fbpx

Lantbruk

Gård med skog i Sörbo

Säljs via anbudsförfarande

2 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 2 Nov kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
29,7 ha
Skogsmark
18,8 ha
Inägomark
9,3 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
1,3 ha
Virkesförråd
3 064 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SMEDJEBACKEN SÖRBO 12:3

Adress

Ginnanbovägen 30 77794 Söderbärke

Om fastigheten

Strax utanför Sörbo, vid sjön Ginnan finns nu möjlighet att förvärva en vackert belägen gård med tillhörande skog. Gårdscentrum med bostadshus i två plan samt en timrad stuga och en ladugårdslänga. Enligt skogsbrukplanen ca 19 ha produktiv skogsmark samt ca 9 ha inägomark.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Områdesbeskrivning

Fastigheten är naturskönt belägen i Sörbo, mellan Smedjebacken och Söderbärke. Från gården är det ca 10 minuters bilfärd in till Söderbärke där det bland annat finns skola, vårdcentral och livsmedelsbutik.

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & co hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Huvudbyggnad

Byggnad i två plan och oinredd vind. Eternitfasad samt plåttak. Enskilt v/a. Huset har ej varit bebott de senaste åren. Uppvärmning genom ved och el, vattenburen. Delvis kopplade tvåglas-fönster och delvis enkelglas. Boarea 110 kvm enligt taxeringsuppgifter.

Entréplan med hall, wc med dusch, kök och vardagsrum.

Övervåning med tillgång till stor balkong under tak. Sovrum och vardagsrum med utsikt mot sjön.

Oisolerad och oinredd vind.

Övriga byggnader

På fastigheten finns även en mindre stuga i rödmålat timmer, en vedbod, samt en ladugård. Ladugården är ca 30 x 10 meter med plåttak.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. I det fall det behövs, bekostas det av köparen. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag: 27,7556 ha
Areal enligt fastighetskarta: 29,53 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 29,7 ha

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsuppgifter

Planen är upprättad av Stora Enso och inventerad under juni 2020. Planen är därefter tillväxtberäknad t.o.m. 2021 och justerad för genomförda åtgärder under 2021. Under 2021 är avd 4 slutavverkad. På avd 5 är granen urplockad på grund av granbarkborre. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 18,8 ha, med ett virkesförråd om 3 064 m³sk. Trädslagsfördelning med tall 41%, gran 40%, löv 2% samt björk 17%.

Se vidare i bifogad skogsbilaga. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvårdslagen

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:

Återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 1,7 ha.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Jakt

Fastigheten ligger inom Söderbärke Östra älgskötselområde.

Fiske

Fastigheten ligger inom Barkensjöarnas fiskevårdsområde, läs mer på https://barkensjoarnasfvof.se/

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Inteckningar

På fastigheten finns ett uttaget skriftligt pantbrev om 16 000 kr.

Forn- och kulturlämningar

På gårdsskiftet finns en registrerad övrig kulturhistorisk lämning med RAÄ-nr: Söderbärke 98:1.

Samfälligheter

Fastigheten har andel i Smedjebacken Sörbo S:1 samt S:3, vilka avser markområden i området runt Sörbo.

Vägar

Fastigheten har andel i Smedjebacken Sörbo GA:1 som avser väg och förvaltas av Sörbo samfällighetsförening.

Städning och lösöre

Alla byggnader kommer vid tillträdet överlämnas i oavstädat skick. Den lösa egendom som på tillträdesdagen eventuellt finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Det innebär att köparen inte kan få ersättning för ett dolt fel. En friskrivning gäller bara under förutsättningen att säljaren inte känner till de eventuella "dolda felen".

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 16 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 2 Nov kl 14:00

Säljs via anbudsförfarande: 2 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter