fbpx

Lantbruk

Gård mellan sjöarna i Bergslagskanalen

Högstbjudande

4 750 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 12 jun kl 16:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Med gräns i sjöarna Frövettern och Kväggen, drygt 1 mil norr om Kristinehamn och ca 1,5 mil väster om Karlskoga. Här finns nu en gård om totalt 76 hektar mark till försäljning. En inte så ofta återkommande möjlighet för dig som vill äga ett lantbruk kombinerat med skogsägande, allt i en mycket fin miljö med närhet till vatten. Småviltjakt inom egna fastigheten och gemensam älgjakt, ingår även i Kronhjortskötselområde.
Välkommen på visning!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

STORFORS SUNDSTORP 1:2

Adress

Sundstorp 9 68191 Kristinehamn

Totalareal
76,7 ha
Skogsmark
57,8 ha
Inägomark
12,4 ha
Myr/kärr/mosse
3,0 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Övrigmark
0,8 ha
Vatten
1,9 ha
Virkesförråd
7 840 m3sk
Boyta
140 kvm
Antal rum
5 st

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshuset

Huset byggdes 1985-86 och levererades från "AB Elementhus Mockfjärd".
Nedervåning med rymlig entréhall där trappa till övervåning börjar. Direkt till vänster finns stort vardagsrum med braskamin och utgång till uteplats under tak. Från såväl vardagsrum samt uteplats fin utsikt mot väster med egna åkrar och sjön. Rakt fram från hall ligger köket och vidare tvättstuga med grovingång. Köket har vitmålade skåpluckor, rostfri diskbänk och traditionella vitvaror. Tvättstuga med tvättmaskin och tvättbänk.
Till höger från hallen finns sovrum och en toalett med dusch, våtrumstapet och plastmatta.
Övervåning med stor hall, toalett samt tre sovrum varav ett större med egen klädkammare.
Se bifogad planritning.

Gamla bostaden

Byggnaden har stått obebodd ca 12-15 år och har renoveringsbehov för att fungera som bostad. Uppförd i trä på stengrund med ett plåttak.

Ladugård och loge

Byggnad som förr hyste mjölkkor med rekrytering. Koinrede är kvar med foderbord och gödselrännor. Ladugårdsdelen mäter ca 7 * 11 meter och har en takhöjd om ca 2,45 m.
Förutom den murade ladugårdsdelen finns en maskinhall i utbygge samt foderlada. Större delen av byggnaden uppförd i trä under ett plåttak.

Verkstad/maskinhall

Maskinhall uppförd i trä med en isolerad verkstadsdel med vikport och gjutet golv. Plåttak på byggnaden som har måtten ca 15 * 8 meter.

Magasin och övrig ek.byggnad

Intill bostadshusen står en äldre magasinsbyggnad. Uppförd i trä med plåttak, tre dörrar.
Ytterligare en äldre ekonomibyggnad finns på gårdsplanen, uppförd i trä med plåttak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan som ursprungligen upprättats med inventering i fält 2021-01-28, Planläggare Foran forest AB.
Sedan dess har två växtsäsonger förflutit och markberedning genomförts på de avverkade områdena. Planen uppdaterad med detta av Ludvig & co inför försäljningen.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 57,8 ha med ett totalt virkesförråd om 7 840 m³sk varav 3 600 m³sk är S2 skog, Inget av virkesförrådet i huggningsklass G2 och S1. Beräknad medelbonitet är 6,4 m³sk/ha i snitt och årlig tillväxt 215 m³sk/år i medel under planperioden (med hänsyn till föreslagna åtgärder). Virkesförrådet är i medeltal 136 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där tall utgör 60%, gran 33% och löv 7%. Avverkningsförslag under planperioden (2023-2032) är totalt 5 204 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 4 498 m³sk samt gallring 706 m³sk.

Skogsvård

Under 2020 avverkades på fastigheten inom avd. 1 och 4. Här är fröträd lämnade och markberedning utförd vintern -23. Här kommer även plantering genomföras under våren -23. I samband med markberedningen rensades diken. Vidare finns enligt planen behov av röjning på drygt 4 hektar.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Fastighetens inägomark ligger samlad inom huvudskiftet med närhet till gårdscentrum. Markerna varvas med åkerholmar och större skogsskiften vilket ger ett trevligt brutet jordbrukslandskap och där markerna lämpar sig bäst för bete och vallodling. EU-ersättning söks på jordbruksmarken och 2022 omfattade ansökan 12,03 ha.
Nivån på årligt stöd beror på vilken produktion man har på marken, vidare är det från och med 2023 ett nytt stödsystem varför det är upp till spekulant själv att beräkna möjligt jordbrukarstöd.
På del av markerna har det börjat komma sly och buskar varför det är angeläget att så snart som möjligt göra en isats för att kunna fortsätta hålla dem i hävd.
Under våren -23 har en del kantdiken rensats i samband med dikning av skogsmarken.

Jakt

Fastigheten ingår i Kväggeshyttans Viltvårdsområde som omfattar ca: 2 400 ha och som i sin tur ligger inom Mögsjöns Älgskötselområde.
Inom vvo:t bedrivs gemensam älgjakt där det brukar vara 12-15 personer i jaktlaget. Som markägare får man en årlig ersättning från jaktlaget och om man vill delta som jägare är man med och delar på kostnaderna i laget. Småviltjakt bedrivs enskilt på egen fastighet.
Ingår i Ölmans Kronhjortsskötselområde.

Sjöarna, Bergslagskanalen

Fastigheten har gräns i sjöarna Kväggen och Frövettern, den senare är en av sjöarna som ingår i Bergslagskanalen. Kanalen som genom en kombination av sjösystem och grävd kanal med sex stycken slussar sträcker från Filipstad till Karlskoga och var från början skapad för att transportera material från Bergslagens hyttor och hammarbruk. Idag är sjösystemet mycket uppskattat för fritidsbåtar, fiske och långfärdsskridskor mm. Frövettern är en trevlig badsjö som du har ungefär 800 meter till via den egna markvägen.

Forn- och kulturlämningar

Inom skogsbruksplanens avd. 11 finns en registrerad fornlämning.
Det är en Torplämning. RAÄ-nummer: Bjurtjärn 110:1
Källa: Riksantikvarieämbetet Fornsök

Naturvärden

Inom avd. 11 finns område registrerat med förhöjda naturvärden.
Det handlar om Lövskogslund/Hagmarksskog. Ärendebeteckning: N 3475-2003
Inom fastighetens södra skifte, skifte 2, finns några områden klassade som sumpskogar.
Källa: Skogsstyrelsen Skogens Pärlor

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom distrikt Bjurtjärn, Storfors kommun. Detta räknas inte som glesbygdsområde varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Visning

Fastighetens byggnader visas på utannonserad tid, efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.
Skog och mark undersöks på egen hand, tänk på att visa hänsyn till växande gröda, grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Om du själv besöker fastigheten ta gärna hjälp av vår interaktiva gårdskarta.
Gå in på www.ludvig.se/fastigheter/ med din mobila enhet och klicka upp Gårdskartan så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym, ålder etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Du väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga. Detta är även ett bra sätt att hitta till fastigheten.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse med den slutlige köparen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 128 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 12 jun kl 16:00

Högstbjudande: 4 750 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter