveringsobjekt där många gamla detaljer har blivit bevarade. År 1909 står registrerad som byggår, fast troligtvis uppförd i början på 1800-talet och tillbyggd 1938. Byggt på torparegrund med gråsten (platta på mark vid glasveranda), trästomme, enkelglasfönster (vissa fönster har okopplade tvåglasfönster), fasad av träpanel och tak av tegelpannor och plåt. Taxerad boarea om 99 kvm, taxerad biarea om 9 kvm. El-element och delvis vattenburet värme via köksspis. Enskilt vatten via grävd brunn, vattnet är avstängd. Trekammarbrunn finns.

Planlösning:
Mangårdsbyggnaden förfogar över två entréer varav glasverandan, med ett fantastiskt ljusinsläpp, utgör finentrén. Via glasverandan kommer vi in till hallen som har anslutning till tre rum samt trappuppgång. Tar vi till höger från hallen kommer vi till husets ståtligaste rum, salen, som förfogar över ljusinsläpp från tre håll och öppen spis med inkopplat kamin. Via salen går vi vidare till ett rum med kamin, ytterligare ett rum och sedan matsalen, som även nås från hallen. Via matsalen kommer vi vidare till köket med köksspis (kopplat till värmesystemet), utmed köket ligger groventrén samt badrummet med toalett och duschkabin. Övre plan nås med trappan från hallen och förfogar över tre sovrum och två mellangångsrum samt diverse kattvindar.

Fina detaljer har blivit bevarade i form härliga trägolv, takrosetter och kaminer.

Sommarbostad

På mangårdsbyggnaden högra sida står sommarbostaden från troligtvis början på 1900-talet uppförd med torparegrund av gråsten, timmerstomme, fasad av träpanel, enkelglasfönster och tak av tegelpannor. Uppskattat byggnadsarea om ca 70 kvm (11,5 x 6 m). Uppvärmning genom oljeelement. Enskilt vatten via grävd brunn, vattnet är avstängd. Avlopp saknas.

Byggnaden andas historia och välkomnar dig genom huvudentrén till hallen inredd med väggpanel i en härlig gul kulör, via hallen når vi åt vänstra sidan vardagsrummet med stora fönster i tre väderstreck, vackert trägolv och öppen spis. På hallens högra sida kommer vi till köket där tiden delvis har stått stilla med inredd 50-tals kök. Via trappen kommer vi först upp till en oinredd kallvind och sedan ett sovrum med öppen spis. Via en separat ingång på baksidan nås det, förmodligen tidigare köket med bakugn.

Magasin

Gårdscentrummets nyaste byggnad är magasinet från 1995, efter att en brand förstörde den tidigare byggnaden. Magasinet är uppförd med platta på mark, stomme av trä, fasad av träpanel och tak av tegelpannor. Byggnaden inrymmer verkstad/garage och vedbod. Övre plan inrymmer ett rymligt magasin.

Övriga byggnader

På fastigheten, vid gårdscentrummet står ytterligare fyra byggnader:
Ladugården uppförd slutet på 1800-talet med inmätt byggnadsarea om ca 200 kvm är uppförd med murad- och trästomme, under tak av tegelpannor och träfasad. Byggnaden har delvis rasat men skapar lättare tillfälle för en nybyggnation.

Ett mindre lider med inmätt byggnadsarea om ca 30 kvm är uppförd med trästomme, fasad av träpanel och plåttak.
Hönshus om ca 20 kvm är uppförd med trästomme, träfasad och tak av tegelpannor.
Utedass i anslutning av magasinet om ca 9 kvm uppförd under tak av tegelpannor och fasad av träpanel.

Skogsuppgifter

Uppmätning av skogsmark har skett via Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen.
Uppmätt skogsareal om sammanlagt ca 10 ha fördelade över fem skiften. Totalt uppmätt virkesförråd via laserskanning om 2 586 m3sk, innebärande ca 258 m3sk/ha. Laserskanning utfördes 2020-02-24, uppräkning har gjorts med tre säsonger.
Resultatet av laserskanningen ska beaktas med viss försiktighet.

Skogsvård

Behov av gallring och avverkning av granbarkborreangripna träd på framförallt det norra skogsskiftet.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åker- och betesmark

Åkermark om sammanlagt ca 12,3 ha (inmätt på SeSverige) fördelade över tre skiften i nära anslutning till varandra. På åkermarken odlas det vall och spannmål.
Betesmark om sammanlagt ca 6,5 ha (inmätt på SeSverige) fördelade över tre skiften.

Åkermarken är utarrenderad. Avgift om 6 500 kr/år.

Jakt

Jakträtten är skriftligen utarrenderad fr.o.m den 1 juli 2020 till den 1 juli 2025. Uppsägning ska senast göras 6 månader före avtalstidens utgång. Avgift om 1 960/år.

Naturvärden, fornlämningar

Fastigheten belastas ej av naturvärden och fornlämningar. Källa: Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet . Kontrolldatum 2022-08-31

Strandskydd

På och intill fastigheten finns vattendrag, insjö som omfattas av strandskydd.

Städning

Byggnaderna kommer vid tillträdet överlämnas med kvarvarande inventarier och övrig lös egendom. Bostadsbyggnaderna och ekonomibyggnaderna kommer att överlåtas i befintligt skick.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Driftskostnader

Försäkring: 9 364 SEK
Elförbrukning: okänd (elen har stängts av)
Fastighetsavgift: 8 874 SEK
Gemensamhetsanläggning: Ingen avgift till väg

Förvärvstillstånd

Privat person behöver ej förvärvstillstånd. Juridisk person behöver förvärvstillstånd. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 20 miljoner kronor eller lägre. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kronor.

Jordförvärvslagens regler styr så att denna fördelning mellan privatpersoner och juridiska personer skall vara oförändrad över tiden. Juridiska personer, som aktiebolag, kan vanligtvis bara köpa av andra juridiska personer. Ett förvärvstillstånd för juridisk person för köp av en privatperson är inte lätt att få. Specifika regler i jordförvärvslagen, till exempel kan förvärvstillstånd beviljas för ett sågverksbolag som behöver skogen för sin råvaruförsörjning. Önskar du köpa skog i bolagsform har Ludvig & Co konsulter som kan hjälpa dig med den processen.

Tillträde

Tillträde efter överenskommelse. Alternativt efter att eventuell lantmäteriförrättning vinner laga kraft.

Lantmäteriförrättning

Försäljningen kan komma att utgöra en lantmäteriförrättning om fastigheten säljs genom budalternativ 2 och 3.

Budalternativ 3 avser fastighetsreglering av ca 28 ha till en redan befintlig jord- och skogsfastighet i närområdet.

Säljaren och köparen ansvarar gemensamt för ansökan om fastighetsbildning och säljaren står för kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.
Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 250 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 3 okt kl 09:00

Pris: 4 290 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter