Lantbruk

Gård med skog och jakt i Orsa

Utgångspris

850 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 22 okt, kl 14:00

Visning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
13,8 ha
Tomtområde
13,8 ha
Virkesförråd
553 m3sk
Boyta
102 kvm
Antal rum
3 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ORSA HANSJÖ 202:1

Adress

Bjusvägen 80 79490 Orsa

Om fastigheten

Trevlig gård utanför Orsa om totalt ca 13 ha, belägen i Bjus ca 7 km från Orsa centrum. Nära till Grönklitts skidanläggningar. 1 1/2 plans hus som lämpar sig till permanentbostad eller fritidsbostad med gårdsskifte om ca 2 ha angränsande till Bjustjärnen. Ekonomibyggnad med bl.a. snickarverkstad samt även flera mindre ekonomibyggnader i timmer. Möjlighet till djurhållning. Jakträtt i Hansjö VVO omfattande ca 21 600 ha. Andel i Orsa besparingsskog vilket ger möjlighet till vissa bidrag samt även jakt på Orsa besparingsskogs marker om ca 60 000 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

1 1/2 plans hus som lämpar sig till permanentbostad eller fritidsbostad med gårdsskifte om ca 2 ha angränsande till Bjustjärnen.
Entré:
Hall med trapp till övreplan.

Badrum.
Enkelt kök med spis, vedspis kyl och frys. Äldre luckor och korkmatta.,skafferi/förråd,
Vardagsrum.
Övre plan:
Två sovrum varav ett med kokspis.
Kattvind.

Vatten från Bjus vattenförening
Enskilt avlopp- Slambrunn.

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & Cos hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheterna samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2019 av Jerker Axelsson.Där efter har Ludvig & Co uppdaterat skogsbruksplanen till 2020 års tillväxt. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 13,4 ha, varav 8 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 553 m³sk, varav ca 200 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 4,4 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Hansjö viltvårdsområde om ca 21 600 ha. Kontaktperson Nils Björklund, 070-633 70 54. Läs mer på www.hansjojagaren.com.
Möjlighet till småviltsjakt på Orsa Besparingsskog om ca 60 000 ha. Läs mer på www.orsabesparingsskog.se.

Fiske

Fastigheten ligger inom Orsa fiskevårdsområde. Läs mer på ofvo.nu.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde samt glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs alltid. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 4 600 kronor och för juridisk person 7 100 kronor. För fysisk person folkbokförd sedan minst tolv månader i glesbygd i den kommun där egendomen är belägen tas dock ingen avgift ut.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Friskrivning

Fastigheten säljes med friskrivningsklausul i köpekontraktet. Fastigheten säljs i det skick den är i på kontraktsdagen. Säljaren kommer ej utföra någon ytterligare städning. Den lösa egendom som finns kvar på tillträdesdagen tillfaller köparen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter