fbpx

Lantbruk

Gård med stora möjligheter och ca 85 ha mark

Utgångspris

3 700 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 28 okt

Visning

  • ons 27 okt, kl 16:00 - 17:00

    Öppen visning. Välkomna!

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
87,2 ha
Skogsmark
63,4 ha
Myr/kärr/mosse
0,2 ha
Inägomark
20,8 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Övrigmark
2,0 ha
Virkesförråd
4 172 m3sk
Boyta
150 kvm
Antal rum
7 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BOLLNÄS NORRBO 1:17

Adress

Norrbo Norrbovägen 4931 82193 Bollnäs

Om fastigheten

Gård med stor potential belägen i Norrbo ca 1 mil väster om Bollnäs. Brukningscentrum är placerad på fastighetens sydligaste del med ca 700 meter egen strandlinje i söderläge mot Voxnan, bebyggt med en bostadsbyggnad om totalt 7 rum och kök med en del bevarad charm samt en stor timrad ladugård. Bostadsbyggnaden har vattenburet uppvärmningssystem och fiber indraget. Fastigheten består av fem markområden med en total areal om ca 87 ha, varav ca 63 ha produktiv skogsmark och ca 21 ha åkermark/betesmark. Virkesförråd ca 4 200 m³sk och medebonitet 5,2 m³sk per ha.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Uppförd i 1½ plan med stomme av timmer, gjuten grund med källare under del av byggnaden under plåttak. Fasad av stående träpanel och kopplade tvåglasfönster. Uppvärmning sker genom vedpanna mot vattenburna radiatorer. Taxerad boyta 150 kvm och taxerad biyta 175 kvm.

Vatten från grävd brunn (vid höga vattenflöden i Voxnan samt vid nederbörd kan vattnet bli missfärgat), avlopp bestående av 3-kammarbrunn med markbädd. Fiber finns draget till byggnaden.

Nedre plan inrymmer: entré från farstukvist till hall med trappa till övre plan, ytterligare en inre hall med trappa ner till källaren, rymligt kök med vedspis och plats för matgrupp, kontor, duschrum, vardagsrum med trägolv och ett rum med trägolv.

Kök, kontor och duschrum är renoverande under 90-talet.

Övre plan inrymmer: övre hall, ett sovrum med trägolv och kattvind, ett sovrum med laminatgolv, ett oinrett rum, ett äldre kök med trägolv, vedspis och en alkov, samt ett rum med trägolv och öppen spis.

Källarplan inrymmer: pannrum med vedpanna (CTC 2006) och förrådsrum med gjutna golv och väggar, en svale samt en stensatt jordkällare med jordgolv.

Ladugård

Uppförd på stenplintar med stomme delvis av timmer, delvis murad under plåttak. Taxerad yta 375 kvm.

Byggnadens nedre plan inrymmer ett garage med gjutet golv och murade väggar, äldre djurdel med trägolv samt ett äldre stall med trägolv.

Byggnadens övre plan inrymmer en höskulle med uppkörsbro.

Rödmålat härbre

Falurött härbre uppförd på plintar med stomme av timmer under plåttak. Byggnadsarea ca 5x4 meter. Byggnaden är placerad på tomten vid brukningscentrum.

Garage

Garage uppförd på murad sockel med stomme av reglar, fasad av stående träpanel under plåttak. Byggnadsarea ca 7x5 meter.

Fd grishus

Fd grishus uppförd med murad stomme under tegeltak. Byggnaden är placerad inom avdelning 40 i skogsbruksplanen.

Härbre

Äldre härbre uppförd på plintar med stomme av timmer under plåttak. Byggnadsarea ca 4x3 meter. Byggnaden är placerad inom avdelning 39 i skogsbruksplanen.

Foderlada

Foderlada uppförd på stenplint med regelstomme och fasad av stående träpanel under plåttak. Byggnadsarea ca 8x15 meter. Byggnaden är placerad inom avdelning 40 i skogsbruksplanen.

Lada i sämre skick

Äldre lada i sämre skick uppförd med stomme av timmer under tegeltak. Byggnaden är placerad inom avdelning 40 i skogsbruksplanen.

Lada 2 i sämre skick

Äldre lada nummer 2 i sämre skick uppförd med stomme delvis av timmer, delvis av reglar under plåttak. Byggnadsarea ca ca 8x5 meter. Byggnaden är placerad inom avdelning 40 i skogsbruksplanen.

Timrad lada

Timrad lada uppförd på stenplintar med stomme av timmer under plåttak. Byggnadsarea ca 5x8 meter. Byggnaden är placerad inom avdelning 40 i skogsbruksplanen.

Allmänt

Fastigheten Bollnäs Norrbo 1:17 är belägen i Norrbo ca 1 mil väster om Bollnäs. Brukningscentrum är placerad på fastighetens sydligaste del med ca 700 meter egen strandlinje längs med Voxnan, bebyggt med en bostadsbyggnad samt en ladugård. Fastigheten består av fem markområden med en total areal om ca 87 ha, varav ca 63 ha produktiv skogsmark och ca 21 ha åkermark/betesmark till övervägande del belägen vid brukningscentrum. Virkesförråd ca 4 200 m³sk och medebonitet är 5,2 m³sk per ha.

Areal

Fastighetens areal enligt fastighetsregistret är 85,2272 ha. Areal enligt skogsbruksplanen är 87,2 ha. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2021 av Erik Nyholmer, ERNY Skogstjänst Bollnäs.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 63,4 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 4 172 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 1 461 m³sk. Medelvolymen per hektar är 66 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,2 m³sk per hektar. Den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 257 m³sk/år (4,1 m³sk/ha/år). Av virkesförrådet utgör 51% tall, 18% gran och 31% löv.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Fastigheten har under planperioden ett röjningsbehov om 35,3 hektar samt underväxtröjning som förberedande åtgärd inför gallring om 6,9 hektar. Markberedning och plantering om 3,9 hektar samt återväxtkontroll om 4,8 hektar.

Fastighetsgränser

Försäljningsobjektets gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 20,8 hektar. Inägomarken kan tillträdas från och med tillträdesdagen. Stödrätter ingår ej.

Jakt

Fastigheten ingår i Bollnäs Västra viltvårdsområde som omfattar cirka 7 800 hektar.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- och kulturlämning (Källa: Skogsbruksplan, Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor)

Energideklaration

Energideklaration är inte utförd. Kontakta ansvarig mäklare för mera information.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. För juridisk person krävs förvärvstillstånd. Avgiften för att få ansökan prövad hos Länsstyrelsen är 7 100 kronor.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker enligt överenskommelse med mäklaren. Visning kommer tidigast att ske vecka 42.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 220 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tor 28 okt

Utgångspris: 3 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter